دیسکوگرافی والا موزیک
 مجموعه BACH 333 نسخه جدید آثار کامل باخ
مجموعه موسیقی کلاسیک BTHVN 2020 – نسخه جدیدی از کامل ترین آثار لودویگ فان بتهوون
 مجموعه بسیار ارزشمند Deutsche Grammophon The Essentials
 پانصد آلبوم برتر تمام دوران از نگاه مجله رولینگ استون
آلبوم موسیقی Classics For Autumn Bach اثری از هنرمندان مختلف مختص کاربر ویژه

دانلود آلبوم موسیقی Classics For Autumn Bach اثری از هنرمندان مختلف

 

Artist: Various Artists
Title: Classics For Autumn: Bach
Year Of Release: 2021
Label: UMG Recordings, Inc.
Genre: Classical Music
Quality: FLAC
Total Time: 12:16:49
WebSite: Album Preview

Tracklist:

[0:58] 01. Lang Lang – Variatio 26 a 2 Clav. (Edit)
[0:48] 02. Víkingur Ólafsson – Variation VII. Un poco allegro
[0:50] 03. Justin Taylor – 5. Double (Realisation by Stéphane Gassot)
[0:44] 04. Wilhelm Kempff – IV. (Andante con moto)
[0:55] 05. Simon Preston – J.S. Bach: Es ist das Heil uns kommen her, BWV 638
[0:56] 06. Wolfgang Rübsam – J.S. Bach: Herr Jesu Christ, mein’s Lebens Licht, BWV 750
[0:56] 07. Peter Hurford – J.S. Bach: Fughetta: Lob sei dem allmächtigen Gott, BWV 704
[0:41] 08. Wolfgang Rübsam – J.S. Bach: Erstanden ist der heil’ge Christ, BWV 628
[0:56] 09. Víkingur Ólafsson – Variation II
[0:56] 10. Víkingur Ólafsson – Variation IV. Allegro
[1:00] 11. Justin Taylor – J.S. Bach: Minuet In C Minor, BWV Anh. 121 (App. C)
[0:45] 12. Simon Preston – J.S. Bach: Komm, Gott Schöpfer, heiliger Geist, BWV 631
[0:55] 13. Wolfgang Rübsam – J.S. Bach: In dich hab’ ich gehoffet, Herr, BWV 640
[0:53] 14. Yannick Nézet-Séguin – I. Allegro
[0:48] 15. Walter Gieseking – 1. Prelude In C Major, BWV 924
[0:58] 16. Kenneth Gilbert – No. 4 In D Minor, BWV 775
[1:00] 17. Wolfgang Rübsam – J.S. Bach: Herr Jesu Christ dich zu uns wend, BWV 749
[0:51] 18. Christoph Eschenbach – I. Sinfonia in C Major, BWV 787
[0:51] 19. Wolfgang Rübsam – J.S. Bach: Ich hab’ mein Sach’ Gott heimgestellt, BWV 708
[0:45] 20. Peter Hurford – J.S. Bach: Gottes Sohn ist kommen, BWV 703
[0:55] 21. Christoph Eschenbach – XI. Invention in G Minor, BWV 782
[0:34] 22. Jean Louis Steuerman – 6. Scherzo
[0:57] 23. Peter Hurford – J.S. Bach: Fughetta super: Allein Gott in der Höh sei Ehr, BWV 677
[0:48] 24. Vladimir Ashkenazy – Prelude in B major BWV 868
[0:58] 25. Catrin Finch – Var. 11 a 2 Clav.
[0:48] 26. Simon Preston – J.S. Bach: Jesus Christus, unser Heiland, BWV 626
[0:52] 27. Janine Jansen – No. 8 in F, BWV 779
[0:56] 28. Walter Gieseking – 4. Sarabande
[0:48] 29. Reinhard Goebel – 4b. Canon 2 a 2 violini in unisono
[0:52] 30. Reinhard Goebel – 4a. Canon 1 a 2 cancrizans
[0:50] 31. Víkingur Ólafsson – Variation VIII. Allegro
[0:56] 32. Víkingur Ólafsson – Variation III
[0:51] 33. Vladimir Ashkenazy – Prelude in G major BWV 860
[0:57] 34. Janine Jansen – No. 10 in G, BWV 781
[0:59] 35. James O’Donnell – J.S. Bach: Christe, du Lamm Gottes, BWV619
[0:53] 36. Peter Hurford – J.S. Bach: Fughetta; Gelobet seist du, Jesu Christ, BWV 697
[0:52] 37. Peter Hurford – J.S. Bach: Herr Christ, der ein’ge Gottes-Sohn, BWV601
[0:53] 38. Albrecht Mayer – 3. Adagio
[0:58] 39. Murray Perahia – 6. Menuet
[0:42] 40. Simon Preston – J.S. Bach: Erschienen ist der herrliche Tag, BWV 629
[1:03] 41. Wolfgang Rübsam – J.S. Bach: Gott, durch deine Güte, BWV 600
[0:52] 42. Justin Taylor – 4. Sarabande (Realisation by Stéphane Gassot)
[0:35] 43. Isolde Ahlgrimm – 4. Aria di Postiglione
[0:52] 44. Justin Taylor – J.S. Bach: Musette In D Major, BWV Anh. 126 (App. C)
[1:00] 45. Víkingur Ólafsson – Variation V. Un poco allegro
[0:59] 46. Wolfgang Rübsam – J.S. Bach: Herr Jesu Christ, dich zu uns wend’, BWV 726
[0:49] 47. Catrin Finch – Var. 5 a 1 ovvero 2 Clav.
