مجموعه بسیار ارزشمند Deutsche Grammophon The Essentials

هنرمند : Hidden Citizens
ژانر : Trailer Music | Music Library | Epic
سال انتشار : 2015 - 2020
تعداد آلبوم : 29
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 796MB
امتیاز کاربران : 10 از 10
هنرمند : Songs To Your Eyes
ژانر : Instrumental | Trailer Music | Music Library
سال انتشار : 2014 - 2020
تعداد آلبوم : 190
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 14.14GB
امتیاز کاربران : 10 از 10
هنرمند : Audiomachine
ژانر : Soundtrack | Music Library
سال انتشار : 2006 - 2020
تعداد آلبوم : 59
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 14.41GB
امتیاز کاربران : 10 از 10
هنرمند : AShamaluevMusic
ژانر : Pop | Trailer Music | Music Library
سال انتشار : 2016 - 2019
تعداد آلبوم : 9
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 732MB
امتیاز کاربران : 9.5 از 10
هنرمند : Steven Coltart
ژانر : Soundtrack | Trailer Music | Music Library | Epic
سال انتشار : 2014 - 2019
تعداد آلبوم : 7
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 509MB
امتیاز کاربران : 10 از 10
هنرمند : Phantom Power
ژانر : Trailer Music | Music Library
سال انتشار : 2015 - 2019
تعداد آلبوم : 14
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 1.26GB
امتیاز کاربران : 10 از 10
هنرمند : Wrong Planet Music
ژانر : Trailer Music | Music Library
سال انتشار : 2010 - 2019
تعداد آلبوم : 17
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 2.51GB
امتیاز کاربران : 10 از 10
1آخربعدی
والا موزیک در شبکه های اجتماعی

کانل والا موزیک در تلگرام