دیسکوگرافی والا موزیک
 مجموعه BACH 333 نسخه جدید آثار کامل باخ
مجموعه موسیقی کلاسیک BTHVN 2020 – نسخه جدیدی از کامل ترین آثار لودویگ فان بتهوون
 مجموعه بسیار ارزشمند Deutsche Grammophon The Essentials
 پانصد آلبوم برتر تمام دوران از نگاه مجله رولینگ استون
آلبوم موسیقی Chopin Miniatures اثری از هنرمندان مختلف مختص کاربر ویژه

دانلود آلبوم موسیقی Chopin Miniatures اثری از هنرمندان مختلف

 

Artist: Various Artists
Title: Frédéric Chopin
Year Of Release: 2021
Label: UMG Recordings, Inc.
Genre: Classical Music
Quality: MP3 / FLAC
Total Time: 03:25:57
WebSite: Album Preview

Tracklist:

[1:45] 01. Reine Gianoli – Waltz No.6 In D Flat, Op.64 No.1 “Minute”
[0:45] 02. Milosz Magin – No. 11 in B Major, Vivace
[1:42] 03. Milosz Magin – Chopin: Mazurka No.40 In F Minor Opus 63 No.2
[1:03] 04. Milosz Magin – No. 3 in G Major, Vivace
[2:01] 05. Milosz Magin – No. 1 in C Major
[2:40] 06. Brigitte Engerer – 2. Scherzo (Molto vivace)
[2:16] 07. Reine Gianoli – Chopin: Waltz No. 16. In A Flat, Op. Posth. B. 21
[1:21] 08. Milosz Magin – Chopin: Feuille d’album in E Major, Op.posth.
[0:34] 09. Milosz Magin – No. 1 in C Major, Agitato
[1:59] 10. Milosz Magin – Chopin: Mazurka No.16 In A Flat Opus 24 No.3
[2:10] 11. Reine Gianoli – Chopin: Waltz No. 15 In E, Op. Posth. B. 44
[0:54] 12. Milosz Magin – No. 23 in F Major, Moderato
[0:59] 13. Milosz Magin – No. 9 in G-Flat Major
[0:57] 14. Brigitte Engerer – 1. Introduction. A capriccio
[0:57] 15. Brigitte Engerer – 2. Theme. Andantino
[2:04] 16. Yvonne Loriod – Chopin: Etude in A flat major, Op. posthumous No. 3
[2:27] 17. Reine Gianoli – Chopin: Waltz No. 19 In A Minor, Op. Posth. B. 150
[2:24] 18. Paul von Schilhawsky – No. 3 in C-Sharp Minor: Allegretto
[2:45] 19. Brigitte Engerer – Chopin: Nocturne No.21 in C Minor, Op. Posth.
[2:02] 20. Milosz Magin – No. 9 in F Minor
[0:52] 21. Brigitte Engerer – No.1 in D Major
[1:55] 22. Milosz Magin – Chopin: Mazurka No.29 In A Flat Opus 41 No.4
[2:03] 23. Paul von Schilhawsky – No. 2 in E Minor: Lento, ma non troppo
[1:41] 24. Milosz Magin – No. 3 in F Major
[2:20] 25. Milosz Magin – Chopin: Mazurka No.15 In C Opus 24 No.2
[2:44] 26. Brigitte Engerer – Chopin: Waltz No.17 In E-Flat Major, Op. Posth. B.46
[0:59] 27. Milosz Magin – Chopin: Cantabile in B Flat Major, B.84
[2:21] 28. Reine Gianoli – Waltz No. 11 In G Flat, Op.70 No. 1
[2:27] 29. Milosz Magin – No. 24 in D Minor, Allegro appassionato
[1:54] 30. Milosz Magin – Chopin: Mazurka No.3 In E Opus 6 No.3
[1:42] 31. Milosz Magin – Chopin: Contredanse in G-Flat Major, B.17
[1:30] 32. Yvonne Loriod – No.8 in D flat major
