مجموعه بسیار ارزشمند Deutsche Grammophon The Essentials

هنرمند : Earl Klugh
ژانر : Smooth Jazz | Crossover Jazz
سال انتشار : 1976 - 2008
تعداد آلبوم : 31
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 3.38GB
امتیاز کاربران : 10 از 10
هنرمند : Claude Bolling
ژانر : Piano | Swing | Crossover Jazz
سال انتشار : 1970 - 2007
تعداد آلبوم : 22
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 2.85GB
امتیاز کاربران : 10 از 10
هنرمند : Lee Ritenour
ژانر : Guitar | Smooth Jazz | Crossover Jazz
سال انتشار : 1976 - 2015
تعداد آلبوم : 70
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 192 - 320 kbps
حجم : 8.06GB
امتیاز کاربران : 10 از 10
هنرمند : Dave Weckl
ژانر : Fusion | Crossover Jazz
سال انتشار : 1990 - 2005
تعداد آلبوم : 11
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 1.54GB
امتیاز کاربران : - از 10
هنرمند : George Duke
ژانر : Funk | Crossover Jazz | Jazz-Pop
سال انتشار : 1974 - 2013
تعداد آلبوم : 34
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 5.47GB
امتیاز کاربران : - از 10
هنرمند : Alain Caron
ژانر : Post-Bop | Crossover Jazz
سال انتشار : 1992 - 2013
تعداد آلبوم : 12
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 128 - 320 kbps
حجم : 1.67GB
امتیاز کاربران : 6 از 10
قبلی12
والا موزیک در شبکه های اجتماعی

کانل والا موزیک در تلگرام