هنرمند : Birth Control
ژانر : Progressive Rock | Hard rock | Krautrock
سال انتشار : 1970 - 2016
تعداد آلبوم : 34
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 192 - 320 kbps
حجم : 4.8GB
امتیاز کاربران : - از 10
هنرمند : Scorpions
ژانر : Hard rock
سال انتشار : 1972 - 2015
تعداد آلبوم : 81
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 128 - 320 kbps
حجم : 15.7GB
امتیاز کاربران : 10 از 10
هنرمند : Shawn James & The Shapeshifters
ژانر : Hard rock | Blues Rock
سال انتشار : 2012 - 2018
تعداد آلبوم : 9
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 603MB
امتیاز کاربران : 9.5 از 10
هنرمند : UFO
ژانر : Rock | Hard rock
سال انتشار : 1970 - 2017
تعداد آلبوم : 71
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 192 - 320 kbps
حجم : 12.9GB
امتیاز کاربران : 10 از 10
هنرمند : Gotthard
ژانر : Hard rock
سال انتشار : 1992 - 2017
تعداد آلبوم : 20
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 3.35GB
امتیاز کاربران : 9.6 از 10
هنرمند : Ten Years After
ژانر : Hard rock | Blues Rock
سال انتشار : 1967 - 2018
تعداد آلبوم : 46
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 11.2GB
امتیاز کاربران : 9.6 از 10
هنرمند : Boston
ژانر : Soft rock | Progressive Rock | Hard rock
سال انتشار : 1976 - 2018
تعداد آلبوم : 21
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 160 - 320 kbps
حجم : 2.3GB
امتیاز کاربران : 9.2 از 10
123آخربعدی
والا موزیک در شبکه های اجتماعی

کانل والا موزیک در تلگرام