هنرمند : Ling tosite sigure
ژانر : Progressive Rock | Alternative Rock | JRock
سال انتشار : 2002 - 2018
تعداد آلبوم : 20
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 192 - 320 kbps
حجم : 1.26GB
امتیاز کاربران : - از 10
هنرمند : Roger Waters
ژانر : Progressive Rock
سال انتشار : 1970 - 2018
تعداد آلبوم : 17
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 2.46GB
امتیاز کاربران : 9.7 از 10
هنرمند : Peter Hammill
ژانر : Progressive Rock | Art rock
سال انتشار : 1971 - 2018
تعداد آلبوم : 68
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 9.7GB
امتیاز کاربران : 10 از 10
هنرمند : Kansas
ژانر : Progressive Rock
سال انتشار : 1974 - 2018
تعداد آلبوم : 30
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 8.67GB
امتیاز کاربران : 9.3 از 10
هنرمند : Rush
ژانر : Progressive Rock
سال انتشار : 1974 - 2018
تعداد آلبوم : 78
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 14.35GB
امتیاز کاربران : 10 از 10
هنرمند : Antimatter
ژانر : Progressive Rock | Dark Ambient
سال انتشار : 2001 - 2018
تعداد آلبوم : 14
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 192 - 320 kbps
حجم : 1.9GB
امتیاز کاربران : 8.6 از 10
هنرمند : Muse
ژانر : Progressive Rock | Alternative Rock
سال انتشار : 1998 - 2018
تعداد آلبوم : 124
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 6.98GB
امتیاز کاربران : 9.7 از 10
12345آخربعدی
والا موزیک در شبکه های اجتماعی

کانل والا موزیک در تلگرام