هنرمند : Karl Bohm
ژانر : Classical
سال انتشار : 2018
تعداد آلبوم : 70
کدک های صوتی : APE
بیت ریت : lossless
حجم : 18.4GB
امتیاز کاربران : 9.5 از 10
هنرمند : Murray Perahia
ژانر : Classical
سال انتشار : 2012
تعداد آلبوم : 12
کدک های صوتی : FLAC
بیت ریت : lossless
حجم : 2.79GB
امتیاز کاربران : 10 از 10
هنرمند : Leonard Bernstein
ژانر : Classical
سال انتشار : 2009
تعداد آلبوم : 12
کدک های صوتی : FLAC
بیت ریت : lossless
حجم : 3.79GB
امتیاز کاربران : 10 از 10
هنرمند : Alfred Cortot
ژانر : Classical
سال انتشار : 2012
تعداد آلبوم : 40
کدک های صوتی : FLAC
بیت ریت : lossless
حجم : 9.13GB
امتیاز کاربران : 9.3 از 10
هنرمند : VA
ژانر : Classical
سال انتشار : 2015
تعداد آلبوم : 50
کدک های صوتی : APE
بیت ریت : lossless
حجم : 12GB
امتیاز کاربران : 10 از 10
هنرمند : Nathan Milstein
ژانر : Classical
سال انتشار : 2016
تعداد آلبوم : 37
کدک های صوتی : FLAC
بیت ریت : lossless
حجم : 7.46GB
امتیاز کاربران : 9.5 از 10
هنرمند : VA
ژانر : Classical
سال انتشار : 2014
تعداد آلبوم : 50
کدک های صوتی : FLAC
بیت ریت : lossless
حجم : 13.6GB
امتیاز کاربران : 8.9 از 10
12345آخربعدی
والا موزیک در شبکه های اجتماعی

کانل والا موزیک در تلگرام