مجموعه بسیار ارزشمند Deutsche Grammophon The Essentials

هنرمند : Nathaniel Mechaly
عنوان آلبوم : Revolver
ژانر : Score
سال انتشار : 2005
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 137MB
امتیاز کاربران : 9 از 10
Nathaniel Mechaly - Revolver (2005)
هنرمند : Atom Music Audio
عنوان آلبوم : From the Ashes
ژانر : Trailer Music
سال انتشار : 2019
کدک های صوتی : MP3 | FLAC
بیت ریت : 320kbps | lossless
حجم : 167MB | 478MB
امتیاز کاربران : - از 10
Atom Music Audio - From the Ashes (2019)
هنرمند : Kenji Kawai
عنوان آلبوم : Ip Man 4 The Finale
ژانر : Score
سال انتشار : 2019
کدک های صوتی : MP3 | FLAC
بیت ریت : 320kbps | lossless
حجم : 113MB | 243MB
امتیاز کاربران : 9 از 10
Kenji Kawai - Ip Man 4 The Finale (Original Motion Picture Soundtrack) (2020)
هنرمند : Amadea Music Productions
عنوان آلبوم : Memoirs
ژانر : Trailer Music
سال انتشار : 2020
کدک های صوتی : MP3 | FLAC
بیت ریت : 320kbps | lossless
حجم : 56MB | 119MB
امتیاز کاربران : - از 10
Amadea Music Productions - Memoirs (2020)
هنرمند : Audiomachine
عنوان آلبوم : Trailerized Covers and Originals
ژانر : Score
سال انتشار : 2019
کدک های صوتی : MP3 | FLAC
بیت ریت : 320kbps | lossless
حجم : 92MB | 227MB
امتیاز کاربران : - از 10
Audiomachine - Trailerized Covers and Originals (2019)
هنرمند : Richard Blair-Oliphant
عنوان آلبوم : The Life of Earth
ژانر : Score
سال انتشار : 2019
کدک های صوتی : MP3 | FLAC
بیت ریت : 320kbps | lossless
حجم : 66MB | 126MB
امتیاز کاربران : 9 از 10
Richard Blair-Oliphant - The Life of Earth (2019)
هنرمند : David Grabowski
عنوان آلبوم : Der Club der singenden Metzger
ژانر : Score
سال انتشار : 2019
کدک های صوتی : MP3 | FLAC
بیت ریت : 320kbps | lossless
حجم : 173MB | 340MB
امتیاز کاربران : - از 10
David Grabowski - Der Club der singenden Metzger (2019)
هنرمند : Alejandro Karo
عنوان آلبوم : Jesús de Nazaret
ژانر : Score
سال انتشار : 2019
کدک های صوتی : MP3 | FLAC
بیت ریت : 320kbps | lossless
حجم : 145MB | 291MB
امتیاز کاربران : 9 از 10
Alejandro Karo - Jesús de Nazaret (2019)
قبلیاول123456789آخربعدی
والا موزیک در شبکه های اجتماعی

کانل والا موزیک در تلگرام