مجموعه بسیار ارزشمند Deutsche Grammophon The Essentials

هنرمند : Osamu Kitajima
ژانر : New Age
سال انتشار : 1974 - 2019
تعداد آلبوم : 16
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 1.58GB
امتیاز کاربران : 10 از 10
هنرمند : Paul Adams
ژانر : New Age | Flute
سال انتشار : 1990 - 2019
تعداد آلبوم : 14
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 1.52GB
امتیاز کاربران : 9.6 از 10
هنرمند : Franck Pourcel
ژانر : Instrumental | Easy Listening
سال انتشار : 1955 - 2019
تعداد آلبوم : 75
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 192 - 320 kbps
حجم : 6.62GB
امتیاز کاربران : 10 از 10
هنرمند : Phil Larson
ژانر : Classical | New Age | Piano
سال انتشار : 2016 - 2019
تعداد آلبوم : 17
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 879MB
امتیاز کاربران : 10 از 10
هنرمند : Jim Brickman
ژانر : New Age | Piano
سال انتشار : 1994 - 2019
تعداد آلبوم : 72
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 160 - 320 kbps
حجم : 7.26GB
امتیاز کاربران : 9.2 از 10
هنرمند : Fiona Joy Hawkins
ژانر : Instrumental | New Age | Piano
سال انتشار : 2005 - 2019
تعداد آلبوم : 25
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320 kbps
حجم : 2.35GB
امتیاز کاربران : 8.6 از 10
هنرمند : Medwyn Goodall
ژانر : New Age | Meditative
سال انتشار : 1987 - 2019
تعداد آلبوم : 162
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 160 - 320 kbps
حجم : 16.8GB
امتیاز کاربران : 10 از 10
12345آخربعدی
والا موزیک در شبکه های اجتماعی

کانل والا موزیک در تلگرام