هنرمند : Vladimir Horowitz
ژانر : Classical
سال انتشار : 2013
تعداد آلبوم : 41
کدک های صوتی : FLAC
بیت ریت : lossless
حجم : 6.26GB
امتیاز کاربران : - از 10
هنرمند : VA
ژانر : Classical
سال انتشار : 2007 - 2016
تعداد آلبوم : 37
کدک های صوتی : FLAC
بیت ریت : lossless
حجم : 95.1GB
امتیاز کاربران : 10 از 10
هنرمند : Mstislav Rostropovich
ژانر : Classical
سال انتشار : 2017
تعداد آلبوم : 37
کدک های صوتی : FLAC
بیت ریت : lossless
حجم : 7.46GB
امتیاز کاربران : 10 از 10
هنرمند : Kirill Kondrashin
ژانر : Classical
سال انتشار : 2019
تعداد آلبوم : 13
کدک های صوتی : FLAC
بیت ریت : lossless
حجم : 3.7GB
امتیاز کاربران : - از 10
هنرمند : Guido Cantelli
ژانر : Classical
سال انتشار : 2017
تعداد آلبوم : 23
کدک های صوتی : FLAC
بیت ریت : lossless
حجم : 5.12GB
امتیاز کاربران : - از 10
هنرمند : Evgeny Mravinsky
ژانر : Classical
سال انتشار : 2016 - 2019
تعداد آلبوم : 4
کدک های صوتی : FLAC
بیت ریت : lossless
حجم : 7.54GB
امتیاز کاربران : - از 10
هنرمند : VA
ژانر : Classical
سال انتشار : 2018 - 2019
تعداد آلبوم : 10
کدک های صوتی : FLAC
بیت ریت : lossless
حجم : 9.11GB
امتیاز کاربران : 10 از 10
12345آخربعدی
والا موزیک در شبکه های اجتماعی

کانل والا موزیک در تلگرام