مجموعه بسیار ارزشمند Deutsche Grammophon The Essentials

هنرمند : Harry Gregson Williams
ژانر : Soundtrack | Score
سال انتشار : 1996 - 2020
تعداد آلبوم : 58
کدک های صوتی : MP3 , Flac, Ape
بیت ریت : 320kbps
حجم : 9.24GB
امتیاز کاربران : 8.1 از 10
هنرمند : Howard Shore
ژانر : Soundtrack | Score
سال انتشار : 1981 - 2020
تعداد آلبوم : 60
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 256 - 320 kbps
حجم : 7.66GB
امتیاز کاربران : 10 از 10
هنرمند : Ryuichi Sakamoto
ژانر : Soundtrack | Electronic | Avantgarde
سال انتشار : 1978 - 2020
تعداد آلبوم : 107
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 128 - 320 kbps
حجم : 13.1GB
امتیاز کاربران : 7.8 از 10
هنرمند : Tangerine Dream
ژانر : Soundtrack | Ambient | Electronic | Experimental
سال انتشار : 1967 - 2019
تعداد آلبوم : 179
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 128 - 320 kbps
حجم : 26.35GB
امتیاز کاربران : 9.5 از 10
هنرمند : John Barry
ژانر : Soundtrack | Score
سال انتشار : 1960 - 2020
تعداد آلبوم : 79
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 10.67GB
امتیاز کاربران : 10 از 10
هنرمند : Steven Gutheinz
ژانر : Soundtrack | Score | Classical Crossover
سال انتشار : 2012 - 2020
تعداد آلبوم : 18
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 1.52GB
امتیاز کاربران : 10 از 10
هنرمند : Brian Tyler
ژانر : Soundtrack | Score
سال انتشار : 1998 - 2019
تعداد آلبوم : 73
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 11.66GB
امتیاز کاربران : 9.5 از 10
12345آخربعدی
والا موزیک در شبکه های اجتماعی

کانل والا موزیک در تلگرام