مجموعه بسیار ارزشمند Deutsche Grammophon The Essentials

هنرمند : Harry Gregson Williams
ژانر : Soundtrack | Score
سال انتشار : 1996 - 2020
تعداد آلبوم : 58
کدک های صوتی : MP3 , Flac, Ape
بیت ریت : 320kbps
حجم : 9.24GB
امتیاز کاربران : 8.1 از 10
هنرمند : Howard Shore
ژانر : Soundtrack | Score
سال انتشار : 1981 - 2020
تعداد آلبوم : 60
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 256 - 320 kbps
حجم : 7.66GB
امتیاز کاربران : 10 از 10
هنرمند : Steve Jablonsky
ژانر : Score | Game Soundtrack
سال انتشار : 2003 - 2020
تعداد آلبوم : 38
کدک های صوتی : MP3 , Flac
بیت ریت : 320kbps
حجم : 7.4GB
امتیاز کاربران : 9 از 10
هنرمند : John Barry
ژانر : Soundtrack | Score
سال انتشار : 1960 - 2020
تعداد آلبوم : 79
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 10.67GB
امتیاز کاربران : 10 از 10
هنرمند : Eleni Karaindrou
ژانر : Classical | Score | Contemporary
سال انتشار : 1984 - 2019
تعداد آلبوم : 21
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 2.71GB
امتیاز کاربران : 9.7 از 10
هنرمند : Steven Gutheinz
ژانر : Soundtrack | Score | Classical Crossover
سال انتشار : 2012 - 2020
تعداد آلبوم : 18
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 1.52GB
امتیاز کاربران : 10 از 10
هنرمند : Brian Tyler
ژانر : Soundtrack | Score
سال انتشار : 1998 - 2019
تعداد آلبوم : 73
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 11.66GB
امتیاز کاربران : 9.5 از 10
12345آخربعدی
والا موزیک در شبکه های اجتماعی

کانل والا موزیک در تلگرام