مجموعه بسیار ارزشمند Deutsche Grammophon The Essentials

هنرمند : Realizer
ژانر : Instrumental | Guitar | Meditative
سال انتشار : 2018 - 2020
تعداد آلبوم : 22
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 392MB
امتیاز کاربران : 10 از 10
هنرمند : PC Davidoff
ژانر : New Age | Meditative
سال انتشار : 1989 - 2020
تعداد آلبوم : 18
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 2.54GB
امتیاز کاربران : 10 از 10
هنرمند : Anima
ژانر : New Age | Relax | Meditative
سال انتشار : 2007 - 2015
تعداد آلبوم : 8
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 160 - 320 kbps
حجم : 1.12GB
امتیاز کاربران : 10 از 10
هنرمند : Phil Thornton
ژانر : New Age | Meditative
سال انتشار : 1983 - 2019
تعداد آلبوم : 43
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 160 - 320 kbps
حجم : 4.78GB
امتیاز کاربران : 10 از 10
هنرمند : Michel Pepe
ژانر : Instrumental | New Age | Relax | Meditative
سال انتشار : 1990 - 2019
تعداد آلبوم : 35
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 128 - 320 kbps
حجم : 5.14GB
امتیاز کاربران : 10 از 10
هنرمند : Dean & Dudley Evenson
ژانر : New Age | Relax | Meditative
سال انتشار : 1986 - 2019
تعداد آلبوم : 42
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 192 - 320 kbps
حجم : 5.3GB
امتیاز کاربران : 10 از 10
هنرمند : Nicolas Dri
ژانر : New Age | Relax | Nature | Meditative
سال انتشار : 2004 - 2019
تعداد آلبوم : 49
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 160 - 320 kbps
حجم : 9.64GB
امتیاز کاربران : 10 از 10
12345آخربعدی
والا موزیک در شبکه های اجتماعی

کانل والا موزیک در تلگرام