مجموعه بسیار ارزشمند Deutsche Grammophon The Essentials

هنرمند : Howard Shore
ژانر : Soundtrack | Score
سال انتشار : 1981 - 2019
تعداد آلبوم : 59
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 256 - 320 kbps
حجم : 7.54GB
امتیاز کاربران : 10 از 10
هنرمند : Lorne Balfe
ژانر : Soundtrack | Score
سال انتشار : 2009 - 2019
تعداد آلبوم : 49
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 5.92GB
امتیاز کاربران : 9 از 10
هنرمند : Alexandre Desplat
ژانر : Soundtrack | Score
سال انتشار : 1994 - 2019
تعداد آلبوم : 93
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 128 - 320 kbps
حجم : 11.05GB
امتیاز کاربران : 9.7 از 10
هنرمند : Demented Sound Mafia
ژانر : Trailer Music | Epic
سال انتشار : 2015 - 2019
تعداد آلبوم : 41
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 3.32GB
امتیاز کاربران : 10 از 10
هنرمند : Songs To Your Eyes
ژانر : Instrumental | Trailer Music | Music Library
سال انتشار : 2014 - 2019
تعداد آلبوم : 178
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 13.23GB
امتیاز کاربران : 10 از 10
هنرمند : Elbroar Trailer Music
ژانر : Trailer Music | Epic
سال انتشار : 2016 - 2018
تعداد آلبوم : 124
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 19.92GB
امتیاز کاربران : 10 از 10
هنرمند : Henry Jackman
ژانر : Soundtrack | Score
سال انتشار : 2009 - 2019
تعداد آلبوم : 33
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 4.76GB
امتیاز کاربران : 9.5 از 10
12345آخربعدی
والا موزیک در شبکه های اجتماعی

کانل والا موزیک در تلگرام