هنرمند : Lesiem
ژانر : New Age | Downtempo | Ambient | Mysticpop
سال انتشار : 2000 - 2005
تعداد آلبوم : 12
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 1.1GB
هنرمند : VA
ژانر : Instrumental | Violin
سال انتشار : 2007
تعداد آلبوم : 9
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 192 - 256 kbps
حجم : 650MB
هنرمند : Stanton Lanier
ژانر : Piano | Neoclassical
سال انتشار : 2001 - 2013
تعداد آلبوم : 7
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 897MB
هنرمند : Prem Joshua
ژانر : New Age | Meditative | World
سال انتشار : 1991 - 2010
تعداد آلبوم : 17
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 2.36GB
هنرمند : Francis Goya
ژانر : Instrumental | Acoustic Guitar
سال انتشار : 1980 - 2009
تعداد آلبوم : 25
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 192 - 320 kbps
حجم : 4.5GB
هنرمند : Ralph Zurmühle
ژانر : New Age | Piano
سال انتشار : 2000 - 2011
تعداد آلبوم : 4
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 128 - 320 kbps
حجم : 400MB
هنرمند : Yuriko Nakamura
ژانر : New Age | Piano
سال انتشار : 1987 - 2013
تعداد آلبوم : 18
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 128 - 320 kbps
حجم : 1.55GB
قبلیاول313233343536373839آخربعدی
والا موزیک در شبکه های اجتماعی

کانل والا موزیک در تلگرام