مجموعه بسیار ارزشمند Deutsche Grammophon The Essentials

هنرمند : Danny Elfman
ژانر : Soundtrack | Score
سال انتشار : 1986 - 2020
تعداد آلبوم : 99
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 14.43GB
امتیاز کاربران : 10 از 10
هنرمند : Audiomachine
ژانر : Soundtrack | Music Library
سال انتشار : 2006 - 2020
تعداد آلبوم : 59
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 14.41GB
امتیاز کاربران : 10 از 10
هنرمند : Jo Blankenburg
ژانر : Classical | Instrumental | Trailer Music
سال انتشار : 2007 - 2020
تعداد آلبوم : 14
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 1.66GB
امتیاز کاربران : 10 از 10
هنرمند : Cavendish
ژانر : Trailer Music | Orchestral | Symphony | Epic
سال انتشار : 2010 - 2019
تعداد آلبوم : 45
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 128 - 320 kbps
حجم : 5.29GB
امتیاز کاربران : 10 از 10
هنرمند : David Arnold
ژانر : Soundtrack | Score
سال انتشار : 1993 - 2020
تعداد آلبوم : 34
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320 kbps
حجم : 5.16GB
امتیاز کاربران : 10 از 10
هنرمند : Songs To Your Eyes
ژانر : Instrumental | Trailer Music | Music Library
سال انتشار : 2014 - 2020
تعداد آلبوم : 188
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 14GB
امتیاز کاربران : 10 از 10
هنرمند : Revolt Production Music
ژانر : Trailer Music
سال انتشار : 2015 - 2020
تعداد آلبوم : 74
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 6.26GB
امتیاز کاربران : 10 از 10
12345آخربعدی
والا موزیک در شبکه های اجتماعی

کانل والا موزیک در تلگرام