دیسکوگرافی والا موزیک
 مجموعه BACH 333 نسخه جدید آثار کامل باخ
مجموعه موسیقی کلاسیک BTHVN 2020 – نسخه جدیدی از کامل ترین آثار لودویگ فان بتهوون
 مجموعه بسیار ارزشمند Deutsche Grammophon The Essentials
 پانصد آلبوم برتر تمام دوران از نگاه مجله رولینگ استون
آلبوم موسیقی Mendelssohn Essential Recordings اثری از فلیکس مندلسوهن (Felix Mendelssohn) مختص کاربر ویژه

دانلود آلبوم موسیقی Mendelssohn Essential Recordings اثری از فلیکس مندلسوهن (Felix Mendelssohn)

 

Artist: Felix Mendelssohn
Title: Mendelssohn: Essential Recordings
Year Of Release: 2022
Label: UME – Global Clearing House
Genre: Classical
Quality: MP3 / Flac
Total Time: 06:32:58
WebSite: Album Preview

Tracklist

01. Variations concertantes, Op. 17, MWV Q19: Variation I
02. Variations concertantes, Op. 17, MWV Q19: Variation II.
03. Variations concertantes, Op. 17, MWV Q19: Variation III.
04. Variations concertantes, Op. 17, MWV Q19: Variation IV.
05. Variations concertantes, Op. 17, MWV Q19: Variation V.
06. Variations concertantes, Op. 17, MWV Q19: Variation VI.
07. A Midsummer Night’s Dream, incidental music, Op. 61, MWV M 13: No. 10b) Funeral March (Live)
08. Lieder ohne worte, Op. 85: No. 2 Allegro agitato (Arr. Ottensamer for Clarinet and Strings)
09. Lieder ohne worte, Op. 85: No. 2 Allegro agitato (Arr. Ottensamer for Clarinet and Piano)
10. Lieder ohne worte, Op. 102: No. 5 Allegro vivace (Arr. Ottensamer for Clarinet and Strings)
11. Lieder ohne worte, Op. 102: No. 3 Presto (Arr. Ottensamer for Clarinet and Strings)
12. Variations concertantes, Op. 17, MWV Q19: Theme
13. A Midsummer Night’s Dream, incidental music, Op. 61, MWV M 13: No. 2 Scene – Fairies’ March (Live)
14. A Midsummer Night’s Dream, incidental music, Op. 61, MWV M 13: No. 11 Dance Of The Clowns (Live)
15. Variations concertantes, Op. 17, MWV Q19: Variation VII.
16. Lieder ohne Worte, op. 62: No. 4 Allegro con anima in G Major “Morning Song”, MWV U175
17. Lieder ohne Worte, op. 62: No. 2 Allegro con fuoco in B-Flat Major, MWV U181
18. Lieder ohne worte, Op. 85: No. 6 Allegretto con moto (Arr. Ottensamer for Clarinet and Piano)
19. Sechs Lieder, Op. 57: V. Venetianisches Gondellied, MWV K 114
20. Symphony No. 2 in B-Flat Major, Op. 52, MWV A 18 “Hymn of Praise”: 1. Sinfonia. Maestoso con moto
21. Lieder ohne Worte, op. 62: No. 6 Allegretto grazioso “Frühlingslied” (Arr. Ottensamer for Clarinet and Strings)
22. Lieder ohne Worte, Op. 19: No. 6 Andante sostenuto “Venetianisches Gondellied” (Arr. Ottensamer for Clarinet and Strings)
23. Lieder ohne worte, Op. 67: No. 4 Presto “Spinnerlied” (Arr. Ottensamer for Clarinet and Strings)
24. 6 Lieder, Op. 57: 5. Venetianisches Gondellied, MWV K114
25. Lieder ohne Worte, Op. 19: No. 6 in G Minor (Andante sostenuto) “Venetian Gondola Song”, MWV U78
26. Lieder ohne Worte, op. 62: No. 6 Allegretto grazioso “Spring Song”
27. Lieder ohne worte, Op. 38: No. 2 Allegro non troppo in C Minor “Lost Happiness”, MWV U115
28. Lieder ohne Worte, op. 62: No. 6 Allegretto grazioso “Frühlingslied” (Arr. Ottensamer for Clarinet and Piano)
29. Lieder ohne worte, Op. 67: No. 5 Moderato (Arr. Ottensamer for Clarinet and Piano)
30. Lieder ohne Worte, op. 62: No. 1 Andante espressivo in G Major, MWV U185
