هنرمند : Rumble Head
ژانر : Trailer Music | Epic
سال انتشار : 2015 - 2019
تعداد آلبوم : 14
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 920MB
امتیاز کاربران : 10 از 10
هنرمند : John Debney
ژانر : Soundtrack | Score
سال انتشار : 1989 - 2019
تعداد آلبوم : 66
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 8.71GB
امتیاز کاربران : 10 از 10
هنرمند : Tyler Bates
ژانر : Soundtrack | Score
سال انتشار : 1996 - 2019
تعداد آلبوم : 42
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 6.42GB
امتیاز کاربران : 10 از 10
هنرمند : Brian Tyler
ژانر : Soundtrack | Score
سال انتشار : 1998 - 2019
تعداد آلبوم : 64
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 10.35GB
امتیاز کاربران : 9 از 10
هنرمند : Patrick Doyle
ژانر : Soundtrack | Score
سال انتشار : 1989 - 2019
تعداد آلبوم : 42
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 5.7GB
امتیاز کاربران : 8 از 10
هنرمند : Henry Mancini
ژانر : Soundtrack | Score
سال انتشار : 1958 - 2018
تعداد آلبوم : 67
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 8.82GB
امتیاز کاربران : 9.7 از 10
هنرمند : A.R. Rahman
ژانر : Soundtrack | Score
سال انتشار : 1997 - 2018
تعداد آلبوم : 55
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 256kbps - 320kbps
حجم : 6.09GB
امتیاز کاربران : 9 از 10
12345آخربعدی
والا موزیک در شبکه های اجتماعی

کانل والا موزیک در تلگرام