هنرمند : Charlie Chaplin
ژانر : Soundtrack | Score
سال انتشار : 1918 - 2019
تعداد آلبوم : 19
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 2.42GB
امتیاز کاربران : 10 از 10
هنرمند : Carter Burwell
ژانر : Soundtrack | Score
سال انتشار : 1986 - 2019
تعداد آلبوم : 50
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 5.04GB
امتیاز کاربران : 10 از 10
هنرمند : Zbigniew Preisner
ژانر : Soundtrack | Score
سال انتشار : 1988 - 2019
تعداد آلبوم : 40
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 128 - 320 kbps
حجم : 4.53GB
امتیاز کاربران : 9.5 از 10
هنرمند : Benjamin Wallfisch
ژانر : Soundtrack | Score
سال انتشار : 2006 - 2019
تعداد آلبوم : 26
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 3.2GB
امتیاز کاربران : 9.5 از 10
هنرمند : Tyler Bates
ژانر : Soundtrack | Score
سال انتشار : 1996 - 2019
تعداد آلبوم : 43
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 6.49GB
امتیاز کاربران : 10 از 10
هنرمند : Christopher Young
ژانر : Soundtrack | Score
سال انتشار : 1985 - 2019
تعداد آلبوم : 65
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 8.88GB
امتیاز کاربران : 10 از 10
هنرمند : Danny Elfman
ژانر : Soundtrack | Score
سال انتشار : 1986 - 2019
تعداد آلبوم : 97
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 14.3GB
امتیاز کاربران : 10 از 10
12345آخربعدی
والا موزیک در شبکه های اجتماعی

کانل والا موزیک در تلگرام