هنرمند : Lalo Schifrin & VA
عنوان آلبوم : Rush Hour 2
ژانر : Score | Soundtrack
سال انتشار : 2001
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 210MB
امتیاز کاربران : - از 10
Lalo Schifrin & VA - Rush Hour 2 (2001)
هنرمند : Hans Zimmer & VA
عنوان آلبوم : True Romance
ژانر : Score | Soundtrack
سال انتشار : 1993
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 112MB
امتیاز کاربران : 10 از 10
Hans Zimmer & VA - True Romance (1993)
هنرمند : George Fenton
عنوان آلبوم : The Lady in the Van
ژانر : Score
سال انتشار : 2015
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 137MB
امتیاز کاربران : 7 از 10
George Fenton - The Lady in the Van (2015)
هنرمند : Roger Goula
عنوان آلبوم : Next Goal Wins
ژانر : Score
سال انتشار : 2015
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 179MB
امتیاز کاربران : 8.2 از 10
Roger Goula - Next Goal Wins (2015)
هنرمند : Maurizio Malagnini
عنوان آلبوم : The Paradise Season Two
ژانر : Score
سال انتشار : 2015
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 126MB
امتیاز کاربران : 10 از 10
Maurizio Malagnini - The Paradise Season Two (2015)
هنرمند : Brian Tyler
عنوان آلبوم : Battle Los Angeles
ژانر : Score
سال انتشار : 2011
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 187MB
امتیاز کاربران : - از 10
Brian Tyler - Battle Los Angeles (2011)
هنرمند : The Chemical Brothers
عنوان آلبوم : Hanna
ژانر : Score
سال انتشار : 2011
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 122MB
امتیاز کاربران : 10 از 10
The Chemical Brothers - Hanna (2011)
هنرمند : Joe Hisaishi & VA
عنوان آلبوم : My Neighbor Totoro
ژانر : Score
سال انتشار : 1988
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 104MB
امتیاز کاربران : 9 از 10
Joe Hisaishi & VA - My Neighbor Totoro (2004)
قبلیاول514515516517518519520521522آخربعدی
والا موزیک در شبکه های اجتماعی

کانل والا موزیک در تلگرام