هنرمند : Chris Spheeris
ژانر : New Age | World
سال انتشار : 1987 - 2014
تعداد آلبوم : 20
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320 kbps
حجم : 2.81GB
هنرمند : Richard Clayderman
ژانر : Instrumental
سال انتشار : 1977 - 2013
تعداد آلبوم : 152
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 128 - 320 kbps
حجم : 17.3GB
هنرمند : Kenny G
ژانر : Smooth Jazz
سال انتشار : 1982 - 2015
تعداد آلبوم : 33
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 192 - 320 kbps
حجم : 4.6GB
هنرمند : Tim Glemser
ژانر : New Age | Piano
سال انتشار : 2011 - 2014
تعداد آلبوم : 3
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 449MB
هنرمند : Isotonic Sound
ژانر : New Age | Relax | Nature | Meditative
سال انتشار : 1996 - 2001
تعداد آلبوم : 10
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 1.06GB
هنرمند : TPR
ژانر : Instrumental | New Age | Piano | Ambient
سال انتشار : 2012 - 2015
تعداد آلبوم : 5
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 644MB
هنرمند : Thierry David
ژانر : New Age | Chillout
سال انتشار : 1991 - 2014
تعداد آلبوم : 24
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320 kbps
حجم : 2.4Gb
قبلیاول202122232425262728آخربعدی
والا موزیک در شبکه های اجتماعی

کانل والا موزیک در تلگرام