[0:45] 48. Simon Preston – J.S. Bach: Lob sei dem allmächtigen Gott, BWV 602
[0:34] 49. Reinhard Goebel – 4c. Canon 3 a 2 per motum contrarium
[1:04] 50. Sviatoslav Richter – 6. Menuet (BWV 815)
[0:53] 51. Gustav Leonhardt – 4. Air
[0:30] 52. Kenneth Gilbert – 1. (Presto)
[0:41] 53. Kenneth Gilbert – 1. (Without Tempo Indication)
[0:44] 54. Simon Preston – J.S. Bach: Ach wie nichtig, ach wie flüchtig, BWV 644
[1:03] 55. Wolfgang Rübsam – J.S. Bach: Helft mir Gottes Güte preisen, BWV 613
[1:00] 56. Walter Gieseking – 2. Prelude In D Major, BWV 925
[0:58] 57. Wolfgang Rübsam – J.S. Bach: Nun komm’ der Heiden Heiland, BWV 699
[0:56] 58. Christoph Eschenbach – J.S. Bach: March in D Major, BWV Anh. 122
[0:57] 59. Wolfgang Rübsam – J.S. Bach: Fughetta: Gelobet seist du, Jesu Christ, BWV 697
[0:48] 60. Jean Louis Steuerman – 4. Air
[0:50] 61. Walter Gieseking – 6. Menuet
[0:48] 62. Justin Taylor – J.S. Bach: Polonaise in G Minor, BWV Anh. 119
[0:59] 63. Peter Hurford – J.S. Bach: Herr Jesu Christ, der ein’ge Gottes-Sohn, BWV 698
[0:40] 64. Walter Gieseking – 4. Prelude In F Major, BWV 927
[1:10] 65. Maurizio Pollini – Fuga 11 a 3
[1:08] 66. Wolfgang Rübsam – J.S. Bach: Alle Menschen müssen sterben, BWV 643
[1:16] 67. Christoph Eschenbach – XIII. Sinfonia in A Minor, BWV 799
[1:02] 68. Justin Taylor – J.S. Bach: Polonaise In G Minor, BWV Anh. 123 (App. C)
[1:12] 69. Wolfgang Rübsam – J.S. Bach: Gottes Sohn ist kommen, BWV 724
[1:13] 70. András Schiff – Fugue in A major BWV 888
[1:15] 71. Helmut Walcha – J.S. Bach: Fughetta super: Wir glauben all an einen Gott, BWV 681
[1:05] 72. James Johnstone – J.S. Bach: Puer natus in Bethlehem, BWV603
[1:10] 73. Vladimir Ashkenazy – 5. Menuet
[1:12] 74. Vladimir Ashkenazy – Prelude in A flat major BWV 862
[1:17] 75. Catrin Finch – Var. 4 a 1 Clav.
[1:10] 76. Kenneth Gilbert – 1. Without Tempo Indication – Adagio
[1:18] 77. Martha Argerich – 5. Rondeaux
[1:03] 78. Peter Hurford – J.S. Bach: In dulci jubilo, BWV608
[1:12] 79. Catrin Finch – Var. 14 a 2 Clav.
[1:18] 80. Wilhelm Kempff – II. (Andante)
[1:10] 81. Víkingur Ólafsson – Variation I. Largo
[1:15] 82. Murray Perahia – 4. Gavotte
[1:17] 83. Justin Taylor – 1. Praeludium (Realisation by Stéphane Gassot)
[1:11] 84. Lang Lang – Variatio 7 a 1 ovvero 2 Clav. Al tempo di Giga (Edit)
[1:05] 85. Janine Jansen – No. 3 in D, BWV 774
[1:05] 86. Jean Louis Steuerman – 6. Tempo di gavotta
[1:08] 87. Wolfgang Rübsam – J.S. Bach: Nun ruhen alle Wälder, BWV 756
[1:06] 88. Justin Taylor – J.S. Bach: Minuet In A Minor, BWV Anh. 120 (App. C)
[1:12] 89. Christoph Eschenbach – VIII. Sinfonia in F Major, BWV 794
[1:07] 90. Justin Taylor – J.S. Bach: Polonaise in F Major, BWV Anh. 117b (App. C)
[1:10] 91. Vladimir Ashkenazy – Prelude in C sharp major BWV 848
[1:15] 92. Justin Taylor – J.S. Bach: Minuet in G Major, BWV Anh. 116 (App. C)
[1:20] 93. Wolfgang Rübsam – J.S. Bach: Gelobet seist du, Jesu Christ, BWV 722
[1:00] 94. Catrin Finch – Var. 8 a 2 Clav.
[1:03] 95. Benjamin Grosvenor – 4. Aria
[1:16] 96. Wolfgang Rübsam – J.S. Bach: Heut’ triumphieret Gottes Sohn, BWV 630
[1:10] 97. Christoph Eschenbach – J.S. Bach: March in G Major, BWV Anh. 124
[1:11] 98. Catrin Finch – Var. 28 a 2 Clav.
