دیسکوگرافی والا موزیک
 مجموعه BACH 333 نسخه جدید آثار کامل باخ
مجموعه موسیقی کلاسیک BTHVN 2020 – نسخه جدیدی از کامل ترین آثار لودویگ فان بتهوون
 مجموعه بسیار ارزشمند Deutsche Grammophon The Essentials
 پانصد آلبوم برتر تمام دوران از نگاه مجله رولینگ استون
آلبوم موسیقی Summer Vibes Classical Chopin اثری از هنرمندان مختلف مختص کاربر ویژه

دانلود آلبوم موسیقی Summer Vibes Classical Chopin اثری از هنرمندان مختلف

 

Artist: Various Artists
Title: Summer Vibes Classical: Chopin
Year Of Release: 2021
Label: UMG Recordings, Inc.
Genre: Classical
Quality: MP3 / FLAC
Total Time: 08:02:45
WebSite: Album Preview

Tracklist:

[2:13] 01. Maurizio Pollini – No. 1 in A-Flat Major “Harp Study”
[1:58] 02. Vladimir Ashkenazy – Chopin: Mazurka No.5 in B Flat, Op.7 No.1
[3:42] 03. Maurizio Pollini – No. 3 in E Major “Tristesse”
[1:57] 04. Vladimir Ashkenazy – Chopin: Mazurka No.11 In E Minor Op.17 No.2
[4:28] 05. Maurizio Pollini – Chopin: Berceuse In D Flat, Op.57
[3:58] 06. Vladimir Ashkenazy – Chopin: Waltz No.9 in A Flat, Op.69 No.1 -“Farewell”
[3:14] 07. Vladimir Ashkenazy – Chopin: Mazurka No.49 In A Minor Op.68 No.2
[1:43] 08. Vladimir Ashkenazy – Chopin: Waltz No.12 in F minor/A flat, Op.70 No.2
[6:29] 09. Daniel Barenboim – Chopin: Nocturne No.8 In D Flat, Op.27 No.2
[1:50] 10. Vladimir Ashkenazy – Chopin: Waltz No. 19 in A Minor, Op. Posth.
[1:26] 11. Vladimir Ashkenazy – Chopin: Mazurka No.22 In G Sharp Minor Op.33 No.1
[10:35] 12. Seong-Jin Cho – 2. Romance (Larghetto)
[10:04] 13. Martha Argerich – II. Romance. Larghetto
[0:52] 14. Martha Argerich – No. 3 in G Major: Vivace
[6:28] 15. Adam Harasiewicz – Chopin: Polonaise No.6 in A flat, Op.53 -“Heroic”
[4:56] 16. Adam Harasiewicz – Chopin: Nocturne No.15 in F minor, Op.55 No.1
[3:59] 17. Vladimir Horowitz – Chopin: Mazurka No. 13 in A Minor, Op. 17 No. 4
[3:08] 18. Daniil Trifonov – 13. Lento in F-Sharp Major, C. 178 (Live)
[6:07] 19. The National Philharmonic Orchestra – 2. Nocturne, Op.32, No.2
[3:57] 20. Daniel Barenboim – Chopin: Nocturne No. 6 in G Minor, Op. 15 No. 3
[2:44] 21. Daniil Trifonov – 24. Allegro appassionato in D Minor, C. 189 (Live)
[3:10] 22. Vladimir Ashkenazy – No. 17 in A-Flat Major: Allegretto
[1:31] 23. Daniil Trifonov – 9. Largo in E Major, C. 174 (Live)
[8:31] 24. Hélène Grimaud – Allegretto
[3:07] 25. Arturo Benedetti Michelangeli – Lento
[1:41] 26. Daniil Trifonov – 4. Largo in E Minor, C. 169 (Live)
[4:53] 27. Hélène Grimaud – Chopin: Berceuse In D Flat, Op.57
[4:51] 28. Vladimir Ashkenazy – Chopin: Waltz No.1 in E Flat, Op.18 -“Grande valse brillante”
[9:16] 29. Claudio Arrau – Chopin: Ballade No.1 in G Minor, Op.23
[5:49] 30. Vladimir Ashkenazy – Chopin: Nocturne No. 1 in B-Flat Minor, Op. 9 No. 1
[3:45] 31. Tamás Vásáry – Tempo di Valse
[1:39] 32. Arturo Benedetti Michelangeli – Allegretto
[2:19] 33. Martha Argerich – No. 2 in A-Flat Major: Allegretto
[2:26] 34. The National Philharmonic Orchestra – 3. Valse
[9:12] 35. Vladimir Ashkenazy – 2. Larghetto
[5:33] 36. Nikita Magaloff – Chopin: Impromptu No.4 in C sharp minor, Op.66 “Fantaisie-Impromptu”
[3:54] 37. Daniel Barenboim – Chopin: Nocturne No. 5 in F-Sharp Minor, Op. 15 No. 2
[0:54] 38. Claudio Arrau – No.7 in A Major
[9:28] 39. Vladimir Ashkenazy – 1. Allegro maestoso
