هنرمند : Riccardo Veno
عنوان آلبوم : Nato a Casal di Principe
ژانر : Score
سال انتشار : 2018
کدک های صوتی : MP3 | FLAC
بیت ریت : 320kbps | lossless
حجم : 63MB | 122MB
امتیاز کاربران : - از 10
Riccardo Veno - Nato a Casal di Principe (2018)
هنرمند : Nikolay Makieiev
عنوان آلبوم : The Bobot
ژانر : Score
سال انتشار : 2018
کدک های صوتی : MP3 | FLAC
بیت ریت : 320kbps | lossless
حجم : 116MB | 214MB
امتیاز کاربران : - از 10
Nikolay Makieiev - The Bobot (2018)
هنرمند : Muir Mathieson
عنوان آلبوم : Fire Down Below
ژانر : Score
سال انتشار : 2018
کدک های صوتی : MP3 | FLAC
بیت ریت : 320kbps | lossless
حجم : 112MB | 287MB
امتیاز کاربران : - از 10
Muir Mathieson - Fire Down Below (Remastered) (1957)
هنرمند : Matt Glass
عنوان آلبوم : Squirrel
ژانر : Score
سال انتشار : 2018
کدک های صوتی : MP3 | FLAC
بیت ریت : 320kbps | lossless
حجم : 92MB | 172MB
امتیاز کاربران : - از 10
Matt Glass - Squirrel (2018)
هنرمند : M.Cem Tuncer, Ercument Orkut
عنوان آلبوم : Istanbullu Gelin (Vol.1)
ژانر : Score
سال انتشار : 2018
کدک های صوتی : MP3 | FLAC
بیت ریت : 320kbps | lossless
حجم : 174MB | 418MB
امتیاز کاربران : 9.5 از 10
M.Cem Tuncer, Ercument Orkut - Istanbullu Gelin (Vol.1) (2018)
هنرمند : John Allen Graves
عنوان آلبوم : American Circumcision
ژانر : Score
سال انتشار : 2018
کدک های صوتی : MP3 | FLAC
بیت ریت : 320kbps | lossless
حجم : 159MB | 283MB
امتیاز کاربران : - از 10
John Allen Graves - American Circumcision (2018)
هنرمند : Eduardo Queiroz, Guilherme Rios
عنوان آلبوم : Se Eu Fechar Os Olhos Agora
ژانر : Score
سال انتشار : 2018
کدک های صوتی : MP3 | FLAC
بیت ریت : 320kbps | lossless
حجم : 159MB | 253MB
امتیاز کاربران : - از 10
Eduardo Queiroz, Guilherme Rios - Se Eu Fechar Os Olhos Agora (2018)
هنرمند : Darren Morze
عنوان آلبوم : The Vanishing of Sidney Hall
ژانر : Score
سال انتشار : 2018
کدک های صوتی : MP3 | FLAC
بیت ریت : 320kbps | lossless
حجم : 92MB | 167MB
امتیاز کاربران : - از 10
Darren Morze - The Vanishing of Sidney Hall (2018)
قبلیاول123456789آخربعدی
والا موزیک در شبکه های اجتماعی

کانل والا موزیک در تلگرام