مجموعه بسیار ارزشمند Deutsche Grammophon The Essentials

هنرمند : Seals & Crofts
ژانر : Soft rock | Pop Rock
سال انتشار : 1970 - 1977
تعداد آلبوم : 7
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 678MB
امتیاز کاربران : - از 10
هنرمند : Christopher Cross
ژانر : Soft rock | Pop Rock
سال انتشار : 1979 - 2014
تعداد آلبوم : 19
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 192 - 320 kbps
حجم : 2.54GB
امتیاز کاربران : 10 از 10
هنرمند : Jason Donovan
ژانر : Pop | Soft rock | Disco
سال انتشار : 1989 - 2012
تعداد آلبوم : 9
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 1.54GB
امتیاز کاربران : - از 10
هنرمند : Elvis Costello
ژانر : Soft rock | Pop Rock
سال انتشار : 1977 - 2011
تعداد آلبوم : 56
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 9.90GB
امتیاز کاربران : 10 از 10
هنرمند : Kenny Loggins
ژانر : Pop | Soft rock | Rock | Pop Rock
سال انتشار : 1977 - 2007
تعداد آلبوم : 25
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 128 - 320 kbps
حجم : 2.33GB
امتیاز کاربران : 10 از 10
قبلیاول23456
والا موزیک در شبکه های اجتماعی

کانل والا موزیک در تلگرام