مجموعه بسیار ارزشمند Deutsche Grammophon The Essentials

هنرمند : Woody Herman
ژانر : Swing | Cool | Bop | Big Band
سال انتشار : 1936 - 2008
تعداد آلبوم : 34
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 192 - 320 kbps
حجم : 6.04GB
امتیاز کاربران : 7.5 از 10
هنرمند : Nat King Cole
ژانر : Vocal Jazz | Swing
سال انتشار : 1936 - 2020
تعداد آلبوم : 72
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 15.16GB
امتیاز کاربران : 9.9 از 10
هنرمند : Fred Astaire
ژانر : Vocal Jazz | Easy Listening | Swing
سال انتشار : 1957 - 2020
تعداد آلبوم : 7
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 1.46GB
امتیاز کاربران : 10 از 10
هنرمند : Sidney Bechet
ژانر : Swing | Big Band
سال انتشار : 1923 - 2020
تعداد آلبوم : 16
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 6.36GB
امتیاز کاربران : 8.1 از 10
هنرمند : Art Tatum
ژانر : Swing | Piano Jazz
سال انتشار : 1945 - 2020
تعداد آلبوم : 33
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 10.6GB
امتیاز کاربران : 9.6 از 10
هنرمند : Jimmy Smith
ژانر : Funk | Soul | Swing | Bop
سال انتشار : 1956 - 2018
تعداد آلبوم : 75
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 6.88GB
امتیاز کاربران : 9.6 از 10
هنرمند : Frank Foster
ژانر : Post-Bop | Swing | Big Band
سال انتشار : 1954 - 2003
تعداد آلبوم : 11
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 1.63GB
امتیاز کاربران : 10 از 10
12345آخربعدی
والا موزیک در شبکه های اجتماعی

کانل والا موزیک در تلگرام