مجموعه بسیار ارزشمند Deutsche Grammophon The Essentials

هنرمند : Miles Davis
ژانر : Hard Bop | Fusion | Cool
سال انتشار : 1945 - 2020
تعداد آلبوم : 147
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 37.85GB
امتیاز کاربران : 9.2 از 10
هنرمند : Egberto Gismonti
ژانر : Fusion | Contemporary Jazz | Latin Jazz
سال انتشار : 1969 - 2012
تعداد آلبوم : 30
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 4.36GB
امتیاز کاربران : 10 از 10
هنرمند : Weather Report
ژانر : Fusion | Jazz Rock | Jazz-Funk
سال انتشار : 2017
تعداد آلبوم : 24
کدک های صوتی : FLAC
بیت ریت : lossless
حجم : 6.85GB
امتیاز کاربران : 10 از 10
هنرمند : David Torn
ژانر : Experimental | Fusion | Jazz Rock
سال انتشار : 1984 - 2015
تعداد آلبوم : 17
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 2.41GB
امتیاز کاربران : 10 از 10
هنرمند : Bob Mintzer
ژانر : Post-Bop | Hard Bop | Fusion
سال انتشار : 1993 - 2016
تعداد آلبوم : 32
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 4.8GB
امتیاز کاربران : 10 از 10
هنرمند : Herbie Hancock
ژانر : Jazz | Post-Bop | Hard Bop | Fusion
سال انتشار : 1962 - 2018
تعداد آلبوم : 103
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 14.39GB
امتیاز کاربران : 10 از 10
هنرمند : Bob James
ژانر : Smooth Jazz | Fusion
سال انتشار : 1974 - 2019
تعداد آلبوم : 33
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 3.77GB
امتیاز کاربران : 9.5 از 10
12345آخربعدی
والا موزیک در شبکه های اجتماعی

کانل والا موزیک در تلگرام