[1:15] 99. Kenneth Gilbert – 5. Con discrezione
[1:20] 100. Catrin Finch – Var. 18 Canone alla Sesta a 1 Clav.
[1:02] 101. Lang Lang – Variatio 4 a 1 Clav. (Live at Thomaskirche Leipzig / 2020)
[1:15] 102. Justin Taylor – J.S. Bach: Minuet in B-Flat Major, BWV Anh. 118 (App. C)
[1:20] 103. Wolfgang Rübsam – J.S. Bach: Fughetta: Christum wir sollen loben schon, BWV 696
[1:11] 104. Maurizio Pollini – Fuga 10 a 2
[1:18] 105. Wolfgang Rübsam – J.S. Bach: Christ lag in Todesbanden, BWV 625
[1:13] 106. Isolde Ahlgrimm – 5. Adagio poco. Aria di Postiglione
[1:07] 107. Lang Lang – Variatio 6 Canone alla Seconda. a 1 Clav. (Live at Thomaskirche Leipzig / 2020)
[1:13] 108. Walter Gieseking – 5. Rondeau
[1:10] 109. Janine Jansen – No. 14 in B flat, BWV 785
[1:13] 110. Mahan Esfahani – Variatio 19 a 1 Clav.
[1:11] 111. András Schiff – No. 14 in B flat, BWV 800
[1:02] 112. Kenneth Gilbert – 1. Without Tempo Indication
[1:12] 113. Walter Gieseking – 5. Prelude In F Major, BWV 928
[1:18] 114. Christoph Eschenbach – III. Sinfonia in D Major, BWV 789
[1:16] 115. Wolfgang Rübsam – J.S. Bach: Gelobet seist du, Jesu Christ, BWV 604
[1:02] 116. András Schiff – 4. Menuet I – II
[1:04] 117. Christoph Eschenbach – J.S. Bach: Minuet in D Minor, BWV Anh. 132
[1:11] 118. Simon Preston – J.S. Bach: Herr Jesu Christ, dich zu uns wend’, BWV 632
[1:11] 119. Kenneth Gilbert – 3. Adagio
[1:17] 120. Christoph Eschenbach – III. Prelude in D Minor, BWV 935
[1:01] 121. Catrin Finch – Var. 10 Fughetta a 1 Clav.
[1:04] 122. Wolfgang Rübsam – J.S. Bach: Kyrie, Gott heiliger Geist, BWV 674
[1:17] 123. Catrin Finch – Var. 19 a 1 Clav.
[1:13] 124. Reinhard Goebel – 5. Forlane
[1:10] 125. Catrin Finch – Var. 29 a 1 ovvero 2 Clav.
[1:20] 126. Christoph Eschenbach – VI. Sinfonia in E Major, BWV 792
[1:19] 127. William Bennett – 6. Menuet
[1:17] 128. Janine Jansen – No. 12 in A, BWV 783
[1:17] 129. Academy of St. Martin in the Fields – 4. Bourrée
[1:16] 130. Vladimir Ashkenazy – 5. Gavotte
[1:13] 131. Kenneth Gilbert – No. 11 In G Minor, BWV 782
[1:18] 132. Vladimir Ashkenazy – Prelude in D minor BWV 851
[1:09] 133. András Schiff – No. 1 in C, BWV 787
[1:21] 134. Christoph Eschenbach – XV. Sinfonia In B Minor, BWV 801
[1:12] 135. Justin Taylor – 6. Air (Realisation by Stéphane Gassot)
[1:06] 136. András Schiff – No. 10 in G, BWV 796
[1:18] 137. Wolfgang Rübsam – J.S. Bach: Dies sind die heil’gen zehn Gebot, BWV 635
[1:24] 138. Trevor Pinnock – 7. Badinerie
[1:10] 139. Janine Jansen – No. 1 in C, BWV 772
[1:11] 140. Simon Preston – J.S. Bach: Gott, durch deine Güte/ Gottes Sohn ist kommen, BWV 600
[1:03] 141. Reinhard Goebel – 4g. Canon perpetuus super thema regium
[1:18] 142. Janine Jansen – No. 5 in E flat, BWV 776
[1:15] 143. Kenneth Gilbert – No. 15 In B Minor, BWV 786
[1:11] 144. András Schiff – No. 3 in D, BWV 789
[1:15] 145. Helmut Walcha – J.S. Bach: Christ, unser Herr, zum Jordan kam, alio modo, BWV 685
[1:14] 146. Catrin Finch – Var. 23 a 2 Clav.
