دیسکوگرافی والا موزیک
 مجموعه BACH 333 نسخه جدید آثار کامل باخ
مجموعه موسیقی کلاسیک BTHVN 2020 – نسخه جدیدی از کامل ترین آثار لودویگ فان بتهوون
 مجموعه بسیار ارزشمند Deutsche Grammophon The Essentials
 پانصد آلبوم برتر تمام دوران از نگاه مجله رولینگ استون
آلبوم موسیقی Beethoven Complete Piano Sonatas اثری از تاتیانا نیکولایوا (Tatiana Nikolayeva) مختص کاربر ویژه

دانلود آلبوم موسیقی Beethoven Complete Piano Sonatas اثری از تاتیانا نیکولایوا (Tatiana Nikolayeva)

Artist: Tatiana Nikolayeva
Album: Beethoven: Complete Piano Sonatas (Live)
Year Of Release: 2020
Genre: Classical
Quality: MP3 / FLAC
Total Time: 10:43:26
WebSite: Album Preview

TrackList:

001 Piano Sonata No. 1 in F Minor, Op. 2 No. 1_ I. Allegro
002 Piano Sonata No. 1 in F Minor, Op. 2 No. 1_ II. Adagio
003 Piano Sonata No. 1 in F Minor, Op. 2 No. 1_ III. Menuetto – Allegretto
004 Piano Sonata No. 1 in F Minor, Op. 2 No. 1_ IV. Prestissimo
005 Piano Sonata No. 2 in A Major, Op. 2 No. 2_ I. Allegro vivace
006 Piano Sonata No. 2 in A Major, Op. 2 No. 2_ II. Largo appassionato
007 Piano Sonata No. 2 in A Major, Op. 2 No. 2_ III. Scherzo – Allegretto
008 Piano Sonata No. 2 in A Major, Op. 2 No. 2_ IV. Rondo – Grazioso
009 Piano Sonata No. 3 in C Major, Op. 2 No. 3_ I. Allegro con brio
010 Piano Sonata No. 3 in C Major, Op. 2 No. 3_ II. Adagio
011 Piano Sonata No. 3 in C Major, Op. 2 No. 3_ III. Scherzo – Allegro
012 Piano Sonata No. 3 in C Major, Op. 2 No. 3_ IV. Allegro assai
001 Piano Sonata No. 4 in E-Flat Major, Op. 7_ I. Allegro molto e con brio
002 Piano Sonata No. 4 in E-Flat Major, Op. 7_ II. Largo, con gran espressione
003 Piano Sonata No. 4 in E-Flat Major, Op. 7_ III. Allegro
004 Piano Sonata No. 4 in E-Flat Major, Op. 7_ IV. Rondo – Poco Allegretto e gra
005 Piano Sonata No. 5 in C Minor, Op. 10 No. 1_ I. Allegro molto e con brio
006 Piano Sonata No. 5 in C Minor, Op. 10 No. 1_ II. Adagio molto
007 Piano Sonata No. 5 in C Minor, Op. 10 No. 1_ III. Finale – Prestissimo
008 Piano Sonata No. 6 in F Major, Op. 10 No. 2_ I. Allegro
009 Piano Sonata No. 6 in F Major, Op. 10 No. 2_ II. Allegretto
010 Piano Sonata No. 6 in F Major, Op. 10 No. 2_ III. Presto
001 Piano Sonata No. 7 in D Major, Op. 10 No. 3_ I. Presto
002 Piano Sonata No. 7 in D Major, Op. 10 No. 3_ II. Largo e mesto
003 Piano Sonata No. 7 in D Major, Op. 10 No. 3_ III. Menuetto – Allegro
004 Piano Sonata No. 7 in D Major, Op. 10 No. 3_ IV. Rondo – Allegro
005 Piano Sonata No. 8 in C Minor, Op. 13 _Pathetique__ I. Grave – Allegro di mo
006 Piano Sonata No. 8 in C Minor, Op. 13 _Pathetique__ II. Adagio cantabile
007 Piano Sonata No. 8 in C Minor, Op. 13 _Pathetique__ III. Rondo – Allegro
008 Piano Sonata No. 9 in E Major, Op. 14 No. 1_ I. Allegro
009 Piano Sonata No. 9 in E Major, Op. 14 No. 1_ II. Allegretto
010 Piano Sonata No. 9 in E Major, Op. 14 No. 1_ III. Rondo – Allegro commodo
011 Piano Sonata No. 10 in G Major, Op. 14 No. 2_ I. Allegro
