هنرمند : Albert Collins
ژانر : Blues
سال انتشار : 1968 - 2005
تعداد آلبوم : 22
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 192 - 320 kbps
حجم : 2.46GB
امتیاز کاربران : 9.3 از 10
هنرمند : Clifton Chenier
ژانر : Blues
سال انتشار : 1964 - 2019
تعداد آلبوم : 12
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 1.59GB
امتیاز کاربران : 10 از 10
هنرمند : Ibrahim Maalouf
ژانر : World Fusion | Contemporary Jazz
سال انتشار : 2007 - 2019
تعداد آلبوم : 18
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 3.07GB
امتیاز کاربران : 9.8 از 10
هنرمند : Dean Martin
ژانر : Vocal Jazz
سال انتشار : 1955 - 2018
تعداد آلبوم : 55
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 10.32GB
امتیاز کاربران : 9.2 از 10
هنرمند : John Mayall
ژانر : Blues
سال انتشار : 1965 - 2017
تعداد آلبوم : 73
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 11.19GB
امتیاز کاربران : 10 از 10
هنرمند : Lucky Peterson
ژانر : Blues | Soul
سال انتشار : 1984 - 2017
تعداد آلبوم : 24
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 192 - 320 kbps
حجم : 2.87GB
امتیاز کاربران : 9.6 از 10
هنرمند : VA
ژانر : Blues
سال انتشار : 1998 - 1999
تعداد آلبوم : 30
کدک های صوتی : FLAC
بیت ریت : lossless
حجم : 10.7GB
امتیاز کاربران : 10 از 10
12345آخربعدی
والا موزیک در شبکه های اجتماعی

کانل والا موزیک در تلگرام