[1:19] 147. Víkingur Ólafsson – Aria da capo
[1:22] 148. Wolfgang Rübsam – J.S. Bach: Auf meinen lieben Gott, BWV 744
[1:08] 149. Kenneth Gilbert – 1. Without Tempo Indication
[1:00] 150. Justin Taylor – J.S. Bach: Polonaise in F Major, BWV Anh. 117a (App. C)
[1:02] 151. Christoph Eschenbach – X. Sinfonia in G Major, BWV 796
[1:00] 152. Justin Taylor – J.S. Bach: So oft ich meine Tobackspfeife, BWV 515
[1:08] 153. Christoph Eschenbach – III. Menuet
[1:11] 154. Vladimir Ashkenazy – Prelude in B flat major BWV 866
[1:09] 155. Peter Hurford – J.S. Bach: Fughetta: Vom Himmel hoch, BWV 701
[1:09] 156. Víkingur Ólafsson – Variation IX
[1:07] 157. Vladimir Ashkenazy – Prelude in D major BWV 850
[1:05] 158. Ton Koopman – J.S. Bach: Christe, aller Welt Trost, BWV 673
[1:04] 159. András Schiff – No. 8 in F, BWV 794
[1:37] 160. Wolfgang Rübsam – J.S. Bach: Jesus, meine Zuversicht, BWV 728
[1:22] 161. Lang Lang – Variatio 30 Quodlibet. a 1 Clav. (Edit)
[1:33] 162. Justin Taylor – J.S. Bach: Minuet in F Major, BWV Anh. 113 (App. C)
[1:20] 163. Murray Perahia – 4. Anglaise
[1:28] 164. Huguette Dreyfus – 5. Gigue
[1:21] 165. Isolde Ahlgrimm – 2. (Andante)
[1:25] 166. Catrin Finch – Var. 6 Canone alla Seconda a 1 Clav.
[1:25] 167. Mahan Esfahani – Variatio 2 a 1 Clav.
[1:23] 168. Walter Gieseking – 2. Allemande
[1:31] 169. Justin Taylor – J.S. Bach: Polonaise in G Major, BWV Anh. 130 (App. D)
[1:28] 170. Friedrich Gulda – 3. Courante
[1:24] 171. Andrei Gavrilov – 6. Gigue
[1:20] 172. Murray Perahia – 5. Bourrée
[1:34] 173. Walter Gieseking – 6. Capriccio
[1:33] 174. Maurizio Pollini – Fuga 21 a 3
[1:31] 175. András Schiff – 3. Courante I
[1:31] 176. Peter Hurford – J.S. Bach: Ach Gott und Herr, BWV 692 Anh.III 172
[1:22] 177. Lang Lang – Variatio 5 a 1 ovvero 2 Clav.
[1:28] 178. Catrin Finch – Var. 1 a 1 Clav.
[1:32] 179. Walter Gieseking – 5. Tempo di Minuetto
[1:22] 180. Justin Taylor – J.S. Bach: Allemande in G Minor, BWV 837 (Fragment)
[1:24] 181. Catrin Finch – Var. 26 a 2 Clav.
[1:22] 182. Christoph Eschenbach – V. Prelude in E Major, BWV 937
[1:20] 183. Catrin Finch – Var. 20 a 2 Clav.
[1:21] 184. James O’Donnell – J.S. Bach: Der Tag ist so freudenreich, BWV 719
[1:24] 185. András Schiff – No. 15 in in B minor. BWV 801
[1:31] 186. Christoph Eschenbach – XII. Sinfonia in A Major, BWV 798
[1:26] 187. Vladimir Ashkenazy – Prelude in F sharp major BWV 858
[1:23] 188. András Schiff – No. 12 in A, BWV 798
[1:41] 189. Wolfgang Rübsam – 3. Presto
[1:31] 190. András Schiff – 3. Courante
[1:33] 191. Vladimir Ashkenazy – 3. Corrente
[1:29] 192. András Schiff – Fugue in E flat major BWV 876
[1:24] 193. Simon Preston – J.S. Bach: Nun, komm’ der Heiden Heiland, BWV 599
[1:26] 194. Walter Gieseking – 7. Gigue
[1:24] 195. Wilhelm Kempff – V. Allegro poco. Aria di Postiglione
[1:28] 196. Jean Louis Steuerman – 3. Courante
[1:30] 197. Justin Taylor – J.S. Bach: Polonaise In G Minor, BWV Anh. 125 (App. C)
[1:33] 198. Jean Louis Steuerman – 3. Corrente
[1:33] 199. Kenneth Gilbert – No. 7 In E Minor, BWV 778
[1:29] 200. Christian Schmitt – J.S. Bach: Gelobet seist du, Jesu Christ, BWV 722a
[1:30] 201. Wolfgang Rübsam – J.S. Bach: In dulci jubilo, BWV 751 Anh.III 172 (von Johann Michael Bach)
[1:31] 202. Catrin Finch – Var. 22 Alla breve a 1 Clav.
[1:27] 203. Catrin Finch – Var. 3 Canone all’Unisono a 1 Clav.
[1:28] 204. Kenneth Gilbert – 2. Un poco allegro
[1:35] 205. Catrin Finch – Var. 9 Canone alla Terza a 1 Clav.
[1:38] 206. Lang Lang – Variatio 27 Canone alla Nona. a 2 Clav.
[1:42] 207. Walter Gieseking – 2. Allemande
[1:41] 208. Peter Hurford – J.S. Bach: Herr Christ, der einig Gottes-Sohn, BWV 1169
[1:41] 209. Reinhard Goebel – 4i. Canon a 2
[1:40] 210. Maurizio Pollini – Fuga 2 a 3
[1:39] 211. Murray Perahia – 5. Air
[1:33] 212. Walter Gieseking – 5. Burlesca
[1:37] 213. Christoph Eschenbach – J.S. Bach: March in E-Flat Major, BWV Anh. 127
[1:34] 214. Reinhard Goebel – 4. Bourrée I alternativement – 5. (Bourrée) II
[1:34] 215. Reinhard Goebel – 5. Bourrée
[1:40] 216. Kenneth Gilbert – 2. (Adagio)
[1:42] 217. Walter Gieseking – 7. Gigue
[1:36] 218. Catrin Finch – Var. 17 a 2 Clav.