012 Piano Sonata No. 10 in G Major, Op. 14 No. 2_ II. Andante
013 Piano Sonata No. 10 in G Major, Op. 14 No. 2_ III. Scherzo – Allegro assai
001 Piano Sonata No. 11 in B-Flat Major, Op. 22_ I. Allegro con brio
002 Piano Sonata No. 11 in B-Flat Major, Op. 22_ II. Adagio con molta espression
003 Piano Sonata No. 11 in B-Flat Major, Op. 22_ III. Menuetto
004 Piano Sonata No. 11 in B-Flat Major, Op. 22_ IV. Rondo – Allegretto
005 Piano Sonata No. 12 in A-Flat Major, Op. 26_ I. Andante con variazioni
006 Piano Sonata No. 12 in A-Flat Major, Op. 26_ II. Scherzo – Allegro molto
007 Piano Sonata No. 12 in A-Flat Major, Op. 26_ III. Marcia funebre sulla morte
008 Piano Sonata No. 12 in A-Flat Major, Op. 26_ IV. Allegro
009 Piano Sonata No. 13 in E-Flat Major, Op. 27 No. 1_ I. Andante – Allegro – An
010 Piano Sonata No. 13 in E-Flat Major, Op. 27 No. 1_ II. Allegro molto e vivac
011 Piano Sonata No. 13 in E-Flat Major, Op. 27 No. 1_ III. Adagio con espressio
012 Piano Sonata No. 13 in E-Flat Major, Op. 27 No. 1_ IV. Allegro vivace
013 Piano Sonata No. 14 in C-Sharp Minor, Op. 27 No. 2_ I. Adagio sostenuto
014 Piano Sonata No. 14 in C-Sharp Minor, Op. 27 No. 2_ II. Allegretto
015 Piano Sonata No. 14 in C-Sharp Minor, Op. 27 No. 2_ III. Presto agitato
001 Piano Sonata No. 15 in D Major, Op. 28_ I. Allegro
002 Piano Sonata No. 15 in D Major, Op. 28_ II. Andante
003 Piano Sonata No. 15 in D Major, Op. 28_ III. Scherzo – Allegro vivace
004 Piano Sonata No. 15 in D Major, Op. 28_ IV. Rondo – Allegro ma non troppo
005 Piano Sonata No. 16 in G Major, Op. 31 No. 1_ I. Allegro vivace
006 Piano Sonata No. 16 in G Major, Op. 31 No. 1_ II. Adagio grazioso
007 Piano Sonata No. 16 in G Major, Op. 31 No. 1_ III. Rondo – Allegretto
008 Piano Sonata No. 17 in D Minor, Op. 31 No. 2_ I. Largo – Allegro
009 Piano Sonata No. 17 in D Minor, Op. 31 No. 2_ II. Adagio
010 Piano Sonata No. 17 in D Minor, Op. 31 No. 2_ III. Allegretto
001 Piano Sonata No. 18 in E-Flat Major, Op. 31 No. 3_ I. Allegro
002 Piano Sonata No. 18 in E-Flat Major, Op. 31 No. 3_ II. Scherzo – Allegretto
003 Piano Sonata No. 18 in E-Flat Major, Op. 31 No. 3_ III. Menuetto – Moderato
004 Piano Sonata No. 18 in E-Flat Major, Op. 31 No. 3_ IV. Presto con fuoco
005 Piano Sonata No. 19 in G Minor, Op. 49 No. 1_ I. Andante
006 Piano Sonata No. 19 in G Minor, Op. 49 No. 1_ II. Rondo – Allegro
007 Piano Sonata No. 20 in G Major, Op. 49 No. 2_ I. Allegro ma non troppo
008 Piano Sonata No. 20 in G Major, Op. 49 No. 2_ II. Tempo di Menuetto
009 Piano Sonata No. 21 in C Major, Op. 53_ I. Allegro con brio
010 Piano Sonata No. 21 in C Major, Op. 53_ II. Introduzione – Adagio molto
011 Piano Sonata No. 21 in C Major, Op. 53_ III. Rondo – Allegretto moderato
012 Piano Sonata No. 22 in F Major, Op. 54_ I. In tempo d`un Menuetto
013 Piano Sonata No. 22 in F Major, Op. 54_ II. Allegretto
001 Piano Sonata No. 23 in F Minor, Op. 57_ I. Allegro assai
