هنرمند : Michael Dulin
ژانر : New Age | Piano
سال انتشار : 2002 - 2015
تعداد آلبوم : 8
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 192 - 320 kbps
حجم : 990MB
هنرمند : Alborada Del Inka
ژانر : Native American | Instrumental | New Age
سال انتشار : 2001 - 2013
تعداد آلبوم : 11
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 192 - 320 kbps
حجم : 2.3GB
هنرمند : Jesse Cook
ژانر : Spanish Guitar | New Age | Flamenco
سال انتشار : 1995 - 2015
تعداد آلبوم : 16
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320 kbps
حجم : 2.05GB
هنرمند : Govi
ژانر : New Age | Flamenco
سال انتشار : 1987 - 2015
تعداد آلبوم : 19
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320 kbps
حجم : 2.3Gb
هنرمند : Estas Tonne
ژانر : Instrumental | Guitar | Meditative
سال انتشار : 2002 - 2013
تعداد آلبوم : 8
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 1.16GB
هنرمند : Alizbar
ژانر : Instrumental | Celtic | Folk | Harp
سال انتشار : 2007 - 2012
تعداد آلبوم : 3
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 409MB
هنرمند : Terry Oldfield
ژانر : New Age | Flute
سال انتشار : 1981 - 2014
تعداد آلبوم : 55
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 256 - 320 kbps
حجم : 6.4GB
قبلیاول202122232425262728آخربعدی
والا موزیک در شبکه های اجتماعی

کانل والا موزیک در تلگرام