هنرمند : Peter Murphy
ژانر : Alternative Rock | Gothic Rock
سال انتشار : 1985 - 2011
تعداد آلبوم : 31
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 2.41GB
امتیاز کاربران : 10 از 10
هنرمند : Keaton Henson
ژانر : Folk | Alternative Rock | Indie
سال انتشار : 2012 - 2016
تعداد آلبوم : 5
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 480MB
امتیاز کاربران : 10 از 10
هنرمند : Daughtry
ژانر : Alternative Rock | Pop Rock | Post-Grunge
سال انتشار : 2005 - 2018
تعداد آلبوم : 35
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 1.62GB
امتیاز کاربران : 10 از 10
هنرمند : Muse
ژانر : Progressive Rock | Alternative Rock
سال انتشار : 1998 - 2018
تعداد آلبوم : 124
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 6.98GB
امتیاز کاربران : 9.7 از 10
هنرمند : Madrugada
ژانر : Alternative Rock
سال انتشار : 1999 - 2011
تعداد آلبوم : 15
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 128 - 320 kbps
حجم : 2.13GB
امتیاز کاربران : 10 از 10
هنرمند : The Neighbourhood
ژانر : Electronic | Alternative Rock | Indie Pop
سال انتشار : 2012 - 2018
تعداد آلبوم : 22
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 944MB
امتیاز کاربران : 6.5 از 10
هنرمند : Incubus
ژانر : Alternative Rock
سال انتشار : 1994 - 2017
تعداد آلبوم : 41
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 128 - 320 kbps
حجم : 2.83GB
امتیاز کاربران : 10 از 10
12345آخربعدی
والا موزیک در شبکه های اجتماعی

کانل والا موزیک در تلگرام