مجموعه بسیار ارزشمند Deutsche Grammophon The Essentials

هنرمند : Ennio Morricone
عنوان آلبوم : The Dollars Trilogy
ژانر : Score
سال انتشار : 2010
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 528MB
امتیاز کاربران : 10 از 10
Ennio Morricone - The Dollars Trilogy (2010)
هنرمند : VA
عنوان آلبوم : Soul Boys Of The Western World
ژانر : Soundtrack
سال انتشار : 2015
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 468MB
امتیاز کاربران : 9.2 از 10
VA - Soul Boys Of The Western World (2015)
هنرمند : John Debney
عنوان آلبوم : SpongeBob Movie Sponge Out of Water
ژانر : Score
سال انتشار : 2015
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 256kbps
حجم : 100MB
امتیاز کاربران : 7 از 10
John Debney - The SpongeBob Movie Sponge Out of Water (2015)
هنرمند : James Murphy & VA
عنوان آلبوم : While Were Young
ژانر : Soundtrack
سال انتشار : 2015
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 256kbps
حجم : 98MB
امتیاز کاربران : 10 از 10
James Murphy & VA - While Were Young (2015)
هنرمند : Marco Beltrami
عنوان آلبوم : The Gunman
ژانر : Score
سال انتشار : 2015
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 132MB
امتیاز کاربران : - از 10
Marco Beltrami - The Gunman (2015)
هنرمند : Christopher Young
عنوان آلبوم : Runaway Jury
ژانر : Score
سال انتشار : 2003
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 136MB
امتیاز کاربران : 10 از 10
Christopher Young - Runaway Jury (2003)
هنرمند : Nervous Testpilot
عنوان آلبوم : Frozen Cortex
ژانر : Score | Electronic
سال انتشار : 2015
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 143MB
امتیاز کاربران : 8.3 از 10
Nervous Testpilot - Frozen Cortex (Endzone) (2015)
هنرمند : Harry Escott
عنوان آلبوم : The Face of an Angel
ژانر : Score
سال انتشار : 2015
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 136MB
امتیاز کاربران : - از 10
Harry Escott - The Face of an Angel (2015)
قبلیاول886887888889890891892893894آخربعدی
والا موزیک در شبکه های اجتماعی

کانل والا موزیک در تلگرام