مجموعه بسیار ارزشمند Deutsche Grammophon The Essentials

هنرمند : Greg Maroney
ژانر : New Age | Piano
سال انتشار : 1997 - 2020
تعداد آلبوم : 25
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 192 - 320 kbps
حجم : 3GB
امتیاز کاربران : 10 از 10
هنرمند : Chris Snelling
ژانر : New Age | Piano
سال انتشار : 2015 - 2020
تعداد آلبوم : 133
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 8.08GB
امتیاز کاربران : 10 از 10
هنرمند : Piano Novel
ژانر : Classical | Piano
سال انتشار : 2015 - 2020
تعداد آلبوم : 10
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 413MB
امتیاز کاربران : 10 از 10
هنرمند : Yiruma
ژانر : Instrumental | New Age | Piano
سال انتشار : 2001 - 2018
تعداد آلبوم : 24
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 3.6GB
امتیاز کاربران : 9.6 از 10
هنرمند : Louis Landon
ژانر : Classical | New Age | Piano
سال انتشار : 1994 - 2019
تعداد آلبوم : 35
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 3.08GB
امتیاز کاربران : 10 از 10
هنرمند : Olafur Arnalds
ژانر : Piano | Ambient | Modern Classical
سال انتشار : 2007 - 2019
تعداد آلبوم : 31
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 2.44GB
امتیاز کاربران : 9.6 از 10
هنرمند : Dexter Britain
ژانر : Instrumental | New Age | Piano
سال انتشار : 2012 - 2019
تعداد آلبوم : 31
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 1.78GB
امتیاز کاربران : 10 از 10
12345آخربعدی
والا موزیک در شبکه های اجتماعی

کانل والا موزیک در تلگرام