مجموعه بسیار ارزشمند Deutsche Grammophon The Essentials

هنرمند : Public Service Broadcasting
ژانر : Electronic | Art rock | Indie Rock
سال انتشار : 2010 - 2017
تعداد آلبوم : 8
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 192KB - 320KB
حجم : 580MB
امتیاز کاربران : 10 از 10
هنرمند : No-Man
ژانر : Ambient | Art rock | Trip-Hop | Post Rock
سال انتشار : 1993 - 2019
تعداد آلبوم : 13
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 1.32GB
امتیاز کاربران : 8 از 10
هنرمند : The Flaming Lips
ژانر : Psychedelic rock | Art rock | Experimental
سال انتشار : 1986 - 2019
تعداد آلبوم : 35
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 5.17GB
امتیاز کاربران : 10 از 10
هنرمند : Damon Albarn
ژانر : Art rock | Alternative Rock
سال انتشار : 2001 - 2014
تعداد آلبوم : 8
کدک های صوتی : AAC
بیت ریت : 256kbps
حجم : 1.35GB
امتیاز کاربران : 10 از 10
هنرمند : Scott Walker
ژانر : Art rock | Avantgarde
سال انتشار : 1967 - 2019
تعداد آلبوم : 23
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 192 - 320 kbps
حجم : 3.43GB
امتیاز کاربران : 10 از 10
هنرمند : Robert Fripp
ژانر : Ambient | Art rock | Jazz Rock
سال انتشار : 1968 - 2019
تعداد آلبوم : 49
کدک های صوتی : M4A
بیت ریت : 231 - 364 kbps
حجم : 7.21GB
امتیاز کاربران : 10 از 10
هنرمند : Hawkwind
ژانر : Space Rock | Progressive Rock | Art rock
سال انتشار : 1970 - 2019
تعداد آلبوم : 109
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 16.55GB
امتیاز کاربران : 8.5 از 10
12345آخربعدی
والا موزیک در شبکه های اجتماعی

کانل والا موزیک در تلگرام