دیسکوگرافی والا موزیک
 مجموعه BACH 333 نسخه جدید آثار کامل باخ
مجموعه موسیقی کلاسیک BTHVN 2020 – نسخه جدیدی از کامل ترین آثار لودویگ فان بتهوون
 مجموعه بسیار ارزشمند Deutsche Grammophon The Essentials
 پانصد آلبوم برتر تمام دوران از نگاه مجله رولینگ استون
Giuseppe Verdi – Les Introuvables Du Chant Verdien – 8CDs (2001)
مختص کاربر ویژه 1398/09/06

Label : EMI
Format : Flac track
Cover : No

Tracklist :

CD 1 :

1. Ernani: Act I: Surta E La Notte… Ernani! Ernani, Involami – Frieda Hempel (1909)
2. Ernani: Act I: Che Mai Vegg’io!… Infelice!… Infin Che Un Brando Vindice – Boris Christoff (1951)
3. Ernani: Act II: Vieni Meco… – Mattia Battistini/Emillia Cors/Chor Del Teatro Alla Scala (1906)
4. Ernani: Act III: O De’ Verd’anni Miei – Giuseppe Kaschmann/Salvatore Cottone-Piano ((1903)
5. Ernani: Act III: Gran Dio!… O De’ Verd’anni Miei – Benvenuto Franci (1927)
6. Ernani: Act III: O Sommo Carlo – Mattia Battistini/Emillia Corsi/Luigi Colazza/Aristodemo Silich/Chor Del Teatro Alla Scala (1927)
7. Il Trovatore: Act I: Tacea La Notte Placida – Giannina Arangi-Lombardi (1927)
8. Il Trovatore: Act I: Deserto Sulla Terra – Francesco Tamagno (1903)
9. Il Trovatore: Act II: Stride La Vampa! – Fedora Barbieri (1949)
10. Il Trovatore: Act II: Condotta Ell’era In Ceppi – Margarete Klose (1937)
11. Il Trovatore: Act II: Perigliarti Ancor (Sung In German) – Margarete Matzenauer/Heinrich Knote (1909)
12. Il Trovatore: Act II: Il Balen Del Suo Sorriso – Giuseppe Pacini (1904)
13. Il Trovatore: Act III: Ah! Si Ben Mio, Coll’essere – Charles Dalmores (1907)
14. Il Trovatore: Act III: Di Quella Pira (Sung In French) – Cesar Vezzani (1929)
15. Il Trovatore: Act III: Di Quella Pira – Jussi Bjorling (1939)
16. Il Trovatore: Act IV: Timor Di Me?… D’amor Sull’ali Rosee – Emmy Destinn (1916)
17. Il Trovatore: Act IV: D’amor Sull’ali Rosee (Sung In German) – Frida Leider (1922)
18. Il Trovatore: Act IV: D’amor Sull’ali Rosee – Eva Turner (1928)
19. Il Trovatore: Act IV: Udiste?… Mira, D’acerbe Lagrime… Vivra! – Carlo Galeffi/Giannina Arragi-Lombardi (1928)
20. Il Trovatore: Act IV: Si M’ami Ancor… Ai Nostri Monti – Beniamino Gigli/Cloe Elmo (1940)

CD 2 :

1. Macbeth: Act II: La Luce Langue (Sung In German) – Martha Modl (1951)
2. Macbeth: Act IV: O Figli, O Figli Mie!… Ah La Paterna Mano – Enrico Caruso (1916)
3. Macbeth: Act IV: Una Macchia E Qui Tuttora – Margherita Grandi/Vera Terry/Ernest Frank (1948)
4. Rigoletto: Act I: Questa O Quella – Alfred Piccaver (1912)
5. Rigoletto: Act I: Questa O Quella – Dino Borgioli (1927)
6. Rigoletto: Act I: Pari Siamo! – Tito Gobbi (1950)
7. Rigoletto: Act I: Gia Tre Lune… Veglia, O Donna (Sung In German) – Claire Dux/Joseph Schwartz (1919)
8. Rigoletto: Act I: E Il Sol Dell’anima (Sung In French) – Miguel Villabella/Elde Norena (1929)
9. Rigoletto: Act I: Caro Nome (Sung In Russian) – Lydia Lipowska (1914)
10. Rigoletto: Act I: Caro Nome (Sung In German) – Maria Ivogun (1917)
11. Rigoletto: Act II: Cortigiani, Vil Razza Dannata (Sung In German) – Joseph Schwarz (1919)
12. Rigoletto: Act II: Cortigianni, Vil Razza Dannata – Pasquale Amato (1909)
13. Rigoletto: Act II: Ciel! Dammi Corraggio! Tutte Le Feste – Olimpia Boronat (1908)
14. Rigoletto: Act II: Tutte Le Feste… Piangi Fanciulla – Lotte Schone/Herbert Janssen (1927)
15. Rigoletto: Act II: No, Vecchio, T’inganni… Si Vendetta – Maria Galvany (1906)
16. Rigoletto: Act III: La Donna E Mobile – Enrico Caruso (1908)
17. Rigoletto: Act III: La Donna E Mobile – Tino Folgar (1927)
18. Rigoletto: Act III: Bella Figlia Dell’amore – Beniamino Gigli/Louise Homer/Amelita Galli-Curci/Giuseppe De Luca (1927)
19. Rigoletto: Act III: O Mia Gilda… Lassu In Ciel – Tito Ruffo/Graziella Pareto (1908)