[1:33] 219. Walter Gieseking – 3. Courante
[1:40] 220. Vladimir Ashkenazy – Prelude in C sharp major BWV 872
[1:39] 221. Maurizio Pollini – Fuga 7 a 3
[1:35] 222. Igor Kipnis – 2. Adagio (from Concerto in G, BWV986/2)
[1:39] 223. Christoph Eschenbach – I. Prelude in C Major, BWV 933
[1:33] 224. Walter Gieseking – 6. Passepied
[1:40] 225. Gustav Leonhardt – 6. Gigue
[1:42] 226. Walter Gieseking – 1. Praeludium
[1:36] 227. Kenneth Gilbert – 3. Adagio
[1:40] 228. Benjamin Grosvenor – 3. Courante
[1:46] 229. Wolfgang Rübsam – J.S. Bach: Fughetta super: Dies sind die heil’gen zehn Gebot, BWV 679
[1:35] 230. Wilhelm Kempff – I. Arioso (Adagio)
[1:38] 231. Wolfgang Rübsam – J.S. Bach: Durch Adam’s Fall ist ganz verderbt, BWV 637
[1:41] 232. Lang Lang – Variatio 10 Fughetta. a 1 Clav.
[1:41] 233. Walter Gieseking – 2. Allemande
[1:39] 234. Isolde Ahlgrimm – 8. Echo
[1:39] 235. András Schiff – 2. Courante
[1:39] 236. Vladimir Ashkenazy – Prelude in C minor BWV 847
[1:43] 237. Vladimir Ashkenazy – Prelude in A major BWV 888
[1:50] 238. Nelson Freire – 3. Courante
[1:50] 239. Wolfgang Rübsam – J.S. Bach: Hilf Gott, daß mir es gelinge, BWV 624
[1:44] 240. Peter Hurford – J.S. Bach: Gott ist mein Heil, mein Hilf und Trost, BWV 1106
[1:54] 241. Wolfgang Rübsam – 2. Wo soll ich fliehen hin, BWV 646
[1:49] 242. Ivor Bolton – 1. Adagio
[1:43] 243. Kenneth Gilbert – J.S. Bach: Little Prelude In C Minor, BWV 934
[1:44] 244. Walter Gieseking – 4. Sarabande
[1:47] 245. András Schiff – Fugue in A minor BWV 889
[1:50] 246. Wolfgang Rübsam – J.S. Bach: Christum wir sollen loben schon, BWV 611
[1:47] 247. Víkingur Ólafsson – Variation X
[1:54] 248. Gordon Fergus-Thompson – J.S. Bach: In Dulci Jubilo, BWV 729 (Arr. Piano by Berners)
[1:43] 249. András Schiff – No. 13 in A minor, BWV 799
[1:46] 250. Jean Louis Steuerman – 4. Sarabande
[1:42] 251. Vladimir Ashkenazy – 1. Fantasia
[1:48] 252. Graham Barber – J.S. Bach: Erhalt uns, Herr, bei deinem Wort, BWV 1103
[1:43] 253. Justin Taylor – 3. Courante (Realisation by Stéphane Gassot)
[1:50] 254. Konrad Hünteler – 3. Adagio
[1:50] 255. András Schiff – 2. Courante
[1:49] 256. Justin Taylor – J.S. Bach: Polonaise In D Minor, BWV Anh. 128 (App. C)
[1:45] 257. Jean Louis Steuerman – 1. Arioso (Adagio)
[1:47] 258. Graham Barber – J.S. Bach: Christ, der du bist der helle Tag, BWV 1120
[1:44] 259. Konrad Hünteler – 1. Andante – Presto
[1:49] 260. Yannick Nézet-Séguin – II. Adagio
[1:53] 261. Wolfgang Rübsam – J.S. Bach: Ach Herr, mich armen Sünder, BWV 742
[1:46] 262. Simon Preston – J.S. Bach: Fughetta: Christum wir sollen loben schon / Was fürchtest du Feind, Herodes, sehr, BWV 696
[1:52] 263. Christoph Eschenbach – XIV. Sinfonia in B-Flat Major, BWV 800
[1:45] 264. Lang Lang – Variatio 18 Canone alla Sesta. a 1 Clav.
