هنرمند : Welshly Arms
ژانر : Blues | Rock
سال انتشار : 2013 - 2018
تعداد آلبوم : 9
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 390MB
امتیاز کاربران : - از 10
هنرمند : VA
ژانر : Blues
سال انتشار : 1998 - 1999
تعداد آلبوم : 30
کدک های صوتی : FLAC
بیت ریت : lossless
حجم : 10.7GB
امتیاز کاربران : - از 10
هنرمند : Eric Clapton
ژانر : Blues
سال انتشار : 1966 - 2018
تعداد آلبوم : 103
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320 kbps
حجم : 23.07GB
امتیاز کاربران : 9.8 از 10
هنرمند : Muddy Waters
ژانر : Blues | Folk
سال انتشار : 1958 - 2019
تعداد آلبوم : 59
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 192 - 320 kbps
حجم : 9.03GB
امتیاز کاربران : 9.5 از 10
هنرمند : Ray Charles
ژانر : Pop | Jazz | Blues | Country | Rock and Roll | Soul | R&B
سال انتشار : 1957 - 2019
تعداد آلبوم : 45
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 8.69GB
امتیاز کاربران : 9.1 از 10
هنرمند : VA
ژانر : Blues
سال انتشار : 2012
تعداد آلبوم : 17
کدک های صوتی : FLAC
بیت ریت : lossless
حجم : 13.3GB
امتیاز کاربران : 10 از 10
هنرمند : Jonny Lang
ژانر : Blues | Rock
سال انتشار : 1995 - 2017
تعداد آلبوم : 9
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 1.36GB
امتیاز کاربران : 10 از 10
12345آخربعدی
والا موزیک در شبکه های اجتماعی

کانل والا موزیک در تلگرام