هنرمند : Peter Gabriel
ژانر : Progressive Rock | Art rock
سال انتشار : 1977 - 2019
تعداد آلبوم : 55
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 8.75GB
امتیاز کاربران : 9.8 از 10
هنرمند : Hawkwind
ژانر : Space Rock | Progressive Rock | Art rock
سال انتشار : 1970 - 2018
تعداد آلبوم : 108
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 16.46GB
امتیاز کاربران : 8.5 از 10
هنرمند : Focus
ژانر : Progressive Rock | Instrumental Rock
سال انتشار : 1970 - 2019
تعداد آلبوم : 32
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 4.55GB
امتیاز کاربران : 10 از 10
هنرمند : Steve Hackett
ژانر : Progressive Rock | Symphonic Prog
سال انتشار : 1975 - 2019
تعداد آلبوم : 33
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 5.38GB
امتیاز کاربران : 8.3 از 10
هنرمند : Ling tosite sigure
ژانر : Progressive Rock | Alternative Rock | JRock
سال انتشار : 2002 - 2018
تعداد آلبوم : 20
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 192 - 320 kbps
حجم : 1.26GB
امتیاز کاربران : 7.5 از 10
هنرمند : Roger Waters
ژانر : Progressive Rock
سال انتشار : 1970 - 2018
تعداد آلبوم : 17
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 2.46GB
امتیاز کاربران : 9.7 از 10
هنرمند : Peter Hammill
ژانر : Progressive Rock | Art rock
سال انتشار : 1971 - 2018
تعداد آلبوم : 68
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 9.7GB
امتیاز کاربران : 10 از 10
12345آخربعدی
والا موزیک در شبکه های اجتماعی

کانل والا موزیک در تلگرام