مجموعه بسیار ارزشمند Deutsche Grammophon The Essentials

هنرمند : Michael Giacchino
عنوان آلبوم : Mission Impossible - Ghost Protocol
ژانر : Score
سال انتشار : 2011
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 175MB
امتیاز کاربران : 9.5 از 10
Michael Giacchino - Mission Impossible - Ghost Protocol (2011)
هنرمند : Michael Suby
عنوان آلبوم : Butterfly Effect
ژانر : Score
سال انتشار : 2004
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 194MB
امتیاز کاربران : 10 از 10
Michael Suby - Butterfly Effect (2004)
هنرمند : Ben Salisbury, Geoff Barrow
عنوان آلبوم : Ex Machina
ژانر : Score
سال انتشار : 2015
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 110MB
امتیاز کاربران : 10 از 10
Ben Salisbury, Geoff Barrow - Ex Machina (2015)
هنرمند : Big Giant Circles & Ronald Jenkees
عنوان آلبوم : There Came an Echo
ژانر : Score
سال انتشار : 2015
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 198MB
امتیاز کاربران : 10 از 10
Big Giant Circles & Ronald Jenkees - There Came an Echo (2015)
هنرمند : Josh Cruddas
عنوان آلبوم : Battle For Skyark
ژانر : Score
سال انتشار : 2015
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 182MB
امتیاز کاربران : - از 10
Josh Cruddas - Battle For Skyark (2015)
هنرمند : Walter Murphy
عنوان آلبوم : Ted 2
ژانر : Score
سال انتشار : 2015
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 90MB
امتیاز کاربران : 9.3 از 10
Walter Murphy - Ted 2 (2015)
هنرمند : Hans Zimmer & Rodrigo y Gabriela
عنوان آلبوم : Pirates of the Caribbean On Stranger
ژانر : Score
سال انتشار : 2011
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 178MB
امتیاز کاربران : 9.6 از 10
Hans Zimmer & Rodrigo y Gabriela - Pirates of the Caribbean. On Stranger Tides (2011)
هنرمند : Ennio Morricone
عنوان آلبوم : The Legend of 1900
ژانر : Score
سال انتشار : 1999
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 121MB
امتیاز کاربران : 10 از 10
Ennio Morricone - The Legend of 1900 (1999)
قبلیاول831832833834835836837838839آخربعدی
والا موزیک در شبکه های اجتماعی

کانل والا موزیک در تلگرام