دیسکوگرافی والا موزیک
 مجموعه BACH 333 نسخه جدید آثار کامل باخ
مجموعه موسیقی کلاسیک BTHVN 2020 – نسخه جدیدی از کامل ترین آثار لودویگ فان بتهوون
 مجموعه بسیار ارزشمند Deutsche Grammophon The Essentials
 پانصد آلبوم برتر تمام دوران از نگاه مجله رولینگ استون
آلبوم موسیقی Maria Yudina. Collection اثری از ماریا یودینا (Maria Yudina) مختص کاربر ویژه

دانلود آلبوم موسیقی Maria Yudina. Collection اثری از ماریا یودینا (Maria Yudina)

Artist: Maria Yudina
Album: Maria Yudina. Collection
Year Of Release: 2019
Genre: Classical
Quality: MP3 / FLAC
Total Time: 11:58:50
WebSite: Album Preview

TrackList:

001 The Well-Tempered Clavier, Book 1_ Prelude and Fugue No. 1 in C Major, BWV 8
002 The Well-Tempered Clavier, Book 1_ Prelude and Fugue No. 2 in C Minor, BWV 8
003 The Well-Tempered Clavier, Book 1_ Prelude and Fugue No. 3 in C-Sharp Major,
004 The Well-Tempered Clavier, Book 1_ Prelude and Fugue No. 4 in C-Sharp Minor,
005 The Well-Tempered Clavier, Book 1_ Prelude and Fugue No. 5 in D Major, BWV 8
006 The Well-Tempered Clavier, Book 1_ Prelude and Fugue No. 6 in D Minor, BWV 8
007 The Well-Tempered Clavier, Book 1_ Prelude and Fugue No. 8 in E-Flat Minor,
008 The Well-Tempered Clavier, Book 1_ Prelude and Fugue No. 9 in E Major, BWV 8
009 The Well-Tempered Clavier, Book 1_ Prelude and Fugue No. 10 in E Minor, BWV
010 The Well-Tempered Clavier, Book 1_ Prelude and Fugue No. 11 in F Major, BWV
011 The Well-Tempered Clavier, Book 1_ Prelude and Fugue No. 12 in F Minor, BWV
012 The Well-Tempered Clavier, Book 1_ Fugue No. 17 in A-Flat Minor, BWV 862
013 The Well-Tempered Clavier, Book 1_ Prelude and Fugue No. 18 in G-Sharp Minor
014 The Well-Tempered Clavier, Book 1_ Prelude and Fugue No. 19 in A Major, BWV
015 The Well-Tempered Clavier, Book 1_ Prelude and Fugue No. 21 in B-Flat Major,
016 The Well-Tempered Clavier, Book 1_ Prelude and Fugue No. 22 in B-Flat Minor,
017 The Well-Tempered Clavier, Book 1_ Prelude and Fugue No. 24 in B Minor, BWV
001 The Well-Tempered Clavier, Book 2_ Prelude and Fugue No. 1 in C Major, BWV 8
002 The Well-Tempered Clavier, Book 2_ Prelude and Fugue No. 2 in C Minor, BWV 8
003 The Well-Tempered Clavier, Book 2_ Prelude and Fugue No. 3 in C-Sharp Major,
004 The Well-Tempered Clavier, Book 2_ Prelude and Fugue No. 4 in C-Sharp Minor,
005 The Well-Tempered Clavier, Book 2_ Prelude and Fugue No. 5 in D Major, BWV 8
006 The Well-Tempered Clavier, Book 2_ Prelude and Fugue No. 6 in D Minor, BWV 8
007 The Well-Tempered Clavier, Book 2_ Prelude and Fugue No. 7 in E-Flat Major,
008 The Well-Tempered Clavier, Book 2_ Prelude and Fugue No. 8 in D-Sharp Minor,
009 The Well-Tempered Clavier, Book 2_ Prelude and Fugue No. 9 in E Major, BWV 8
010 The Well-Tempered Clavier, Book 2_ Prelude and Fugue No. 10 in E Minor, BWV
011 The Well-Tempered Clavier, Book 2_ Prelude and Fugue No. 12 in F Minor, BWV
012 The Well-Tempered Clavier, Book 2_ Prelude and Fugue No. 13 in F-Sharp Major
013 The Well-Tempered Clavier, Book 2_ Prelude and Fugue No. 14 in F-Sharp Minor
014 The Well-Tempered Clavier, Book 2_ Prelude and Fugue No. 15 in G Major, BWV
015 The Well-Tempered Clavier, Book 2_ Prelude and Fugue No. 16 in G Minor, BWV
016 The Well-Tempered Clavier, Book 2_ Prelude and Fugue No. 18 in G-Sharp Minor
001 The Well-Tempered Clavier, Book 2_ Prelude and Fugue No. 20 in A Minor, BWV