[1:28] 33. Milosz Magin – Chopin: Mazurka No.34 In C Opus 56 No.2
[2:29] 34. Reine Gianoli – Waltz No. 4 In F, Op.34 No. 3
[2:32] 35. Milosz Magin – No. 1 in A-Flat Major
[3:11] 36. Reine Gianoli – Waltz No.8 in A Flat, Op.64 No.3
[1:14] 37. Paul von Schilhawsky – No. 2 in B Minor: Allegretto
[3:05] 38. Paul von Schilhawsky – Chopin: Waltz No. 10 In B Minor, Op.69 No. 2
[2:24] 39. Yvonne Loriod – No.8 in F Major
[1:04] 40. Jésus Etcheverry – Chopin: Les Sylphides: Prelude Opus 28 No.7
[1:39] 41. Milosz Magin – Chopin: Mazurka No.22 In G Sharp Minor Opus 33 No.1
[1:57] 42. Milosz Magin – No. 4 in C-Sharp Minor
[1:45] 43. Milosz Magin – No. 20 in C Minor, Largo
[3:39] 44. Brigitte Engerer – Chopin: Nocturne No.20 in C-Sharp Minor, Op. Posth.
[0:40] 45. Brigitte Engerer – No.3 in D-Flat Major
[2:04] 46. Paul von Schilhawsky – No. 1 in F-Sharp Minor
[2:03] 47. Milosz Magin – No. 10 in A-Flat Major
[2:15] 48. Milosz Magin – Chopin: Mazurka No.10 In B Flat Opus 17 No.1
[2:34] 49. Yvonne Loriod – No. 12 in C Minor “Revolutionary”
[1:29] 50. Milosz Magin – No. 19 in E-flat Major, Vivace
[1:51] 51. Milosz Magin – No. 6 in G-Sharp Minor
[2:13] 52. Milosz Magin – Chopin: Mazurka No.5 In B Flat Opus 7 No.1
[0:34] 53. Milosz Magin – No. 10 in C-sharp Minor, Molto allegro
[1:39] 54. Yvonne Loriod – No.2 in F minor
[0:34] 55. Brigitte Engerer – No.2 in G Major
[1:09] 56. Vladimir Ashkenazy – Chopin: 2 Bourrees, B160b
[1:32] 57. Milosz Magin – No. 4 in A Minor
[2:34] 58. Milosz Magin – No. 11 in E-Flat Major
[2:04] 59. Reine Gianoli – Chopin: Waltz No. 18 In E Flat, Op. Posth. B. 133
[3:24] 60. Roger Muraro – Chopin: Nocturne No. 5 in F-Sharp Major, Op.15 No. 2
[2:05] 61. Milosz Magin – Chopin: Mazurka No.24 In C Opus 33 No.3
[1:42] 62. Milosz Magin – Chopin: Largo in E Flat Major, B.109
[3:22] 63. Paul von Schilhawsky – Chopin: Mazurka No.26 in C sharp minor, Op.41 No.1 (Maestoso)
[2:35] 64. Milosz Magin – No. 12 in C Minor
[0:37] 65. Milosz Magin – No. 5 in D Major, Molto allegro
[2:44] 66. Paul von Schilhawsky – No. 2 in A-Flat Major: Allegretto
[1:01] 67. Milosz Magin – No. 7 in A Major, Andantino
[2:47] 68. Reine Gianoli – Waltz No. 12 In F Minor, Op.70 No. 2
[3:08] 69. Bruno Rigutto – Chopin: Waltz No. 7 In C Sharp Minor, Op.64 No. 2
[3:37] 70. Milosz Magin – Chopin: Mazurka No.36 In A Minor Opus 59 No.1
[1:00] 71. Vladimir Ashkenazy – Chopin: Andantino, B117 (arr. from Op.74/2)
[2:01] 72. Milosz Magin – No. 6 in B Minor, Lento assai
[1:46] 73. Milosz Magin – Chopin: Mazurka No.18 In C Minor Opus 30 No.1
[0:42] 74. Brigitte Engerer – 3. Variation I. Elegantemente
