هنرمند : Barry White
ژانر : Blues | Soul
سال انتشار : 1973 - 2018
تعداد آلبوم : 26
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 4.03GB
امتیاز کاربران : 9.7 از 10
هنرمند : Bob Dylan
ژانر : Blues | Country | Folk Rock
سال انتشار : 1961 - 2018
تعداد آلبوم : 98
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 21.23GB
امتیاز کاربران : 9.1 از 10
هنرمند : John Lee Hoker
ژانر : Blues | Acoustic Blues | Country Blues
سال انتشار : 1950 - 2018
تعداد آلبوم : 110
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 128 - 320 kbps
حجم : 16.01GB
امتیاز کاربران : 9 از 10
هنرمند : The Blues Magoos
ژانر : Blues | Psychedelic rock
سال انتشار : 1966 - 2014
تعداد آلبوم : 7
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 845MB
امتیاز کاربران : - از 10
هنرمند : Joe Louis Walker
ژانر : Blues
سال انتشار : 1986 - 2018
تعداد آلبوم : 23
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 2.79GB
امتیاز کاربران : 8.6 از 10
هنرمند : Robben Ford
ژانر : Jazz | Blues | Fusion
سال انتشار : 1972 - 2018
تعداد آلبوم : 22
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 3.62GB
امتیاز کاربران : 10 از 10
هنرمند : Freddie King
ژانر : Blues
سال انتشار : 1961 - 2010
تعداد آلبوم : 40
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 160 - 320 kbps
حجم : 6.11GB
امتیاز کاربران : 10 از 10
12345آخربعدی
والا موزیک در شبکه های اجتماعی

کانل والا موزیک در تلگرام