مجموعه بسیار ارزشمند Deutsche Grammophon The Essentials

هنرمند : Ours
ژانر : Progressive Rock | Alternative Rock
سال انتشار : 1997 - 2018
تعداد آلبوم : 9
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 128 - 320 kbps
حجم : 1.16GB
امتیاز کاربران : 9 از 10
هنرمند : Univers Zero
ژانر : Progressive Rock | Avantgarde
سال انتشار : 1977 - 2014
تعداد آلبوم : 14
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 2.06GB
امتیاز کاربران : 9 از 10
هنرمند : Crippled Black Phoenix
ژانر : Progressive Rock | Folk Rock | Post Rock
سال انتشار : 2006 - 2018
تعداد آلبوم : 14
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 192 - 320 kbps
حجم : 2.24GB
امتیاز کاربران : 9 از 10
هنرمند : Porcupine Tree
ژانر : Progressive Rock
سال انتشار : 1989 - 2018
تعداد آلبوم : 49
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 6.74GB
امتیاز کاربران : 9.7 از 10
هنرمند : Adrian von Ziegler
ژانر : Neoclassical | Progressive Rock | Gothic
سال انتشار : 2010 - 2019
تعداد آلبوم : 21
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 3.26GB
امتیاز کاربران : 9.5 از 10
هنرمند : Archive
ژانر : Progressive Rock | Art rock
سال انتشار : 1996 - 2019
تعداد آلبوم : 36
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 3.96GB
امتیاز کاربران : 9.4 از 10
هنرمند : Peter Gabriel
ژانر : Progressive Rock | Art rock
سال انتشار : 1977 - 2019
تعداد آلبوم : 56
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 8.87GB
امتیاز کاربران : 9.8 از 10
12345آخربعدی
والا موزیک در شبکه های اجتماعی

کانل والا موزیک در تلگرام