مجموعه بسیار ارزشمند Deutsche Grammophon The Essentials

هنرمند : Iron Butterfly
ژانر : Psychedelic rock | Progressive Rock
سال انتشار : 1968 - 2014
تعداد آلبوم : 23
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 3.26GB
امتیاز کاربران : 9 از 10
هنرمند : The Pineapple Thief
ژانر : Progressive Rock
سال انتشار : 1999 - 2019
تعداد آلبوم : 31
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 3.98GB
امتیاز کاربران : 9.1 از 10
هنرمند : Frank Zappa
ژانر : Progressive Rock | Art rock
سال انتشار : 1966 - 2019
تعداد آلبوم : 129
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 26.12GB
امتیاز کاربران : 10 از 10
هنرمند : Steven Wilson
ژانر : Progressive Rock | Crossover Prog
سال انتشار : 1983 - 2018
تعداد آلبوم : 77
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 128 - 320 kbps
حجم : 9.65GB
امتیاز کاربران : 9.3 از 10
هنرمند : Pink Floyd
ژانر : Psychedelic rock | Progressive Rock | Art rock
سال انتشار : 1967 - 2019
تعداد آلبوم : 66
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 256 - 320 kbps
حجم : 13.6Gb
امتیاز کاربران : 9.6 از 10
هنرمند : Yes
ژانر : Progressive Rock
سال انتشار : 1969 - 2019
تعداد آلبوم : 69
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 28.42GB
امتیاز کاربران : 9.6 از 10
هنرمند : Muse
ژانر : Progressive Rock | Alternative Rock
سال انتشار : 1998 - 2019
تعداد آلبوم : 128
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 7.17GB
امتیاز کاربران : 9.6 از 10
12345آخربعدی
والا موزیک در شبکه های اجتماعی

کانل والا موزیک در تلگرام