[4:46] 40. Maria João Pires – Chopin: Nocturne No. 10 in A-Flat Major, Op. 32, No. 2
[6:07] 41. Lang Lang – Chopin: Nocturne No. 8 in D-Flat Major, Op. 27 No. 2 (Live)
[3:41] 42. Alice Sara Ott – Chopin: Waltz No.7 In C Sharp Minor, Op.64 No.2
[4:51] 43. Martha Argerich – No. 15 in D-Flat Major: Sostenuto
[1:27] 44. Maurizio Pollini – No. 2 in A Minor “Chromatique”
[5:37] 45. Daniil Trifonov – Chopin: Fantaisie-Impromptu In C Sharp Minor, Op. 66
[7:49] 46. Krystian Zimerman – Chopin: Ballade No. 2 in F Major, Op. 38
[1:47] 47. Martha Argerich – No. 6 in B Minor: Lento assai
[3:05] 48. Jan Lisiecki – Kujawiak. Vivace
[3:05] 49. Jean-Marc Luisada – Chopin: Mazurka No.49 in A minor Op.68 No.2
[3:05] 50. Nelson Freire – No. 5 in E minor
[3:06] 51. Vladimir Ashkenazy – Chopin: Mazurka No.42 In A Minor (à Emile Gaillard)
[3:09] 52. Arturo Benedetti Michelangeli – Moderato animato
[3:11] 53. Maurizio Pollini – No. 6 in E-Flat Minor “Lament”
[3:12] 54. Benjamin Grosvenor – Chopin: Nocturne No. 5 in F-Sharp Major, Op. 15, No. 2
[3:09] 55. Jean-Marc Luisada – Chopin: Mazurka No.1 in F sharp minor Op.6 No.1
[3:11] 56. Maurizio Pollini – Chopin: Nocturne No.5 In F Sharp, Op.15 No.2
[3:13] 57. Valentina Lisitsa – No.11 In E Flat Major
[3:14] 58. Kun-Woo Paik – Chopin: Nocturne No.21 in C minor, Op.posth.
[3:14] 59. Vladimir Ashkenazy – Chopin: Mazurka No.43 In A Minor Op. 67, No. 2
[3:15] 60. Vladimir Ashkenazy – Chopin: Mazurka No.6 In A Minor Op.7 No.2
[3:14] 61. Vladimir Ashkenazy – Chopin: Mazurka No.1 In F Sharp Minor Op.6 No.1
[3:19] 62. Arturo Benedetti Michelangeli – Allegro non troppo
[3:18] 63. Jean-Marc Luisada – Chopin: Waltz No.12 In F Minor/A Flat, Op.70 No.2
[3:15] 64. Alice Sara Ott – Chopin: Waltz No.9 In A-Flat Major, Op.69 No.1 “Farewell”
[3:17] 65. Maria João Pires – Tempo giusto
[3:16] 66. Anatol Ugorski – Chopin: Polonaise In B Flat, Op.posth.
[3:15] 67. Anatol Ugorski – Presto
[3:23] 68. Benjamin Grosvenor – 5. My Joys
[3:21] 69. Maurizio Pollini – No. 2 In C Sharp Minor. Tempo giusto
[3:28] 70. Vladimir Ashkenazy – Chopin: Waltz No.7 in C Sharp Minor, Op.64, No.2
[3:23] 71. Vladimir Ashkenazy – No. 13 in F-Sharp Major: Lento
[3:25] 72. Vladimir Ashkenazy – Chopin: Waltz No.5 in A flat, Op.42 – “Grande valse”
[3:24] 73. Daniel Barenboim – Chopin: Nocturne No.21 In C Minor, Op.posth.
[3:23] 74. Ivo Pogorelich – 17. In A Flat Major
[3:23] 75. Maria João Pires – Moderato
[3:22] 76. Vladimir Ashkenazy – No. 13 in F-Sharp Major: Lento
[3:27] 77. Lang Lang – 2. Scherzo (Molto vivace)
[3:26] 78. Jan Lisiecki – No.5 In E Minor
[3:28] 79. Jean-Marc Luisada – Chopin: Waltz No.7 In C Sharp Minor, Op.64 No.2
[3:30] 80. Jean-Marc Luisada – Chopin: Mazurka No.29 in A flat Op.41 No.4
[3:26] 81. Nelson Freire – No. 11 in A minor “Winter Wind”
[3:26] 82. Valentina Lisitsa – No.5 In E Minor
[3:27] 83. Maria João Pires – Chopin: Nocturne No. 5 in F-Sharp Major, Op. 15 No. 2
[3:27] 84. Zoltán Kocsis – Chopin: Waltz No.5 in A flat, Op.42 – “Grande valse”
[3:29] 85. Maurizio Pollini – Chopin: Mazurka No.21 In C Sharp Minor Op.30 No.4
[3:29] 86. Alice Sara Ott – Chopin: Waltz No.10 In B Minor, Op.69 No.2
[3:34] 87. Wibi Soerjadi – Chopin: Waltz No.7 in C sharp minor, Op.64 No.2
