مجموعه بسیار ارزشمند Deutsche Grammophon The Essentials

هنرمند : Bill Evans
ژانر : Post-Bop | Cool
سال انتشار : 1956 - 2017
تعداد آلبوم : 101
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 256 - 320 kbps
حجم : 18.94GB
امتیاز کاربران : 10 از 10
هنرمند : Stan Getz
ژانر : Mainstream Jazz | Cool | Bop
سال انتشار : 1943 - 2019
تعداد آلبوم : 140
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 160 - 320 kbps
حجم : 24.03GB
امتیاز کاربران : 10 از 10
هنرمند : VA
ژانر : Jazz | Swing | Cool | Bop
سال انتشار : 1992 - 2005
تعداد آلبوم : 10
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 4.68GB
امتیاز کاربران : 10 از 10
هنرمند : VA
ژانر : Jazz | Swing | Cool
سال انتشار : 2013
تعداد آلبوم : 20
کدک های صوتی : FLAC
بیت ریت : lossless
حجم : 4.25GB
امتیاز کاربران : 10 از 10
هنرمند : VA
ژانر : Hard Bop | Cool | Bop
سال انتشار : 2000 - 2012
تعداد آلبوم : 9
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 17GB
امتیاز کاربران : 10 از 10
هنرمند : VA
ژانر : Post-Bop | Swing | Cool | Bop
سال انتشار : 2000
تعداد آلبوم : 22
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 3.74GB
امتیاز کاربران : 10 از 10
هنرمند : Paul Desmond
ژانر : Cool
سال انتشار : 1951 - 2014
تعداد آلبوم : 40
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 7.52GB
امتیاز کاربران : 10 از 10
123آخربعدی
والا موزیک در شبکه های اجتماعی

کانل والا موزیک در تلگرام