31. 12 Gesange, Op. 8: VIII. Hexenlied (Anderes Maienlied), MWV K 33
32. Lieder ohne worte, Op. 67: No. 2 Allegro leggiero (Arr. Ottensamer for Clarinet and Piano)
33. Lieder ohne worte, Op. 38: No. 6. Andante Con Moto in A Flat, MWV U 119 – “Duetto”
34. Lieder ohne worte, Op. 67: No. 3 Andante tranquillo (Arr. Ottensamer for Clarinet and Piano)
35. Lieder ohne worte, Op. 30: No. 4 Agitato e con fuoco (Arr. Ottensamer for Clarinet and Strings)
36. Lieder ohne Worte, Op. 62 – Transcription for Cello and Piano by Alfred Piatti: VI. Allegretto grazioso (No. 30)
37. Lieder ohne worte, Op. 30: No. 4 Agitato e con fuoco (Arr. Ottensamer for Clarinet and Piano)
38. Piano Sextet in D Major, Op. 110, MWV Q16: III. Minuetto. Agitato (Live)
39. 2 Klavierstücke, WoO 19, MWV U 93–94: II. Presto agitato
40. Lieder ohne worte, Op. 67: No. 5 Moderato (Arr. Ottensamer for Clarinet and Strings)
41. Lieder ohne worte, Op. 67: No. 2 Allegro leggiero in F-Sharp Minor “Lost Illusions”, MWV U145
42. Variations concertantes, Op. 17, MWV Q19: Variation VIII.
43. Lieder ohne Worte, Op. 62 – Transcription for Cello and Piano by Alfred Piatti: I. Andante espressivo (No. 25)
44. Lieder ohne worte, Op. 53: No. 5 Allegro con fuoco “Volkslied” (Arr. Ottensamer for Clarinet and Strings)
45. Lieder ohne worte, Op. 85: No. 4 Andante sostenuto (Arr. Ottensamer for Clarinet and Piano)
46. Lieder ohne worte, Op. 102: No. 1 Andante un poco agitato (Arr. Ottensamer for Clarinet and Piano)
47. ????: ??? ??, ???? 71-4: Schilflied, Op. 71, No. 4 (Transcr. for Cello and Piano by Mischa Maisky)
48. Piano Quartet No. 2, Op. 2: III. Intermezzo. Allegro moderato
49. Piano Quartet No. 2, Op. 2: Mendelssohn: Suleika, Op. 34/4
50. Lieder ohne worte, Op. 30: No. 6 Allegretto tranquillo “Venetianisches Gondellied” (Arr. Ottensamer for Clarinet and Piano)
51. Lieder ohne Worte, Op. 19: No. 1 in E Major, MWV U 86 – “Sweet Remembrance”
52. Lieder ohne worte, Op. 102: No. 4 Andante (Arr. Ottensamer for Clarinet and Strings)
53. Lieder ohne worte, Op. 102: Mendelssohn: Auf Flügeln des Gesanges, Op. 34, No. 2
54. Lieder ohne worte, Op. 30: No. 6 Allegretto tranquillo “Venetianisches Gondellied” (Arr. Ottensamer for Clarinet and Strings)
55. Lieder ohne worte, Op. 30: Mendelssohn: Die Liebende schreibt, Op. 86, No. 3
56. A Midsummer Night’s Dream, incidental music, Op. 61, MWV M 13: Finale: “Bei des Feuers mattem Flimmern”
57. Lieder ohne Worte, op. 62: No. 3 Andante maestoso in E Minor “Funeral March”, MWV U177
58. Octet in E Flat Major, Op. 20, MWV R20 – Orchestral Arrangement: III. Scherzo
59. Lieder ohne Worte, op. 62: No. 5 Andante In A Minor “Venetian Gondola Song”, MWV U151
60. String Quartet in E flat major, MWV R18: 4. Fuga
61. String Quartet No. 1 In E Flat, Op. 12, MWV R 25: 3. Andante espressivo
62. A Midsummer Night’s Dream, incidental music, Op. 61, MWV M 13: No. 5 Intermezzo
63. String Quartet No. 1 In E Flat, Op. 12, MWV R 25: 2. Canzonetta: Allegretto
64. “Lobgesang” in B Flat Major, Op. 52, MWV A18: “Alles, was Odem hat”
65. A Midsummer Night’s Dream, incidental music, Op. 61, MWV M 13: No. 1 Scherzo
