مجموعه بسیار ارزشمند Deutsche Grammophon The Essentials

هنرمند : Kings & Creatures
ژانر : Trailer Music | Epic
سال انتشار : 2014 - 2020
تعداد آلبوم : 13
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 854MB
امتیاز کاربران : 10 از 10
هنرمند : Cavendish
ژانر : Trailer Music | Orchestral | Symphony | Epic
سال انتشار : 2010 - 2019
تعداد آلبوم : 45
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 128 - 320 kbps
حجم : 5.29GB
امتیاز کاربران : 10 از 10
هنرمند : Atom Music Audio
ژانر : Trailer Music | Epic
سال انتشار : 2017 - 2019
تعداد آلبوم : 20
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 1.71GB
امتیاز کاربران : 10 از 10
هنرمند : Amadea Music Productions
ژانر : Trailer Music | Epic
سال انتشار : 2019 - 2020
تعداد آلبوم : 10
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 732MB
امتیاز کاربران : 10 از 10
هنرمند : Liquid Cinema
ژانر : Trailer Music | Orchestral | Epic
سال انتشار : 2010 - 2019
تعداد آلبوم : 56
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 3.91GB
امتیاز کاربران : 9.5 از 10
هنرمند : Steven Coltart
ژانر : Soundtrack | Trailer Music | Music Library | Epic
سال انتشار : 2014 - 2019
تعداد آلبوم : 7
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 509MB
امتیاز کاربران : 10 از 10
هنرمند : Demented Sound Mafia
ژانر : Trailer Music | Epic
سال انتشار : 2015 - 2019
تعداد آلبوم : 41
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 3.32GB
امتیاز کاربران : 10 از 10
12345آخربعدی
والا موزیک در شبکه های اجتماعی

کانل والا موزیک در تلگرام