CD 3 :

1. Simon Boccanegra: Prologuo: A Te L’estremo Addio… Il Lacerto Spirito – Francesco Navarini (1907)
2. Simon Boccanegra: Prologuo: A te L’estremo Addio… Il Lacertato Spirito – Alexander Kipnis (1931)
3. La Traviata: Act I: Un Di, Felice – Bjorn Talen/Lola Artot De Padila (1920)
4. La Traviata: Act I: Ah Fors’ e Lui (Sung In Russian) – Antonina Neshdanova/Umberto Mazetti (1906)
5. La Traviata: Act I: Ah Fors’e Lui – Maria kousnezoff (1920)
6. La Traviata: Act I: Ah Fors’e Lui… Follie!… Sempre Libera – Luisa Tetrazzini (1911)
7. La Traviata: Act II: De’ Miel Bollenti Spiriti – Fernando De Lucia (1906)
8. La Traviata: Act II: Lunge Da Lei… De’ Miei Bollentti Spiriti – Giuseppe Di Stefano (1947)
9. La Traviata: Act II: Dite Alla Giovine – Nellie Melba/John Brownlee/Harold Craxton (1926)
10. La Traviata: Act II: Madamigella Valery?… Pura Siccome Un Angelo… Dite Alla Giovine – Rolando Panerai/Elisabeth Schwarzkopf (1953)
11. La Traviata: Act II: Che Fai? Nulla Scrivevi? (Sung In German) – Helge Roswaenge/Maria Cebotari (1943)
12. La Traviata: Act II: Mio Figlio… Di Provenza – Mattia Battistini (1911)
13. La Traviata: Act II: Alfredo, Alfredo… – Lilli Lehmann (1907)
14. La Traviata: Act III: Teneste La Promessa… Addio del Passato – Claudio Muzio (1935)
15. La Traviata: Act III: Teneste La Promessa… Addio del Passato – Margherita Carosio (1946)

CD 4 :

1. Nabucco: Act I: Sperate, O Figli – Nazzareno De Angelis (1928)
2. Nabucco: Act II: Anch’io Dischiuso Un Giorno – Ines De Frate (1909)
3. Nabucco: Act III: Ah! Prigioniero Io Sono… Dio Di Giuda – Carlo Galeffi (1919)
4. La Forza Del Destino: Act I: Ma Pellegrina Ed Orfana – Gina Cigna (1929)
5. La Forza Del Destino: Act II: Madre, Pietosa Vergine – Celestina Boninsegna (1906)
6. La Forza Del Destino: Act II: Son Giunta!… Madre, Pietosa Vergine – Dusolina Giannini (1928)
7. La Forza Del Destino: Act II: Chi Puo Legger Nel Futoro (Sung In German) – Ivan Andresen/Meta Seinemeyer (1927)
8. La Forza Del Destino: Act II: Alzatevi… La Vergine Degli Angeli – Ezio Pinza/Rosa Ponselle/Chor Of The Metropolitan Opera (1928)
9. La Forza Del Destino: Act III: O Tu Che In Seno Agli Angeli – Francesco Merli (1927)
10. La Forza Del Destino: Act III: Solene In Quest’ora – Enrico Caruso/Antonio Scotti (1906)
11. La Forza Del Destino: Act III: Morir!… Urna Fatale… E Salvo (Sung In German) – Heinrich Schlusnus (1928)
12. La Forza Del Destino: Act IV: Invano, Alvaro – Gino Bechi/Giacomo Lauri-Volpi (1943)
13. La Forza Del Destino: Act IV: Pace, Pace, Mio Dio – Salomea Kruszelnicka (1906)
14. La Forza Del Destino: Act IV: Pace, Pace, Mio Dio – Zinka Milanov (1946)
15. La Forza Del Destino: Act IV: Non Imprecare – Ezio Pinza/Rosa Ponselle/Giovanni Martinelli (1928)

