مجموعه بسیار ارزشمند Deutsche Grammophon The Essentials

هنرمند : Johannes Bornlof
ژانر : Classical | New Age | Ambient
سال انتشار : 2016 - 2019
تعداد آلبوم : 28
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 1.21GB
امتیاز کاربران : 10 از 10
هنرمند : VA
ژانر : Classical | Baroque
سال انتشار : 2019
تعداد آلبوم : 21
کدک های صوتی : FLAC
بیت ریت : lossless
حجم : 6.51GB
امتیاز کاربران : 10 از 10
هنرمند : George Frideric Handel
ژانر : Classical
سال انتشار : 2009
تعداد آلبوم : 30
کدک های صوتی : FLAC
بیت ریت : lossless
حجم : 8.55GB
امتیاز کاربران : 10 از 10
هنرمند : Luciano Pavarotti
ژانر : Classical | Opera
سال انتشار : 1979 - 2019
تعداد آلبوم : 32
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 8.72GB
امتیاز کاربران : 10 از 10
هنرمند : Angus MacRae
ژانر : Classical | Score | Piano
سال انتشار : 2015 - 2019
تعداد آلبوم : 14
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 506MB
امتیاز کاربران : 10 از 10
هنرمند : Ludwig Guttler
ژانر : Classical | Trumpet
سال انتشار : 2015
تعداد آلبوم : 25
کدک های صوتی : FLAC
بیت ریت : lossless
حجم : 6.96GB
امتیاز کاربران : 10 از 10
هنرمند : Nikita Magaloff
ژانر : Classical
سال انتشار : 2018
تعداد آلبوم : 21
کدک های صوتی : FLAC
بیت ریت : lossless
حجم : 4.79GB
امتیاز کاربران : 10 از 10
12345آخربعدی
والا موزیک در شبکه های اجتماعی

کانل والا موزیک در تلگرام