[1:46] 265. Andrei Gavrilov – 7. Gigue
[1:46] 266. András Schiff – 2. Courante
[1:49] 267. Vladimir Ashkenazy – Prelude in B flat minor BWV 891
[1:47] 268. Maurizio Pollini – Fuga 5 a 4
[1:44] 269. Murray Perahia – 2. Courante
[1:43] 270. Mischa Maisky – III. Courante
[1:51] 271. Gordon Fergus-Thompson – Chorale Prelude
[1:44] 272. Ivor Bolton – 3. Giga (Presto)
[1:43] 273. Sviatoslav Richter – 1. Praeludium
[1:50] 274. Christoph Eschenbach – VI. Prelude in E Minor, BWV 938
[1:50] 275. Kenneth Gilbert – J.S. Bach: Little Prelude In E Major, BWV 937
[1:56] 276. Ivor Bolton – 2. Largo
[1:54] 277. Catrin Finch – Var. 27 Canone alla Nona
[1:51] 278. Vladimir Ashkenazy – Prelude in B major BWV 892
[1:52] 279. Víkingur Ólafsson – J.S. Bach: Nun freut euch, lieben Christen g’mein, Chorale Prelude BWV 734 (Transcr. Wilhelm Kempff)
[1:57] 280. Peter Hurford – J.S. Bach: Aus tiefer Not schrei ich zu dir, BWV 1099
[1:53] 281. Walter Gieseking – 1. Praeambulum
[1:56] 282. Maurizio Pollini – Fuga 1 a 4
[2:04] 283. Murray Perahia – 7. Gigue
[1:51] 284. Janine Jansen – No. 2 in C Minor, BWV 773
[1:50] 285. Göran Söllscher – 6. Gigue
[1:58] 286. Janine Jansen – No. 13 in A minor, BWV 784
[1:51] 287. Víkingur Ólafsson – Aria
[1:59] 288. Peter Hurford – J.S. Bach: Christus der uns selig macht, BWV620
[1:55] 289. Kenneth Gilbert – J.S. Bach: Little Prelude In D Minor, BWV 935
[1:54] 290. Helmut Walcha – J.S. Bach: Meine Seele erhebet den Herren, BWV 648
[1:54] 291. Mischa Maisky – III. Courante
[1:59] 292. Mahan Esfahani – Variatio 11 a 2 Clav.
[1:52] 293. William Bennett – 2. Rondeau
[1:54] 294. Reinhard Goebel – 4k. Canon a 4
[1:50] 295. Kenneth Gilbert – J.S. Bach: Little Prelude In C Major, BWV 933
[1:51] 296. Mischa Maisky – VI. Gigue
[1:55] 297. Mahan Esfahani – Variatio 17 a 2 Clav.
[1:50] 298. Emerson String Quartet – Contrapunctus 12a
[1:57] 299. Håkan Hardenberger – J.S. Bach: Ich ruf zu dir, Herr Jesu Christ, BWV 639
[1:58] 300. Wilhelm Kempff – Aria
[1:52] 301. Maurizio Pollini – Fuga 13 a 3
[1:59] 302. Maurizio Pollini – Fuga 6 a 3
[1:57] 303. Ivor Bolton – 2. Vivace
[1:54] 304. Peter Hurford – J.S. Bach: Ehre sei dir, Christe, der du leidest Not, BWV 1097
[1:58] 305. András Schiff – No. 11 in G minor, BWV 797
[1:55] 306. Kenneth Gilbert – 2. Adagio
[1:58] 307. Sviatoslav Richter – 3. Courante
[1:56] 308. Murray Perahia – 6. Loure
[1:50] 309. Murray Perahia – 2. Courante
[2:00] 310. András Schiff – Fugue in F minor BWV 881
[2:01] 311. Janine Jansen – No. 6 in E, BWV 777
[1:53] 312. Walter Gieseking – 7. Gigue
[1:51] 313. Peter Hurford – J.S. Bach: Allein zu dir, Herr Jesu Christ, BWV 1100
[1:54] 314. Emerson String Quartet – Contrapunctus 12b
[1:58] 315. Wilhelm Kempff – III. Courante
[2:06] 316. Catrin Finch – Var. 30 Quodlibet a 1 Clav.
[2:08] 317. Vladimir Ashkenazy – Prelude in G major BWV 884
[2:03] 318. Vladimir Ashkenazy – Prelude in C major BWV 870
[1:54] 319. Simon Preston – J.S. Bach: Herr Christ, der einig Gottes Sohn, Anh.II/55
[2:06] 320. Maurizio Pollini – Fuga 23 a 4
[2:04] 321. Walter Gieseking – 2. Allemande
[2:09] 322. Christian Schmitt – J.S. Bach: In dulci jubilo, BWV 729a
[1:59] 323. Peter Hurford – J.S. Bach: Alle Menschen müssen sterben, BWV 1117
[2:07] 324. Víkingur Ólafsson – Variation VI. Andante
[2:00] 325. András Schiff – 3. Courante
[2:00] 326. Göran Söllscher – 3. Courante
[2:07] 327. Wolfgang Rübsam – 1. Toccata
[2:00] 328. Lang Lang – Variatio 1 a 1 Clav. (Live at Thomaskirche Leipzig / 2020)
[2:00] 329. Academy of St. Martin in the Fields – 4. Forlane
[2:05] 330. András Schiff – 7. Gigue
[2:13] 331. Justin Taylor – J.S. Bach: Sarabande in G Minor, BWV 839 (App. B)
[2:03] 332. Simon Preston – 2. Adagio
[2:04] 333. Karl Richter – II. Largo
[2:00] 334. Catrin Finch – Var. 2 a 1 Clav.
[2:07] 335. Mahan Esfahani – Variatio 14 a 2 Clav.