CD 5 :

1. Don Carlo: Act I: E Lui… Dio, Che Nell’alma – Giuseppe De Luca/Giovanni Martinelli (1921)
2. Don Carlo: Act II: Nell Giardin Del Bello (Sung In German) – Margarete Arndt-Ober (1913)
3. Don Carlo: Act II: Restate – Boris Christoff/Tito Gobbi (1954)
4. Don Carlo: Act IV: Ou Suis-je!… Je Dormirai Dans Mon Manteau Royal (Sung In French) – Pol Plancon (1907)
5. Don Carlo: Act III: Ella Giammai M’amo!… Dormiro Sol – Boris Christoff (1950)
6. Don Carlo: Act III: O Don Fatale – Frida Leider (1925)
7. Don Carlo: Act III: O Don Fatale – Clara Butt (1915)
8. Don Carlo: Act III: I. Convien Qui Dirci Addio… Per Me Giunto/II. O Carlo Ascolta… Lo Morro – Tito Gobbi (1942)
9. Don Carlo: Act IV: Tu Che Le Vanita – Hertha Stolzenberg (1922)
10. I Vespri Siciliani: Act II: O Tu Palermo – Boris Christoff (1952)
11. I Vespri Siciliani: Act III: In Braccia Alle Dovizie – Riccardo Stracciari (1909)
12. I Vespri Siciliani: Act IV: Giorno Di Pianto (Sung In German) – Helge Roswaenge (1932)
13. I Vespri Siciliani: Act IV: Arrigo! Ah Parli A Un Core – Ester Mazzoleni (1909)
14. I Vespri Siciliani: Act IV: Merce, Dilette Amiche – Rosa Raisa (1921)

CD 6 :

1. I Lombardi/Jerusalem: Act II: Je Veux Encore Entendre – Leonce Escalais (1903)
2. I Lombardi/Jerusalem: Act II: Grace, Mon Dieu!… O Jour Fatal – Paul Payan (1910)
3. I Lombardi/Jerusalem: Act III: Or Non Piu… Qual Volutta Trascorrere – Elisabeth Rethberg/Beniamino Gigli/Ezio Pinza (1930)
4. Aida: Act I: Celeste Aida (Sung In French) – Paul Franz (1912)
5. Aida: Act I: Se Quel Guerrier Io Fossi!… Celeste Aida (Sung In German) – Helge Roswaenge (1940)
6. Aida: Act I: I Sacri Nomi (Sung In French) – Felia Litvinne (1905)
7. Aida: Act I: Ritorna Vincitor – Giannina Russ (1905)
8. Aida: Act I: Ritorna Vincitor – Florence Austral (1927)
9. Aida: Act III: O Patria Mia (Sung In German) – Emmy Destinn (1908)
10. Aida: Act III: Qui Radames Verra… O Patria Mia (Sung In Russian) – Natalia Yushina (1909)
11. Aida: Act III: Pur Ti Riveggo – Giovanni Martinelli/Rosa Ponselle (1924)
12. Aida: Act III: Fuggiam Gli Ardori Inospiti (Sung In German) – Elsa Bland/Leo Slezak (1906)
13. Aida: Act III: Lo L’amo Sempre… Gia I Sacerdoti (Sung In German) – Sabine Kalter/Richard Tauber (1923)
14. Aida: Act III: Ohime!… Morir Mi Sento – Ebe Stignani/Chor Del Teatro Dell’Opr Di Roma (1946)
15. Aida: Act III: Morir Si Pura E Bella (Sung In German) – Leo Slezak/Sofie Sedlmair (1904)
16. Aida: Act III: O Terra, Addio – Johanna Gadski/Enrico Caruso (1909)

CD 7 :