002 The Well-Tempered Clavier, Book 2_ Prelude and Fugue No. 23 in B Major, BWV
003 The Well-Tempered Clavier, Book 2_ Prelude and Fugue No. 24 in B Minor, BWV
004 Chromatic Fantasia and Fugue in D Minor, BWV 903
005 Preludes and Fugues by J.S. Bach, S. 462_ No. 1 in A Minor
006 Variations on a Theme of Bach, S. 180
007 Prelude and Fugue in D Minor, Op. 62
008 The Well-Tempered Clavier, Book 2_ Prelude and Fugue No. 18 in G-Sharp Minor
001 Piano Sonata No. 6 in D Major, K. 284_ I. Allegro
002 Piano Sonata No. 6 in D Major, K. 284_ II. Rondeau en polonaise – Andante
003 Piano Sonata No. 6 in D Major, K. 284_ III. Thema con variazioni – Andante
004 Piano Sonata No. 11 in A Major, K. 331_ I. Thema con variazioni – Andante gr
005 Piano Sonata No. 11 in A Major, K. 331_ II. Menuetto – Trio
006 Piano Sonata No. 11 in A Major, K. 331_ III. Alla turca – Allegretto
007 9 Variations on a Minuet by Duport, K. 573
008 12 Variations on the Russian Dance from the Ballet _Das Waldmädchen_, WoO 71
009 32 Variations on an Original Theme in C Minor, WoO 80
001 Piano Sonata ? Minor No. 5, Op. 10 No. 1_ I. Allegro molto e con brio
002 Piano Sonata ? Minor No. 5, Op. 10 No. 1_ II. Adagio molto
003 Piano Sonata ? Minor No. 5, Op. 10 No. 1_ III. Finale – Prestissimo
004 Piano Sonata No. 12 in A-Flat Major, Op. 26_ I. Andante con variazioni
005 Piano Sonata No. 12 in A-Flat Major, Op. 26_ II. Scherzo – Allegro molto – T
006 Piano Sonata No. 12 in A-Flat Major, Op. 26_ III. Marcia funebre sulla morte
007 Piano Sonata No. 12 in A-Flat Major, Op. 26_ IV. Allegro
008 Piano Sonata No. 27 in E Minor, Op. 90_ I. Mit lebhaftigkeit und durchaus mi
009 Piano Sonata No. 27 in E Minor, Op. 90_ II. Nicht zu geschwind und sehr sing
010 Piano Sonata No. 28 in A Major, Op. 101_ I. Etwas lebhaft und mit der innigs
011 Piano Sonata No. 28 in A Major, Op. 101_ II. Lebhaft – Marschmässig – Vivace
012 Piano Sonata No. 28 in A Major, Op. 101_ III. Langsam und sehnsuchtsvoll – A
013 Piano Sonata No. 28 in A Major, Op. 101_ IV. Geschwind, doch nicht zu sehr,
001 Piano Sonata No. 29 in B-Flat Major, Op. 106 _Hammerklavier__ I. Allegro
002 Piano Sonata No. 29 in B-Flat Major, Op. 106 _Hammerklavier__ II. Scherzo –
003 Piano Sonata No. 29 in B-Flat Major, Op. 106 _Hammerklavier__ III. Adagio so
004 Piano Sonata No. 29 in B-Flat Major, Op. 106 _Hammerklavier__ IV. Largo – Al
005 Piano Sonata No. 32 in C Minor, Op. 111_ I. Maestoso – Allegro con brio ed a
006 Piano Sonata No. 32 in C Minor, Op. 111_ II. Arietta – Adagio molto, semplic
001 4 Impromptus, Op. 90, D. 899_ No. 1 in C Minor
002 4 Impromptus, Op. 90, D. 899_ No. 2 in E-Flat Major
003 4 Impromptus, Op. 90, D. 899_ No. 3 in G-Flat Major
004 4 Impromptus, Op. 90, D. 899_ No. 4 in A-Flat Major
005 4 Impromptus, Op. 142, D. 935_ No. 1 in F Minor
006 4 Impromptus, Op. 142, D. 935_ No. 2 in A-Flat Major
007 4 Impromptus, Op. 142, D. 935_ No. 3 in ?-Flat Major
008 4 Impromptus, Op. 142, D. 935_ No. 4 in F Minor
009 Schwanengesang, D. 957_ No. 12, Am Meer
001 Meditation
002 Une Larme
003 Duma
004 Scherzo in C-Sharp Minor
005 Yellowed Leaves, Op. 31_ I. Andante
006 Yellowed Leaves, Op. 31_ II. Un poco sostenuto malinconico e abbandonamente
007 Yellowed Leaves, Op. 31_ III. Andante cantabile
008 Yellowed Leaves, Op. 31_ VI. Vivo – Largo