[2:01] 336. Peter Hurford – J.S. Bach: Nun lasst uns den Leib begraben, BWV 1111
[2:07] 337. Vladimir Ashkenazy – Prelude in C minor BWV 871
[2:15] 338. Wolfgang Rübsam – 5. Ach bleib bei uns, Herr Jesu Christ, BWV 649
[2:09] 339. Ivor Bolton – 2. Adagio e affettuoso
[2:05] 340. Graham Barber – J.S. Bach: Christus, der ist mein Leben, BWV 1112
[2:09] 341. Reinhard Goebel – 4f. Fuga canonica in Epidiapente
[2:07] 342. András Schiff – 6. Gigue
[2:06] 343. András Schiff – No. 4 in D minor, BWV 790
[2:05] 344. Kenneth Gilbert – J.S. Bach: Little Prelude In E Minor, BWV 938
[2:05] 345. Simon Preston – 1. in F Major (I)
[2:07] 346. Christophe Rousset – 1. Duetto I in E minor, BWV 802
[2:03] 347. Lang Lang – Variatio 8 a 2 Clav.
[2:09] 348. Wolfgang Rübsam – J.S. Bach: Gelobet seist du, Jesu Christ, BWV 723
[2:02] 349. Lang Lang – Variatio 20 a 2 Clav. (Live at Thomaskirche Leipzig / 2020)
[2:10] 350. Academy of St. Martin in the Fields – 2. Courante
[2:04] 351. Lang Lang – Variatio 23 a 2 Clav. (Live at Thomaskirche Leipzig / 2020)
[2:03] 352. Walter Gieseking – 5. Sarabande
[2:03] 353. Wolfgang Rübsam – J.S. Bach: Mit Fried’ und Freud’ ich fahr dahin, BWV 616
[2:04] 354. Simon Preston – 3. Allegro
[2:07] 355. Wolfgang Rübsam – J.S. Bach: Herzlich tut mich verlangen, BWV 727
[2:07] 356. András Schiff – 4. Passepied I-II
[1:59] 357. Lang Lang – Variatio 29 a 1 ovvero 2 Clav. (Live at Thomaskirche Leipzig / 2020)
[2:06] 358. Ivor Bolton – 3. Allegro
[2:26] 359. Wolfgang Rübsam – 10. Trio super ‘Nun komm’ der Heiden Heiland’, BWV 660
[2:13] 360. Catrin Finch – Var. 21 Canone alla Settima (Arranged for Harp by Catrin Finch)
[2:32] 361. Wolfgang Rübsam – J.S. Bach: Durch Adam’s Fall ist ganz verderbt, BWV 705
[2:20] 362. Maurizio Pollini – Fuga 16 a 4
[2:10] 363. Göran Söllscher – 3. Courante
[2:16] 364. Konrad Hünteler – 1. Adagio ma non tanto
[2:26] 365. Göran Söllscher – 4. Sarabande
[2:24] 366. Graham Barber – J.S. Bach: Ich hab mein Sach Gott heimgestellt, BWV 1113
[2:31] 367. Anne-Sophie Mutter – 3. Allegro assai
[2:18] 368. Gustav Leonhardt – 3. Sarabande
[2:11] 369. Andrei Gavrilov – 1. Allemande
[2:11] 370. András Schiff – No. 7 in E minor, BWV 793
[2:26] 371. Academy of St. Martin in the Fields – 7. Passepied I-II
[2:24] 372. Walter Gieseking – 4. Sarabande
[2:12] 373. Christoph Eschenbach – II. Prelude in C Minor, BWV 934
[2:11] 374. Catrin Finch – Var. 12 Canone alla Quarta
[2:22] 375. Simon Preston – 2. in C Major
[2:19] 376. Walter Gieseking – 7. Gigue
[2:19] 377. András Schiff – 2. Courante
[2:14] 378. Peter Hurford – J.S. Bach: In dich hab’ ich gehoffet, BWV 712
[2:33] 379. Wolfgang Rübsam – 2. Grave
[2:21] 380. Sviatoslav Richter – 3. Duetto III in G, BWV 804
[2:28] 381. Graham Barber – J.S. Bach: Herr Gott, nun schleuss den Himmel auf, BWV 1092
[2:24] 382. Peter Hurford – J.S. Bach: Ach Gott, tu dich erbarmen, BWV 1109
[2:14] 383. Emerson String Quartet – Contrapunctus 9
[2:11] 384. Walter Gieseking – 3. Courante
[2:28] 385. Ivor Bolton – 3. Largo
[2:26] 386. Kenneth Gilbert – 2. Allegro
[2:19] 387. Maurizio Pollini – Fuga 19 a 3
[2:18] 388. Trevor Pinnock – 1. (Allegro)
[2:31] 389. Emerson String Quartet – Contrapunctus 3
[2:24] 390. Daniel Chorzempa – 17. Komm, Gott, Schöpfer, heiliger Geist, BWV 667
[2:13] 391. Academy of St. Martin in the Fields – 3. Gavotte
[2:13] 392. Kenneth Gilbert – 4. Without Tempo Indication
[2:27] 393. Reinhard Goebel – 8. Bourrée I alternativement – 9. Bourrée II
[2:15] 394. Peter Hurford – J.S. Bach: Komm’, Gott, Schöpfer, heiliger Geist, BWV 667
[2:15] 395. Lang Lang – Variatio 9 Canone alla Terza. a 1 Clav.