[0:47] 75. Vladimir Ashkenazy – Chopin: Galop Marquis
[0:43] 76. Milosz Magin – Chopin: Prelude in A-Flat Major, B.86
[1:48] 77. Yvonne Loriod – No.5 in G flat major
[0:51] 78. Milosz Magin – Chopin: Mazurka No.4 In E Flat Minor Opus 6 No.4
[2:06] 79. Katia Labèque – Prelude No. 4 in E Minor
[1:10] 80. Milosz Magin – Chopin: Mazurka No.9 In C Opus 7 No.5
[2:47] 81. Reine Gianoli – Waltz No. 13 In D Flat, Op.70 No. 3
[2:55] 82. Milosz Magin – Chopin: Mazurka No.6 In A Minor Opus 7 No.2
[3:13] 83. Milosz Magin – Chopin: Mazurka No.38 In F Sharp Minor Opus 59 No.3
[1:19] 84. Milosz Magin – No. 2 in A Minor
[1:57] 85. Milosz Magin – No. 2 in A Minor, Lento
[3:38] 86. Paul von Schilhawsky – Chopin: Waltz No. 9 In A Flat, Op.69 No. 1 – “Adieu”
[1:32] 87. Vladimir Ashkenazy – Chopin: Etude in A flat, Op.posth. ” Méthode des méthodes ”
[2:52] 88. Reine Gianoli – Chopin: Waltz No. 14 In E Minor, Op. Posth. B. 56
[1:10] 89. Brigitte Engerer – 5. Variation III. Tranquillement
[1:27] 90. Milosz Magin – No. 7 in C Major
[1:37] 91. Milosz Magin – No. 9 in E Major, Largo
[1:40] 92. Vladimir Ashkenazy – Chopin: Variations in E, “Hexameron”
[3:51] 93. Milosz Magin – Chopin: Nocturne No. 6 in G Minor, Op.15 No. 3
[2:27] 94. Milosz Magin – Chopin: Mazurka No.27 In E Minor Opus 41 No.2
[2:23] 95. Milosz Magin – Chopin: Mazurka No.14 In G Minor Opus 24 No.1
[1:50] 96. Jésus Etcheverry – Chopin: Les Sylphides: Mazurka Opus 67 No.3
[1:04] 97. Milosz Magin – Chopin: Mazurka No.8 In A Flat Opus 7 No.4
[3:17] 98. Milosz Magin – No. 11 in A Minor
[2:06] 99. Milosz Magin – No. 21 in B-flat Major, Cantabile
[2:19] 100. Milosz Magin – Chopin: Mazurka No.2 In C Sharp Minor Opus 6 No.2
[1:58] 101. Milosz Magin – Chopin: Mazurka No.39 In B Opus 63 No.1
[3:35] 102. Milosz Magin – No. 17 in A-flat Major, Allegretto
[3:22] 103. Milosz Magin – No. 13 in F-sharp Minor, Lento
[2:28] 104. Milosz Magin – Chopin: Mazurka No.30 In G Opus 50 No.1
[3:30] 105. Milosz Magin – Chopin: Fugue in A minor, B.144

لینک‌های دانلود فول آلبوم
در صورتی که برای ادامه دادن دانلود های نیمه تمام مشکل دارید، لینک جدید دانلود آن فایل را مجددا از سایت کپی کرده و در فیلد آدرس در IDM جایگزین نمایید.
قبل از دانلود حتما فیلتر شکن خود را غیر فعال کنید!!!
نظرات کاربران
ما منتظر نظرات شما هستیم
این بخش صرفا برای بیان نظر شما در مورد مطالب سایت می باشد.
از ایجاد هرگونه بحث های سیاسی و مذهبی بپرهیزید. از توهین به دیگر کاربران و تبلیغ وب سایت های دیگر خودداری کنید.
برای ارسال نظر، لطفا ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید.

والا موزیک در شبکه های اجتماعی
@vmusicir@v_music
پربازدیدترین