002 Piano Sonata No. 23 in F Minor, Op. 57_ II. Andante con moto
003 Piano Sonata No. 23 in F Minor, Op. 57_ III. Allegro ma non troppo
004 Piano Sonata No. 24 in F-Sharp Major, Op. 78_ I. Adagio cantabile – Allegro
005 Piano Sonata No. 24 in F-Sharp Major, Op. 78_ II. Allegro vivace
006 Piano Sonata No. 25 in G Major, Op. 79_ I. Presto alla tedesca
007 Piano Sonata No. 25 in G Major, Op. 79_ II. Andante
008 Piano Sonata No. 25 in G Major, Op. 79_ III. Vivace
009 Piano Sonata No. 26 in E-Flat Major, Op. 81? _Das Lebewohl__ I. Das Lebewohl
010 Piano Sonata No. 26 in E-Flat Major, Op. 81? _Das Lebewohl__ II. Abwesenheit
011 Piano Sonata No. 26 in E-Flat Major, Op. 81? _Das Lebewohl__ III. Das Wieder
012 Piano Sonata No. 27 in E Minor, Op. 90_ I. Mit Lebhaftigkeit und durchaus mi
013 Piano Sonata No. 27 in E Minor, Op. 90_ II. Nicht zu geschwind und sehr sing
001 Piano Sonata No. 28 in A Major, Op. 101_ I. Etwas lebhaft und mit der innigs
002 Piano Sonata No. 28 in A Major, Op. 101_ II. Lebhaft. Marschmassig – Vivace
003 Piano Sonata No. 28 in A Major, Op. 101_ III. Langsam und sehnsuchtsvoll – A
004 Piano Sonata No. 28 in A Major, Op. 101_ IV. Geschwind, doch nicht zu sehr,
005 Piano Sonata No. 29 in B-Flat Major, Op. 106 _Hammerklavier__ I. Allegro
006 Piano Sonata No. 29 in B-Flat Major, Op. 106 _Hammerklavier__ II. Scherzo –
007 Piano Sonata No. 29 in B-Flat Major, Op. 106 _Hammerklavier__ III. Adagio so
008 Piano Sonata No. 29 in B-Flat Major, Op. 106 _Hammerklavier__ IV. Largo – Al
001 Piano Sonata No. 30 in E Major, Op. 109_ I. Vivace, ma non troppo – Adagio e
002 Piano Sonata No. 30 in E Major, Op. 109_ II. Prestissimo
003 Piano Sonata No. 30 in E Major, Op. 109_ III. Gesangvoll, mit innigster Empf
004 Piano Sonata No. 31 in A-Flat Major, Op. 110_ I. Moderato cantabile, molto e
005 Piano Sonata No. 31 in A-Flat Major, Op. 110_ II. Allegro molto
006 Piano Sonata No. 31 in A-Flat Major, Op. 110_ III. Adagio ma non troppo – Fu
007 Piano Sonata No. 32 in C Minor, Op. 111_ I. Maestoso – Allegro con brio ed a
008 Piano Sonata No. 32 in C Minor, Op. 111_ II. Arietta – Adagio molto, semplic

لینک‌های دانلود فول آلبوم
در صورتی که برای ادامه دادن دانلود های نیمه تمام مشکل دارید، لینک جدید دانلود آن فایل را مجددا از سایت کپی کرده و در فیلد آدرس در IDM جایگزین نمایید.
قبل از دانلود حتما فیلتر شکن خود را غیر فعال کنید!!!
نظرات کاربران
ما منتظر نظرات شما هستیم
این بخش صرفا برای بیان نظر شما در مورد مطالب سایت می باشد.
از ایجاد هرگونه بحث های سیاسی و مذهبی بپرهیزید. از توهین به دیگر کاربران و تبلیغ وب سایت های دیگر خودداری کنید.
برای ارسال نظر، لطفا ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید.
والا موزیک در شبکه های اجتماعی
@vmusicir@v_music
  1. قبلا عرض کردم خدمتتون درخواست هارو در بخش درخواست مطرح کنید اگر مربوط به همین فول البوم بود درخواست یا…

پربازدیدترین
  1. قبلا عرض کردم خدمتتون درخواست هارو در بخش درخواست مطرح کنید اگر مربوط به همین فول البوم بود درخواست یا…