[2:14] 396. Sviatoslav Richter – 7. Air
[2:22] 397. Vladimir Ashkenazy – Prelude in E flat major BWV 876
[2:26] 398. Huguette Dreyfus – 3. Sarabande
[2:27] 399. Andrei Gavrilov – 1. Allemande
[2:32] 400. Mischa Maisky – VI. Gigue
[2:19] 401. Reinhard Goebel – 4h. Canon perpetuus
[2:17] 402. Peter Hurford – J.S. Bach: Als Jesus Christus in der Nacht, BWV 1108
[2:15] 403. Angela Hewitt – 3. Courante
[2:35] 404. Wolfgang Rübsam – 4. Meine Seele erhebet den Herren, BWV 648
[2:11] 405. András Schiff – 1. Prélude
[2:26] 406. András Schiff – 7. Gigue
[2:15] 407. Mischa Maisky – I. Prélude
[2:25] 408. Simon Preston – 3. in C Minor
[2:18] 409. Christoph Eschenbach – IV. Sinfonia in D Minor, BWV 790
[2:25] 410. Ivo Pogorelich – 7. Gigue
[2:19] 411. Konrad Hünteler – 4. Menuet I – II
[2:32] 412. Sviatoslav Richter – 2. Allemande
[2:19] 413. Catrin Finch – Var. 7 a 1 ovvero 2 Clav.
[2:18] 414. Kenneth Gilbert – 2. Allegro
[2:11] 415. Lang Lang – Variatio 12 Canone alla Quarta. (a 1 Clav.)
[2:36] 416. Friedrich Gulda – 6. Gigue
[2:22] 417. Konrad Hünteler – 2. Allegro
[2:15] 418. Maurizio Pollini – Fuga 3 a 3
[2:26] 419. Jean Louis Steuerman – 3. Corrente
[2:23] 420. Reinhard Goebel – 10. Passepied I alternativement – 11. Passepied II
[2:21] 421. Maurizio Pollini – Fuga 17 a 4
[2:30] 422. Göran Söllscher – 6. Gigue
[2:25] 423. Murray Perahia – 7. Gigue
[2:35] 424. Wolfgang Rübsam – J.S. Bach: Ach, was ist doch unser leben, BWV 743
[2:21] 425. Walter Gieseking – 7. Gigue
[2:20] 426. Justin Taylor – J.S. Bach: Gib dich zufrieden und sei stille, BWV 510 (Realisation by Stéphane Gassot)
[2:23] 427. Ton Koopman – J.S. Bach: Ach bleib bei uns, Herr Jesu Christ, BWV 649
[2:10] 428. András Schiff – No. 2 in C minor, BWV 788
[2:11] 429. Kenneth Gilbert – 4. (Without Tempo Indication)
[2:13] 430. Wilhelm Kempff – VI. Fuga all’imitatione di posta
[2:18] 431. Trevor Pinnock – 3. Allegro
[2:24] 432. Peter Hurford – J.S. Bach: Herzlich lieb hab ich dich, o Herr, BWV 1115
[2:25] 433. Kenneth Gilbert – 2. Adagio
[2:44] 434. Sviatoslav Richter – 8. Gigue (BWV 815)
[2:35] 435. Göran Söllscher – 2. Allemande
[2:33] 436. Kenneth Gilbert – 3. (Without Tempo Indication) – presto
[2:35] 437. Academy of St. Martin in the Fields – 6. Bourrée I-II
[2:45] 438. Nelson Freire – 6. Gigue
[2:48] 439. Andrei Gavrilov – 1. Allemande
[2:52] 440. Ivor Bolton – 3. Allegro
[2:38] 441. Peter Hurford – J.S. Bach: Du Friedefürst, Herr Jesu Christ, BWV 1102
[2:55] 442. Nelson Freire – 4. Sarabande
[2:40] 443. Sviatoslav Richter – 4. Duetto IV in A minor, BWV 805
[2:40] 444. Göran Söllscher – 1. Prélude (Transcr. for Solo Guitar by Göran Söllscher)
[2:38] 445. Ivor Bolton – 1. Allegro
[2:36] 446. Peter Hurford – J.S. Bach: Herzliebster Jesu, was hast du verbrochen, BWV 1093
[2:44] 447. Ivor Bolton – 1. Allegro
[2:35] 448. Ivor Bolton – 3. Allegro assai
[2:53] 449. Peter Hurford – J.S. Bach: Kommst du nun, Jesu, vom Himmel herunter, BWV 650
[2:34] 450. Göran Söllscher – Sarabande

لینک‌های دانلود فول آلبوم
در صورتی که برای ادامه دادن دانلود های نیمه تمام مشکل دارید، لینک جدید دانلود آن فایل را مجددا از سایت کپی کرده و در فیلد آدرس در IDM جایگزین نمایید.
قبل از دانلود حتما فیلتر شکن خود را غیر فعال کنید!!!
نظرات کاربران
ما منتظر نظرات شما هستیم
این بخش صرفا برای بیان نظر شما در مورد مطالب سایت می باشد.
از ایجاد هرگونه بحث های سیاسی و مذهبی بپرهیزید. از توهین به دیگر کاربران و تبلیغ وب سایت های دیگر خودداری کنید.
برای ارسال نظر، لطفا ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید.

والا موزیک در شبکه های اجتماعی
@vmusicir@v_music
پربازدیدترین