مجموعه بسیار ارزشمند Deutsche Grammophon The Essentials

هنرمند : Realizer
ژانر : Instrumental | Guitar | Meditative
سال انتشار : 2018 - 2020
تعداد آلبوم : 22
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 392MB
امتیاز کاربران : 10 از 10
هنرمند : Narciso Yepes
ژانر : Classical | Guitar
سال انتشار : 1971 - 2019
تعداد آلبوم : 18
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 4.07GB
امتیاز کاربران : 10 از 10
هنرمند : Milos Karadaglic
ژانر : Guitar | Classical Crossover
سال انتشار : 2011 - 2019
تعداد آلبوم : 8
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 804MB
امتیاز کاربران : 10 از 10
هنرمند : Tommy Berre
ژانر : New Age | Guitar
سال انتشار : 2012 - 2019
تعداد آلبوم : 27
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 341MB
امتیاز کاربران : 10 از 10
هنرمند : Ryan Judd
ژانر : New Age | Relax | Guitar
سال انتشار : 2012 - 2019
تعداد آلبوم : 26
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 4.24GB
امتیاز کاربران : 10 از 10
هنرمند : Sean Williams
ژانر : Instrumental | Ambient | Guitar
سال انتشار : 2010 - 2019
تعداد آلبوم : 15
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 706MB
امتیاز کاربران : 10 از 10
هنرمند : Narciso Yepes
ژانر : Classical | Guitar
سال انتشار : 2017
تعداد آلبوم : 20
کدک های صوتی : FLAC
بیت ریت : lossless
حجم : 4.14GB
امتیاز کاربران : 10 از 10
12345آخربعدی
والا موزیک در شبکه های اجتماعی

کانل والا موزیک در تلگرام