هنرمند : Conway Twitty
ژانر : Country | Rock and Roll
سال انتشار : 1958 - 2011
تعداد آلبوم : 102
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 192 - 320 kbps
حجم : 8.71GB
امتیاز کاربران : 10 از 10
هنرمند : Douglas Sahm
ژانر : Country | Country Rock | Roots Rock
سال انتشار : 1966 - 2013
تعداد آلبوم : 23
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 3.77GB
امتیاز کاربران : 10 از 10
هنرمند : Willie Nelson
ژانر : Country
سال انتشار : 1962 - 2019
تعداد آلبوم : 112
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 128 - 320 kbps
حجم : 11.25GB
امتیاز کاربران : 8.9 از 10
هنرمند : Dustin Lynch
ژانر : Country
سال انتشار : 2012 - 2019
تعداد آلبوم : 4
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 340MB
امتیاز کاربران : 10 از 10
هنرمند : Townes Van Zandt
ژانر : Outlaw Country
سال انتشار : 1968 - 2013
تعداد آلبوم : 14
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 1.34GB
امتیاز کاربران : 10 از 10
هنرمند : Eddy Arnold
ژانر : Country
سال انتشار : 1956 - 2019
تعداد آلبوم : 40
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 192 - 320 kbps
حجم : 4.9GB
امتیاز کاربران : 10 از 10
هنرمند : Florida Georgia Line
ژانر : Country | Southern Rock
سال انتشار : 2012 - 2019
تعداد آلبوم : 5
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 580MB
امتیاز کاربران : 10 از 10
12345آخربعدی
والا موزیک در شبکه های اجتماعی

کانل والا موزیک در تلگرام