هنرمند : Johnny Hallyday
ژانر : Soft rock | Rock and Roll | Pop Rock
سال انتشار : 1960 - 2019
تعداد آلبوم : 90
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 192 - 320 kbps
حجم : 8.78GB
امتیاز کاربران : 10 از 10
هنرمند : Three Dog Night
ژانر : Soft rock | Classic Rock | Pop Rock
سال انتشار : 1968 - 1976
تعداد آلبوم : 12
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 1.44GB
امتیاز کاربران : 10 از 10
هنرمند : James Taylor
ژانر : Pop | Soft rock | Country | Folk Rock
سال انتشار : 1967 - 2015
تعداد آلبوم : 48
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 5.99GB
امتیاز کاربران : 10 از 10
هنرمند : Phil Collins
ژانر : Soft rock | Pop Rock
سال انتشار : 1981 - 2018
تعداد آلبوم : 58
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 224 - 320 kbps
حجم : 7.05GB
امتیاز کاربران : 9.7 از 10
هنرمند : Daryl Hall & John Oates
ژانر : Soft rock | Pop Rock
سال انتشار : 1972 - 2018
تعداد آلبوم : 31
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 5.75GB
امتیاز کاربران : 10 از 10
هنرمند : Rod Stewart
ژانر : Soft rock | Classic Rock
سال انتشار : 1969 - 2018
تعداد آلبوم : 52
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 8.95GB
امتیاز کاربران : 9.5 از 10
هنرمند : Paul Carrack
ژانر : Soft rock | Pop Rock
سال انتشار : 1980 - 2018
تعداد آلبوم : 23
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 192 - 320 kbps
حجم : 2.89GB
امتیاز کاربران : 8.5 از 10
12345آخربعدی
والا موزیک در شبکه های اجتماعی

کانل والا موزیک در تلگرام