مجموعه بسیار ارزشمند Deutsche Grammophon The Essentials

هنرمند : Steven Gutheinz
ژانر : Soundtrack | Score | Classical Crossover
سال انتشار : 2012 - 2019
تعداد آلبوم : 17
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 1.5GB
امتیاز کاربران : 10 از 10
هنرمند : Lorne Balfe
ژانر : Soundtrack | Score
سال انتشار : 2009 - 2019
تعداد آلبوم : 45
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 5.48GB
امتیاز کاربران : 9 از 10
هنرمند : A.R. Rahman
ژانر : Soundtrack | Score
سال انتشار : 1997 - 2019
تعداد آلبوم : 58
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 256kbps - 320kbps
حجم : 6.74GB
امتیاز کاربران : 9.1 از 10
هنرمند : Alan Menken
ژانر : Soundtrack | Score
سال انتشار : 1986 - 2019
تعداد آلبوم : 18
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 2.37GB
امتیاز کاربران : 9 از 10
هنرمند : Brian Tyler
ژانر : Soundtrack | Score
سال انتشار : 1998 - 2019
تعداد آلبوم : 66
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 10.68GB
امتیاز کاربران : 9.4 از 10
هنرمند : John Debney
ژانر : Soundtrack | Score
سال انتشار : 1989 - 2019
تعداد آلبوم : 68
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 9.04GB
امتیاز کاربران : 10 از 10
هنرمند : Mychael Danna
ژانر : Soundtrack | Score
سال انتشار : 1985 - 2019
تعداد آلبوم : 48
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 5.24GB
امتیاز کاربران : 10 از 10
12345آخربعدی
والا موزیک در شبکه های اجتماعی

کانل والا موزیک در تلگرام