مجموعه بسیار ارزشمند Deutsche Grammophon The Essentials

هنرمند : Solar Project
ژانر : Space Rock | Psychedelic
سال انتشار : 1989 - 2019
تعداد آلبوم : 12
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 1.65GB
امتیاز کاربران : 9 از 10
هنرمند : Big Black Delta
ژانر : Electronic | Space Rock | Synth-pop
سال انتشار : 2010 - 2017
تعداد آلبوم : 5
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 481MB
امتیاز کاربران : 10 از 10
هنرمند : Hawkwind
ژانر : Space Rock | Progressive Rock | Art rock
سال انتشار : 1970 - 2019
تعداد آلبوم : 109
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 16.55GB
امتیاز کاربران : 8.5 از 10
هنرمند : Eloy
ژانر : Space Rock | Psychedelic rock
سال انتشار : 1971 - 2019
تعداد آلبوم : 59
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 7.13GB
امتیاز کاربران : 9.8 از 10
هنرمند : Nosound
ژانر : Space Rock | Psychedelic rock
سال انتشار : 2005 - 2018
تعداد آلبوم : 14
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 1.79GB
امتیاز کاربران : 9.5 از 10
هنرمند : My Brother The Wind
ژانر : Space Rock | Psychedelic
سال انتشار : 2010 - 2014
تعداد آلبوم : 4
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 499MB
امتیاز کاربران : 9.6 از 10
هنرمند : Hypnos 69
ژانر : Space Rock | Psychedelic rock
سال انتشار : 2000 - 2012
تعداد آلبوم : 9
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 192 - 320 kbps
حجم : 1.2GB
امتیاز کاربران : 9.6 از 10
12آخربعدی
والا موزیک در شبکه های اجتماعی

کانل والا موزیک در تلگرام