مجموعه بسیار ارزشمند Deutsche Grammophon The Essentials

هنرمند : Steel Pulse
ژانر : Reggae | Dub
سال انتشار : 1976 - 2019
تعداد آلبوم : 29
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 3.18GB
امتیاز کاربران : 10 از 10
هنرمند : The Specials
ژانر : Reggae | Ska-Punk
سال انتشار : 1979 - 2009
تعداد آلبوم : 26
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 2.98GB
امتیاز کاربران : 10 از 10
هنرمند : Jimmy Cliff
ژانر : Reggae
سال انتشار : 1970 - 2013
تعداد آلبوم : 56
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 128 - 320 kbps
حجم : 5.75GB
امتیاز کاربران : 9 از 10
هنرمند : Peter Tosh
ژانر : Reggae
سال انتشار : 1976 - 2009
تعداد آلبوم : 33
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 128 - 320 kbps
حجم : 4.31GB
امتیاز کاربران : 8 از 10
هنرمند : Bunny Wailer
ژانر : Reggae | Rocksteady
سال انتشار : 1976 - 2009
تعداد آلبوم : 29
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 128 - 320 kbps
حجم : 2.22GB
امتیاز کاربران : 10 از 10
هنرمند : Shaggy
ژانر : Reggae
سال انتشار : 1993 - 2019
تعداد آلبوم : 23
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 2.32GB
امتیاز کاربران : 8.3 از 10
هنرمند : UB40
ژانر : Reggae | Dub
سال انتشار : 1980 - 2019
تعداد آلبوم : 42
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 5.43GB
امتیاز کاربران : 9.3 از 10
12آخربعدی
والا موزیک در شبکه های اجتماعی

کانل والا موزیک در تلگرام