مجموعه بسیار ارزشمند Deutsche Grammophon The Essentials

هنرمند : Jeff Russo
عنوان آلبوم : For All Mankind (Season 1)
ژانر : Score
سال انتشار : 2020
کدک های صوتی : MP3 | FLAC
بیت ریت : 320kbps | lossless
حجم : 193MB | 366MB
امتیاز کاربران : - از 10
Jeff Russo - For All Mankind (Season 1) (2020)
هنرمند : Christophe Beck & Jake Monaco
عنوان آلبوم : Like a Boss
ژانر : Score
سال انتشار : 2020
کدک های صوتی : MP3 | FLAC
بیت ریت : 320kbps | lossless
حجم : 80MB | 154MB
امتیاز کاربران : - از 10
Christophe Beck & Jake Monaco - Like a Boss (2020)
هنرمند : David Arnold
عنوان آلبوم : Dracula
ژانر : Score
سال انتشار : 2020
کدک های صوتی : MP3 | FLAC
بیت ریت : 320kbps | lossless
حجم : 185MB | 331MB
امتیاز کاربران : 9 از 10
David Arnold - Dracula (Original Television Soundtrack) (2020)
هنرمند : Will Bates
عنوان آلبوم : Depraved
ژانر : Score
سال انتشار : 2020
کدک های صوتی : MP3 | FLAC
بیت ریت : 320kbps | lossless
حجم : 82MB | 154MB
امتیاز کاربران : - از 10
Will Bates - Depraved (Original Motion Picture Soundtrack) (2020)
هنرمند : Phil Rey
عنوان آلبوم : Sky Invader
ژانر : Trailer Music
سال انتشار : 2019
کدک های صوتی : MP3 | FLAC
بیت ریت : 320kbps | lossless
حجم : 73MB | 158MB
امتیاز کاربران : 9 از 10
Phil Rey - Sky Invader (2019)
هنرمند : Songs To Your Eyes
عنوان آلبوم : Under the Ground (Deep German Tech)
ژانر : Trailer Music
سال انتشار : 2020
کدک های صوتی : MP3 | FLAC
بیت ریت : 320kbps | lossless
حجم : 127MB | 356MB
امتیاز کاربران : - از 10
Songs To Your Eyes - Under the Ground (Deep German Tech) (2019)
هنرمند : Mustafa Avsaroglu
عنوان آلبوم : A World Beyond Dreams, Pt. 1
ژانر : Trailer Music
سال انتشار : 2019
کدک های صوتی : MP3 | FLAC
بیت ریت : 320kbps | lossless
حجم : 151MB | 333MB
امتیاز کاربران : - از 10
Mustafa Avsaroglu - A World Beyond Dreams, Pt. 1 (2019)
هنرمند : Marcelo Zarvos
عنوان آلبوم : The Words
ژانر : Score
سال انتشار : 2012
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 110MB
امتیاز کاربران : - از 10
Marcelo Zarvos - The Words (2012)
قبلی12345678آخربعدی
والا موزیک در شبکه های اجتماعی

کانل والا موزیک در تلگرام