1. I Due Foscari: Act I: O Vecchio Cor – Riccardo Stracciari (1906)
2. I Due Foscari: Act I: Questa Dunque – Pasquale Amato (1909)
3. Otello: Act I: Esultate – Giacomo Lauri-Volpi (1941)
4. Otello: Act I: Esultate – John O’Sullivan (1922)
5. Otello: Act I: Qua, Ragazzi… Inaffia L’ugola! – Apollo Granforte/Nello Palai/Piero Girardi/Chor Del Teatro Alla Scala, Milano (1931)
6. Otello: Act I: Gia Nella Notte – Tino Pattiera/Meta Seinemeyer (1928)
7. Otello: Act II: Credo In Un Dio Crudel – Cesare Formichi (1927)
8. Otello: Act II: Tu! Indietro… Ora E Per Sempre Addio (Sung In French) – Jose Luccioni (1948)
9. Otello: Act II: Tu! Indietro… Ora E Per Sempre Addio – Mario Del Monaco (1951)
10. Otello: Act II: Era La Notte – Eugenio Giraldoni (1905)
11. Otello: Act II: E Qual Certezza… Era La Notte – Lawrence Tibbett (1939)
12. Otello: Act II: Si Pel Ciel – Giovanni Zenatello/Paquale Amato (1909)
13. Otello: Act III: Dio! Mi Potevi Scagliar (Sung In German) – Lauritz Melchior (1930)
14. Otello: Act III: Dio! Mi Potevi Scagliar – Renato Zanelli (1929)
15. Otello: Act IV: Piangea Cantando (Sung In German) – Lotte Lehmann (1924)
16. Otello: Act IV: Mia Madre Aveva Una Pavera Ancella – Yvonne Gall (1931)
17. Otello: Act IV: Ave Maria (Sung In German) – Tiana Lemnitz (1938)
18. Otello: Act IV: Niun Mi Tema – Francesco Tamagno/Salvatore Cottone (1903)
19. Otello: Act IV: Niun Mi Tema – Giuseppe Borgatti (1928)

CD 8 :

1. Luisa Miller: Act I: Ah! Tutto M’arride… Il Mio Sangue – Tancredi Pasero (1942)
2. Luisa Miller: Act II: Oh! Fede Negar Potessi… Quando Le Sere Al Placido – Giuseppe Anselmi (1907)
3. Luisa Miller: Act II: Quando Le Sere Al Placido – Aureliano Pertile (1927)
4. Un Ballo In Maschera: Act I: Zitti… L’incanto… Re Dell’abisso – Irene Minghini-Cattaneo (1930)
5. Un Ballo In Maschera: Act I: E’ Scherzo Od E Follia – Aureliano Pertile/Ines Maria Ferraris/Luis Bertana/Antonio Righetti/Cesare Baromeo (1926)
6. Un Ballo In Maschera: Act II: Ma Dall’arido Stelo – Eugenai Burzio (1906)
7. Un Ballo In Maschera: Act II: Ma Dall’arido Stelo – Hina Spani (1927)
8. Un Ballo In Maschera: Act III: Morro, Ma Prima In Grazia (Sung In German) – Melanie kurt (1914)
9. Un Ballo In Maschera: Act III: Morro, Ma Prima In Grazia – Elisabeth Rethberg (1930)
10. Un Ballo In Maschera: Act III: Eri Tu – Giuseppe De Luca (1907)
11. Un Ballo In Maschera: Act III: Saper Vorreste – Selma Kurz (1911)
12. Un Ballo In Maschera: Act III: Forse La Soglia Attinse… Ma Se M’e Forza Perderti – Antonio Cortis (1923)
13. Falstaff: Act I: L’onore! – Mariano Stabile (1924)
14. Falstaff: Act II: Alfin, T’ho Colto… Quand’ero Paggio – Antonio Magini-Coletti/Elisa Petri (1905)
15. Falstaff: Act II: Quand’ero Paggio – Victor Maurel (1907)
16. Falstaff: Act III: Ehi! Taverniere – Mariano Stabile (1949)
17. Falstaff: Act III: Da Labbro Il Canto – Tito Schipa (1921)
18. Falstaff: Act III: Sul Fil D’un Soffio Etesio – Toti Dal Monte/Chor Del Teatro Alla Scal, Milano (1929)

لینک‌های دانلود فول آلبوم

در صورتی که برای ادامه دادن دانلود های نیمه تمام مشکل دارید، لینک جدید دانلود آن فایل را مجددا از سایت کپی کرده و در فیلد آدرس در IDM جایگزین نمایید.
قبل از دانلود حتما فیلتر شکن خود را غیر فعال کنید!!!
نظرات کاربران
ما منتظر نظرات شما هستیم
این بخش صرفا برای بیان نظر شما در مورد مطالب سایت می باشد.
از ایجاد هرگونه بحث های سیاسی و مذهبی بپرهیزید. از توهین به دیگر کاربران و تبلیغ وب سایت های دیگر خودداری کنید.
برای ارسال نظر، لطفا ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید.
والا موزیک در شبکه های اجتماعی
@vmusicir@v_music
پربازدیدترین