[3:30] 88. Jean-Marc Luisada – Chopin: Mazurka No.6 in A minor Op.7 No.2
[3:30] 89. Jorge Bolet – Chopin: Waltz No. 8 in A-Flat Major, Op. 64, No. 3
[3:30] 90. Vladimir Ashkenazy – Chopin: Mazurka No.51 In F Minor Op.68 No.4 – Revised version
[3:24] 91. Anatol Ugorski – Chopin: Polonaise In G Minor, Op.posth.
[3:31] 92. Jorge Bolet – 1. Etude in A-Flat Major
[3:31] 93. Maria João Pires – Moderato
[3:33] 94. Maurizio Pollini – No. 11 in A Minor “Winter Wind”
[3:36] 95. Vladimir Ashkenazy – Chopin: Souvenir de Paganini
[3:30] 96. Yundi Li – Chopin: Nocturne No.20 In C Sharp Minor, Op.posth.
[3:34] 97. Stanislav Bunin – Allegretto
[3:31] 98. Vladimir Ashkenazy – Chopin: Mazurka No.26 In C Sharp Minor Op.41 No.1
[3:50] 99. Vladimir Horowitz – Chopin: Mazurka No.21 In C Sharp Minor Op.30 No.4 (Live)
[3:33] 100. Yundi Li – Chopin: Nocturne No. 5 in F-Sharp Major, Op. 15 No. 2
[3:33] 101. Zoltán Kocsis – Chopin: Waltz No.9 in A Flat, Op.69 No.1 -“Farewell”
[3:34] 102. Maurizio Pollini – No. 1 In A Minor. Moderato
[3:35] 103. Nelson Freire – No.6 in E flat minor
[3:36] 104. Vladimir Ashkenazy – No. 5 in E minor
[3:38] 105. Jean-Marc Luisada – Chopin: Waltz No.10 In B Minor, Op.69 No.2
[3:36] 106. Kun-Woo Paik – Alla Polacca
[3:35] 107. Nelson Freire – Chopin: Nocturne No.20 in C sharp minor, Op.posth.
[3:37] 108. Lilya Zilberstein – 3. Larghetto
[3:36] 109. Maria João Pires – Chopin: Mazurka No. 38 in F-Sharp Minor, Op. 59 No. 3
[3:36] 110. Maurizio Pollini – Chopin: Nocturne No.19 In E Minor, Op.72 No.1
[3:38] 111. Alisa Weilerstein – 3. Largo
[3:40] 112. Benjamin Grosvenor – 1. The Maiden’s Wish
[3:38] 113. Jean-Marc Luisada – Chopin: Mazurka No.38 in F sharp minor Op.59 No.3
[3:43] 114. Jean-Marc Luisada – Chopin: Waltz No. 9 In A-Flat Major, Op. 69 No. 1 “Farewell”
[3:39] 115. Jorge Bolet – Chopin: Waltz No. 13 in D-Flat Major, Op. 70, No. 3
[3:38] 116. Julian Lloyd Webber – 3. Largo
[3:39] 117. Stanislav Bunin – Larghetto – Doppio movimento – Tempo I
[3:35] 118. Yundi Li – Chopin: Waltz No.5 in A flat, Op.42 – “Grande valse”
[3:39] 119. Jan Lisiecki – No.11 In A Minor
[3:39] 120. Vladimir Ashkenazy – Chopin: Mazurka No.21 In C Sharp Minor Op.30 No.4
[3:36] 121. Martha Argerich – Chopin: Mazurka No.36 In A Minor Op.59 No.1
[3:46] 122. Vladimir Ashkenazy – Chopin: Waltz No.10 in B Minor, Op.69, No.2
[3:40] 123. Vladimir Ashkenazy – No. 4 in F Minor: Andantino
[3:52] 124. Arturo Benedetti Michelangeli – Andantino
[3:41] 125. Martha Argerich – III. Largo
[3:49] 126. Jean-Yves Thibaudet – Chopin: Nocturne No. 20 in C-Sharp Minor, Op. Posth.
[3:43] 127. Peter Jablonski – Chopin: Waltz No.5 in A flat, Op.42 – “Grande valse”
[3:43] 128. Valentina Lisitsa – No.11 In A Minor “Winter Wind”

لینک‌های دانلود فول آلبوم
در صورتی که برای ادامه دادن دانلود های نیمه تمام مشکل دارید، لینک جدید دانلود آن فایل را مجددا از سایت کپی کرده و در فیلد آدرس در IDM جایگزین نمایید.
قبل از دانلود حتما فیلتر شکن خود را غیر فعال کنید!!!
نظرات کاربران
ما منتظر نظرات شما هستیم
این بخش صرفا برای بیان نظر شما در مورد مطالب سایت می باشد.
از ایجاد هرگونه بحث های سیاسی و مذهبی بپرهیزید. از توهین به دیگر کاربران و تبلیغ وب سایت های دیگر خودداری کنید.
برای ارسال نظر، لطفا ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید.

والا موزیک در شبکه های اجتماعی
@vmusicir@v_music