هنرمند : Thomas Bergersen and Nick Phoenix
ژانر : Trailer Music
سال انتشار : 2006 - 2017
تعداد آلبوم : 67
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 128 - 320 kbps
حجم : 9.06GB
امتیاز کاربران : 9.8 از 10
هنرمند : Epic Score
ژانر : Trailer Music
سال انتشار : 2006 - 2018
تعداد آلبوم : 44
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 128 - 320 kbps
حجم : 5.48GB
امتیاز کاربران : 8.5 از 10
هنرمند : Justement Music
ژانر : World Fusion | Trailer Music | Orchestral
سال انتشار : 2008 - 2018
تعداد آلبوم : 123
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 27.7GB
امتیاز کاربران : 9.3 از 10
هنرمند : Volta Music
ژانر : Trailer Music | Epic
سال انتشار : 2015 - 2018
تعداد آلبوم : 41
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 10.8GB
امتیاز کاربران : 10 از 10
هنرمند : Score Addiction
ژانر : Trailer Music | Epic
سال انتشار : 2016 - 2018
تعداد آلبوم : 17
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 848MB
امتیاز کاربران : 10 از 10
هنرمند : Sensory Overload
ژانر : Trailer Music | Rock | Epic
سال انتشار : 2012 - 2018
تعداد آلبوم : 110
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 23.6GB
امتیاز کاربران : 10 از 10
هنرمند : Aurora Production Music
ژانر : Trailer Music | Epic
سال انتشار : 2018
تعداد آلبوم : 5
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 1.09GB
امتیاز کاربران : 10 از 10
12345آخربعدی
والا موزیک در شبکه های اجتماعی

کانل والا موزیک در تلگرام