مجموعه بسیار ارزشمند Deutsche Grammophon The Essentials

هنرمند : Barry Manilow
ژانر : Native American | Pop | Easy Listening
سال انتشار : 1973 - 2020
تعداد آلبوم : 63
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 128 - 320 kbps
حجم : 7.72GB
امتیاز کاربران : 8.3 از 10
هنرمند : Bing Crosby
ژانر : Jazz | Easy Listening
سال انتشار : 1942 - 2020
تعداد آلبوم : 76
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 10.77GB
امتیاز کاربران : 9.6 از 10
هنرمند : Andy Williams
ژانر : Pop | Easy Listening | Country
سال انتشار : 1956 - 2020
تعداد آلبوم : 49
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 192 - 320 kbps
حجم : 4.72GB
امتیاز کاربران : 9.8 از 10
هنرمند : Fred Astaire
ژانر : Vocal Jazz | Easy Listening | Swing
سال انتشار : 1957 - 2020
تعداد آلبوم : 7
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 1.46GB
امتیاز کاربران : 10 از 10
هنرمند : Dave Koz
ژانر : Easy Listening | Smooth Jazz
سال انتشار : 1990 - 2018
تعداد آلبوم : 17
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 2.28GB
امتیاز کاربران : 10 از 10
هنرمند : Stanley Black
ژانر : Instrumental | Easy Listening
سال انتشار : 1955 - 2019
تعداد آلبوم : 20
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 192 - 320 kbps
حجم : 2.13GB
امتیاز کاربران : 10 از 10
هنرمند : Andre Rieu
ژانر : Pop | Instrumental | Neoclassical | Easy Listening
سال انتشار : 1994 - 2019
تعداد آلبوم : 49
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 192 - 320 kbps
حجم : 5.81GB
امتیاز کاربران : 9.5 از 10
12345آخربعدی
والا موزیک در شبکه های اجتماعی

کانل والا موزیک در تلگرام