مجموعه بسیار ارزشمند Deutsche Grammophon The Essentials

هنرمند : Toydrum
عنوان آلبوم : Deep Water
ژانر : Score
سال انتشار : 2019
کدک های صوتی : MP3 | FLAC
بیت ریت : 320kbps | lossless
حجم : 184MB | 377MB
امتیاز کاربران : - از 10
Toydrum - Deep Water (2019)
هنرمند : Tigran Hamasyan
عنوان آلبوم : They Say Nothing Stays the Same
ژانر : Score
سال انتشار : 2019
کدک های صوتی : FLAC
بیت ریت : lossless
حجم : 157MB
امتیاز کاربران : - از 10
Tigran Hamasyan - They Say Nothing Stays the Same (2019)
هنرمند : StoryBots
عنوان آلبوم : Ask The StoryBots _ Season 3
ژانر : Score
سال انتشار : 2019
کدک های صوتی : FLAC
بیت ریت : lossless
حجم : 266MB
امتیاز کاربران : - از 10
StoryBots - Ask The StoryBots _ Season 3 (2019)
هنرمند : Rupert Gregson-Williams
عنوان آلبوم : Abominable
ژانر : Score
سال انتشار : 2019
کدک های صوتی : MP3 | FLAC
بیت ریت : 320kbps | lossless
حجم : 159MB | 345MB
امتیاز کاربران : - از 10
Rupert Gregson-Williams - Abominable (2019)
هنرمند : Olivier Deriviere
عنوان آلبوم : Greedfall
ژانر : Score
سال انتشار : 2019
کدک های صوتی : MP3 | FLAC
بیت ریت : 320kbps | lossless
حجم : 125MB | 245MB
امتیاز کاربران : - از 10
Olivier Deriviere - Greedfall (2019)
هنرمند : Neil Athale
عنوان آلبوم : Strange but True
ژانر : Score
سال انتشار : 2019
کدک های صوتی : FLAC
بیت ریت : lossless
حجم : 189MB
امتیاز کاربران : - از 10
Neil Athale - Strange but True (2019)
هنرمند : Mac Quayle
عنوان آلبوم : Mr. Robot (Vol. 6)
ژانر : Score
سال انتشار : 2019
کدک های صوتی : MP3 | FLAC
بیت ریت : 320kbps | lossless
حجم : 185MB | 362MB
امتیاز کاربران : - از 10
Mac Quayle - Mr. Robot (Vol. 6) (2019)
هنرمند : Lisbeth Scott
عنوان آلبوم : Machu Picchu
ژانر : Score
سال انتشار : 2019
کدک های صوتی : FLAC
بیت ریت : lossless
حجم : 156MB
امتیاز کاربران : - از 10
Lisbeth Scott - Machu Picchu (2019)
قبلی123456آخربعدی
والا موزیک در شبکه های اجتماعی

کانل والا موزیک در تلگرام