هنرمند : Ray Manzarek
ژانر : Blues | Rock
سال انتشار : 1974 - 2013
تعداد آلبوم : 12
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 1.37GB
امتیاز کاربران : 10 از 10
هنرمند : Louisiana Red
ژانر : Blues
سال انتشار : 1952 - 2014
تعداد آلبوم : 36
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 4.15GB
امتیاز کاربران : - از 10
هنرمند : Carey Bell
ژانر : Blues | Harmonica Blues
سال انتشار : 1969 - 2007
تعداد آلبوم : 26
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 128 - 320 kbps
حجم : 2.85GB
امتیاز کاربران : - از 10
هنرمند : Rod Piazza
ژانر : Blues | Harmonica Blues
سال انتشار : 1967 - 2018
تعداد آلبوم : 26
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 192 - 320 kbps
حجم : 4.07GB
امتیاز کاربران : 10 از 10
هنرمند : Elvin Bishop
ژانر : Blues | Blues Rock
سال انتشار : 1969 - 2018
تعداد آلبوم : 31
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 4.11GB
امتیاز کاربران : 10 از 10
هنرمند : Clarence .Gatemouth. Brown
ژانر : Blues | Swamp
سال انتشار : 1973 - 2012
تعداد آلبوم : 35
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 4.12GB
امتیاز کاربران : 10 از 10
هنرمند : Gary B.B. Coleman
ژانر : Blues | Soul
سال انتشار : 1987 - 1992
تعداد آلبوم : 5
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 484MB
امتیاز کاربران : - از 10
12345آخربعدی
والا موزیک در شبکه های اجتماعی

کانل والا موزیک در تلگرام