هنرمند : Daniel L.K. Caldwell
عنوان آلبوم : Prospect
ژانر : Score
سال انتشار : 2018
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 119MB
امتیاز کاربران : - از 10
Daniel L.K. Caldwell - Prospect (2018)
هنرمند : Cody Chick & Sheldon R. Chick
عنوان آلبوم : Bomb City
ژانر : Score
سال انتشار : 2018
کدک های صوتی : MP3 | FLAC
بیت ریت : 320kbps | lossless
حجم : 141MB | 228MB
امتیاز کاربران : - از 10
Cody Chick & Sheldon R. Chick - Bomb City (2018)
هنرمند : Christian Clermont
عنوان آلبوم : Apocalypse- Never Ending War
ژانر : Score
سال انتشار : 2018
کدک های صوتی : MP3 | FLAC
بیت ریت : 320kbps | lossless
حجم : 70MB | 120MB
امتیاز کاربران : - از 10
Christian Clermont - Apocalypse- Never Ending War 1918-1926 (2018)
هنرمند : Benji Merrison & Will Slater
عنوان آلبوم : Dynasties
ژانر : Score
سال انتشار : 2018
کدک های صوتی : MP3 | FLAC
بیت ریت : 320kbps | lossless
حجم : 289MB | 582MB
امتیاز کاربران : 10 از 10
Benji Merrison & Will Slater - Dynasties (2018)
هنرمند : Hans Zimmer & James Newton Howard
عنوان آلبوم : The Dark Knight
ژانر : Score
سال انتشار : 2008
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 340MB
امتیاز کاربران : 10 از 10
Hans Zimmer & James Newton Howard - The Dark Knight (2008 )
هنرمند : Zammuto
عنوان آلبوم : We the Animals
ژانر : Score
سال انتشار : 2018
کدک های صوتی : MP3 | FLAC
بیت ریت : 320kbps | lossless
حجم : 104MB | 204MB
امتیاز کاربران : 9 از 10
Zammuto - We the Animals (2018)
هنرمند : VA
عنوان آلبوم : Wanderland
ژانر : Score
سال انتشار : 2018
کدک های صوتی : MP3 | FLAC
بیت ریت : 320kbps | lossless
حجم : 93MB | 210MB
امتیاز کاربران : 9 از 10
VA - Wanderland (2018)
هنرمند : Steven Perez
عنوان آلبوم : Burnt Offering
ژانر : Score
سال انتشار : 2018
کدک های صوتی : MP3 | FLAC
بیت ریت : 320kbps | lossless
حجم : 172MB | 319MB
امتیاز کاربران : - از 10
Steven Perez - Burnt Offering (2018)
قبلی123456آخربعدی
والا موزیک در شبکه های اجتماعی

کانل والا موزیک در تلگرام