009 Yellowed Leaves, Op. 31_ VII. Moderato
010 Variations in B-Flat Minor, Op. 3
011 9 Preludes, Op. 1_ No. 1 in B Minor
012 9 Preludes, Op. 1_ No. 2 in D Minor
013 9 Preludes, Op. 1_ No. 3 in D-Flat Major
014 9 Preludes, Op. 1_ No. 4 in B-Flat Minor
015 9 Preludes, Op. 1_ No. 5 in D Minor
016 9 Preludes, Op. 1_ No. 6 in A Minor
017 Preludes, Op. 1_ No. 7 in ? Minor
018 9 Preludes, Op. 1_ No. 8 in E-Flat Minor
019 9 Preludes, Op. 1_ No. 9 in B-Flat Minor
020 Variations for Piano, Op. 27_ I. Sehr mässig
021 Variations for Piano, Op. 27_ II. Sehr schnell
022 Variations for Piano, Op. 27_ III. Ruhig fliessend
023 Musica Stricta, Op. 11
024 Things in Themselves, Op. 45_ I. Allegro moderato
001 Cello Sonata D Minor, CD 144, L. 135_ I. Prologue – Lent, sostenuto e molto
002 Cello Sonata D Minor, CD 144, L. 135_ II. Sérénade – Modérément animé
003 Cello Sonata D Minor, CD 144, L. 135_ III. Final – Animé, léger et nerveux
004 Flute Sonata, Op. 94_ I. Moderato
005 Flute Sonata, Op. 94_ II. Scherzo – Presto
006 Flute Sonata, Op. 94_ III. Andante
007 Flute Sonata, Op. 94_ IV. Allegro con brio
008 Cello Sonata in C Major, Op. 119_ I. Andante grave
009 Cello Sonata in C Major, Op. 119_ II. Moderato
010 Cello Sonata in C Major, Op. 119_ III. Allegro ma non troppo
011 Sonatina for Trombone and Piano_ I. Allegro
012 Sonatina for Trombone and Piano_ II. Andante
013 Sonatina for Trombone and Piano_ III. Allegro – Vivo
014 Circus Polka
015 Variations on a Theme of Paganini
001 24 Preludes, Op. 11_ No. 2 in A Minor
002 24 Preludes, Op. 11_ No. 4 in E Minor
003 24 Preludes, Op. 11_ No. 5 in D Major
004 24 Preludes, Op. 11_ No. 9 in E Major
005 24 Preludes, Op. 11_ No. 10 in C-Sharp Minor
006 24 Preludes, Op. 11_ No. 13 in G-Flat Major
007 24 Preludes, Op. 11_ No. 15 in D-Flat Major
008 24 Preludes, Op. 11_ No. 16 in B-Flat Minor
009 24 Preludes, Op. 11_ No. 17 in A-Flat Major
010 24 Preludes, Op. 11_ No. 22 in G Minor
011 Mana_ II. L’oiseau
012 Mana_ III. La Princesse de Bali
013 Mana_ IV. La Chèvre
014 Mana_ V. La Vache
015 Septet for Clarinet, Bassoon, Horn, Piano, Violin, Viola and Cello_ I.
016 Septet for Clarinet, Bassoon, Horn, Piano, Violin, Viola and Cello_ II. Pass
017 Septet for Clarinet, Bassoon, Horn, Piano, Violin, Viola and Cello_ III. Gig
018 Piano Concerto No. 1 in B-Flat Minor, Op. 23_ I. Allegro non troppo e molto
019 Piano Concerto No. 1 in B-Flat Minor, Op. 23_ II. Andantino semplice (Bonus
020 Piano Concerto No. 1 in B-Flat Minor, Op. 23_ III. Allegro con fuoco (Bonus

لینک‌های دانلود فول آلبوم
در صورتی که برای ادامه دادن دانلود های نیمه تمام مشکل دارید، لینک جدید دانلود آن فایل را مجددا از سایت کپی کرده و در فیلد آدرس در IDM جایگزین نمایید.
قبل از دانلود حتما فیلتر شکن خود را غیر فعال کنید!!!
نظرات کاربران
ما منتظر نظرات شما هستیم
این بخش صرفا برای بیان نظر شما در مورد مطالب سایت می باشد.
از ایجاد هرگونه بحث های سیاسی و مذهبی بپرهیزید. از توهین به دیگر کاربران و تبلیغ وب سایت های دیگر خودداری کنید.
برای ارسال نظر، لطفا ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید.
والا موزیک در شبکه های اجتماعی
@vmusicir@v_music
  1. قبلا عرض کردم خدمتتون درخواست هارو در بخش درخواست مطرح کنید اگر مربوط به همین فول البوم بود درخواست یا…

پربازدیدترین
  1. قبلا عرض کردم خدمتتون درخواست هارو در بخش درخواست مطرح کنید اگر مربوط به همین فول البوم بود درخواست یا…