هنرمند : James Newton Howard
عنوان آلبوم : Unbreakable
ژانر : Score
سال انتشار : 2000
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 236MB
امتیاز کاربران : 9.6 از 10
James Newton Howard - Unbreakable (2000)
هنرمند : David Wingo
عنوان آلبوم : Maggie
ژانر : Score
سال انتشار : 2015
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 113MB
امتیاز کاربران : 9.7 از 10
David Wingo - Maggie (2015)
هنرمند : VA
عنوان آلبوم : Pineapple Express
ژانر : Soundtrack
سال انتشار : 2008
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 121MB
امتیاز کاربران : 10 از 10
VA - Pineapple Express (2008)
هنرمند : Nino Rota
عنوان آلبوم : The Godfather III
ژانر : Score
سال انتشار : 1990
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 128MB
امتیاز کاربران : 7 از 10
Nino Rota - The Godfather III (1990)
هنرمند : Clint Mansell
عنوان آلبوم : Moon
ژانر : Score
سال انتشار : 2009
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 128MB
امتیاز کاربران : 10 از 10
Clint Mansell - Moon (2009)
هنرمند : Hans Zimmer & VA
عنوان آلبوم : Madagascar
ژانر : Score | Soundtrack
سال انتشار : 2005
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 126MB
امتیاز کاربران : 10 از 10
Hans Zimmer & VA - Madagascar (2005)
هنرمند : David Holmes & VA
عنوان آلبوم : Oceans Thirteen
ژانر : Score
سال انتشار : 2007
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 102MB
امتیاز کاربران : 10 از 10
David Holmes & VA - Oceans Thirteen (2007)
هنرمند : Antonio Pinto
عنوان آلبوم : Lord of War
ژانر : Score | Soundtrack
سال انتشار : 2005
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 196MB
امتیاز کاربران : 9.5 از 10
Antonio Pinto - Lord of War (2005)
قبلیاول544545546547548549550551552آخربعدی
والا موزیک در شبکه های اجتماعی

کانل والا موزیک در تلگرام