مجموعه بسیار ارزشمند Deutsche Grammophon The Essentials

هنرمند : Steve Jablonsky
عنوان آلبوم : Transformers. Age of Extinction
ژانر : Score | Soundtrack
سال انتشار : 2014
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 231MB
امتیاز کاربران : 9.8 از 10
Steve Jablonsky - Transformers. Age of Extinction (2014)
هنرمند : Trent Reznor and Atticus Ross
عنوان آلبوم : Gone Girl
ژانر : Soundtrack
سال انتشار : 2014
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 268MB
امتیاز کاربران : - از 10
Trent Reznor and Atticus Ross - Gone Girl (2014)
هنرمند : VA
عنوان آلبوم : 22 Jump Street
ژانر : Soundtrack
سال انتشار : 2014
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 111MB
امتیاز کاربران : 10 از 10
VA - 22 Jump Street (2014)
هنرمند : VA
عنوان آلبوم : 12 Years a Slave
ژانر : Soundtrack
سال انتشار : 2013
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 105MB
امتیاز کاربران : 10 از 10
VA - 12 Years a Slave (2013)
هنرمند : Bruno Coulais
عنوان آلبوم : Song of the Sea
ژانر : Score
سال انتشار : 2014
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 128MB
امتیاز کاربران : 10 از 10
Bruno Coulais - Song of the Sea (2014)
هنرمند : Joseph Trapanese
عنوان آلبوم : The Crew
ژانر : Score
سال انتشار : 2014
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 178MB
امتیاز کاربران : - از 10
Joseph Trapanese - The Crew (2014)
هنرمند : Joseph Trapanese
عنوان آلبوم : Insugent
ژانر : Score
سال انتشار : 2015
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 151MB
امتیاز کاربران : 10 از 10
Joseph Trapanese - Insugent - Score (2015)
هنرمند : Michael Giacchino
عنوان آلبوم : Dawn of the Planet of the Apes
ژانر : Score
سال انتشار : 2014
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 178MB
امتیاز کاربران : 8.7 از 10
Michael Giacchino - Dawn of the Planet of the Apes (2014)
قبلیاول831832833834835836837838839آخربعدی
والا موزیک در شبکه های اجتماعی

کانل والا موزیک در تلگرام