مجموعه بسیار ارزشمند Deutsche Grammophon The Essentials

هنرمند : A Winged Victory For The Sullen
ژانر : Piano | Ambient | Modern Classical
سال انتشار : 2011 - 2019
تعداد آلبوم : 6
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 507MB
امتیاز کاربران : 9 از 10
هنرمند : Gavin Luke
ژانر : Piano | Ambient | Modern Classical
سال انتشار : 2016 - 2019
تعداد آلبوم : 15
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 470MB
امتیاز کاربران : 10 از 10
هنرمند : Olafur Arnalds
ژانر : Piano | Ambient | Modern Classical
سال انتشار : 2007 - 2019
تعداد آلبوم : 30
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 2.4GB
امتیاز کاربران : 9.6 از 10
هنرمند : Gothic Storm
ژانر : Electronic | Modern Classical | Trailer Music | Orchestral | Epic
سال انتشار : 2010 - 2019
تعداد آلبوم : 82
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 11.45GB
امتیاز کاربران : 9.2 از 10
هنرمند : Dustin OHalloran
ژانر : Instrumental | Score | Piano | Modern Classical
سال انتشار : 2004 - 2019
تعداد آلبوم : 17
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 1.35GB
امتیاز کاربران : 8.2 از 10
هنرمند : Akira Kosemura
ژانر : Piano | Modern Classical
سال انتشار : 2007 - 2019
تعداد آلبوم : 30
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 2GB
امتیاز کاربران : 8.6 از 10
هنرمند : Slow Meadow
ژانر : Piano | Modern Classical | Post Rock
سال انتشار : 2015 - 2019
تعداد آلبوم : 17
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 786MB
امتیاز کاربران : 10 از 10
12345آخربعدی
والا موزیک در شبکه های اجتماعی

کانل والا موزیک در تلگرام