هنرمند : Wynton Marsalis
عنوان آلبوم : Bolden
ژانر : Score
سال انتشار : 2019
کدک های صوتی : MP3 | FLAC
بیت ریت : 320kbps | Lossless
حجم : 170MB | 306MB
امتیاز کاربران : 9 از 10
Wynton Marsalis - Bolden (2019)
هنرمند : VA
عنوان آلبوم : Moominvalley
ژانر : Score
سال انتشار : 2019
کدک های صوتی : MP3 | FLAC
بیت ریت : 320kbps | Lossless
حجم : 123MB | 304MB
امتیاز کاربران : 9 از 10
VA - Moominvalley (2019)
هنرمند : Uno Helmersson
عنوان آلبوم : Hacker
ژانر : Score
سال انتشار : 2019
کدک های صوتی : MP3 | FLAC
بیت ریت : 320kbps | Lossless
حجم : 117MB | 316MB
امتیاز کاربران : - از 10
Uno Helmersson - Hacker (2019)
هنرمند : Torin Borrowdale
عنوان آلبوم : Spring
ژانر : Score
سال انتشار : 2019
کدک های صوتی : FLAC
بیت ریت : Lossless
حجم : 31MB
امتیاز کاربران : - از 10
Torin Borrowdale - Spring (2019)
هنرمند : Ruth Barrett & Jon Wygens
عنوان آلبوم : The Durrells
ژانر : Score
سال انتشار : 2019
کدک های صوتی : MP3 | FLAC
بیت ریت : 320kbps | Lossless
حجم : 126MB | 304MB
امتیاز کاربران : - از 10
Ruth Barrett & Jon Wygens - The Durrells (2019)
هنرمند : Rob Simonsen
عنوان آلبوم : Fast Color
ژانر : Score
سال انتشار : 2019
کدک های صوتی : MP3 | FLAC
بیت ریت : 320kbps | Lossless
حجم : 106MB | 206MB
امتیاز کاربران : - از 10
Rob Simonsen - Fast Color (2019)
هنرمند : Peter Hinderthur
عنوان آلبوم : Der Baader Meinhof Komplex
ژانر : Score
سال انتشار : 2019
کدک های صوتی : MP3 | FLAC
بیت ریت : 320kbps | Lossless
حجم : 124MB | 268MB
امتیاز کاربران : - از 10
Peter Hinderthur - Der Baader Meinhof Komplex (2019)
هنرمند : Paolo Vivaldi
عنوان آلبوم : Il contagio
ژانر : Score
سال انتشار : 2019
کدک های صوتی : FLAC
بیت ریت : Lossless
حجم : 202MB
امتیاز کاربران : - از 10
Paolo Vivaldi - Il contagio (2019)
12345آخربعدی
والا موزیک در شبکه های اجتماعی

کانل والا موزیک در تلگرام