مجموعه بسیار ارزشمند Deutsche Grammophon The Essentials

هنرمند : Miles Davis
ژانر : Hard Bop | Fusion | Cool
سال انتشار : 1945 - 2020
تعداد آلبوم : 150
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 38.15GB
امتیاز کاربران : 9.2 از 10
هنرمند : Woody Herman
ژانر : Swing | Cool | Bop | Big Band
سال انتشار : 1936 - 2008
تعداد آلبوم : 34
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 192 - 320 kbps
حجم : 6.04GB
امتیاز کاربران : 7.5 از 10
هنرمند : Lee Konitz
ژانر : Post-Bop | Cool | Trumpet
سال انتشار : 1950 - 2020
تعداد آلبوم : 58
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 9.34GB
امتیاز کاربران : 10 از 10
هنرمند : Stan Getz
ژانر : Mainstream Jazz | Cool | Bop
سال انتشار : 1943 - 2019
تعداد آلبوم : 142
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 160 - 320 kbps
حجم : 24.24GB
امتیاز کاربران : 10 از 10
هنرمند : Wes Montgomery
ژانر : Post-Bop | Cool
سال انتشار : 1958 - 2019
تعداد آلبوم : 44
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 6.47GB
امتیاز کاربران : 10 از 10
هنرمند : Bill Evans
ژانر : Post-Bop | Cool
سال انتشار : 1956 - 2019
تعداد آلبوم : 103
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 256 - 320 kbps
حجم : 19.34GB
امتیاز کاربران : 10 از 10
هنرمند : Martial Solal
ژانر : Post-Bop | Cool
سال انتشار : 1961 - 2019
تعداد آلبوم : 35
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 5.02GB
امتیاز کاربران : 5.5 از 10
123آخربعدی
والا موزیک در شبکه های اجتماعی

کانل والا موزیک در تلگرام