66. Symphony No. 3 in A Minor, Op. 56, MWV N 18, “Scottish”: II. Vivace non troppo (Live)
67. String Quartet In D, Op. 44, No. 1, MWV R 30: 2. Menuetto. Un poco allegro
68. String Quartet No. 2 in A minor, Op. 13, MWV R22: 3. Intermezzo; Allegretto con moto
69. String Quartet No. 2 in A minor, Op. 13, MWV R22: Mendelssohn: Albumblatt in E Minor, Op. 117, MWV U134
70. Octet In E Flat, Op. 20, MWV R20: 3. Scherzo (Allegro leggierissimo)
71. A Midsummer Night’s Dream, incidental music, Op. 61, MWV M 13: No. 9 Wedding March
72. Violin Sonata in F minor, Op. 4, MWV Q12: 3. Allegro agitato
73. Midsummer Night’s Dream, Incidental Music, Op. 61, MWV M 13: No. 9 Wedding March
74. Octet In E Flat, Op. 20, MWV R20: 3. Scherzo (Allegro leggierissimo)
75. Symphony No. 5 in D Minor, Op. 107, MWV N 15 “Reformation”: II. Allegro vivace
76. Piano Concerto No. 1 in G minor, Op. 25, MWV O7: II. Andante (Live)
77. Piano Concerto No. 1 in G minor, Op. 25, MWV O7: Mendelssohn: Lied ohne Worte, Op. 109
78. Sonata in F Major for Violin and Piano, MWV Q26: 3. Assai vivace
79. Symphony No. 2 in B-Flat Major, Op. 52, MWV A 18 – “Hymn Of Praise”: II. “Alles was Odem hat, lobe den Herrn” – “Lobe den Herrn, meine Seele”
80. Cello Sonata No. 2 in D major, Op. 58: II. Allegro scherzando
81. Piano Sextet in D Major, Op. 110, MWV Q16: II. Adagio (Live)
82. Cello Sonata No. 1 in B flat major, Op. 45: II. Andante
83. Symphony No. 4 in A major, Op. 90, MWV N 16 – “Italian”: 4. Saltarello (Presto)
84. Symphony No. 4 in A major, Op. 90, MWV N 16 – “Italian”: Mendelssohn: Rondo capriccioso, Op. 14, MWV U 67
85. Piano Concerto No. 1 in G minor, Op. 25, MWV O7: III. Presto (Live)
86. Piano Concerto No. 1 in G minor, Op. 25, MWV O7: I. Molto allegro con fuoco
87. Piano Concerto No. 1 in G minor, Op. 25, MWV O7: I. Molto allegro con fuoco (Live)
88. Symphony No. 1 In C Minor, Op. 11, MWV N 13: III. Menuetto (Allegro molto)
89. Symphony No. 5 in D minor, Op. 107, MWV N15 – “Reformation”: IV. Choral “Ein’ Feste Burg ist unser Gott!” (Andante con moto – Allegro vivace – Allegro maestoso – Più animato poco a poco)
90. Violin Sonata in F minor, Op. 4, MWV Q12: 2. Poco Adagio
91. Violin Sonata in F minor, Op. 4, MWV Q12: Mendelssohn: The Hebrides (Fingal’s Cave), Op. 26, MWV P 7
92. Sonata in F Major for Violin and Piano, MWV Q26: 2. Adagio
93. Piano Sextet in D Major, Op. 110, MWV Q16: IV. Allegro vivace (Live)
94. Violin Concerto in E minor, Op. 64, MWV O14: 2. Andante
95. Violin Sonata in F minor, Op. 4, MWV Q12: 1. Adagio-Allegro moderato
96. String Quartet in E Minor, Op. 44, No. 2, MWV R26: I. Allegro assai appassionato
97. Piano Sextet in D Major, Op. 110, MWV Q16: I. Allegro vivace (Live)
98. Symphony No. 4 in A Major, Op. 90, MWV N 16, “Italian”: I. Allegro vivace (Live)
99. Sonata in F Major for Violin and Piano, MWV Q26: 1. Allegro vivace
100. Sonata in F Major for Violin and Piano, MWV Q26: Mendelssohn: Overture “A Midsummer Night’s Dream”, Op. 21, MWV P 3

لینک‌های دانلود فول آلبوم
در صورتی که برای ادامه دادن دانلود های نیمه تمام مشکل دارید، لینک جدید دانلود آن فایل را مجددا از سایت کپی کرده و در فیلد آدرس در IDM جایگزین نمایید.
قبل از دانلود حتما فیلتر شکن خود را غیر فعال کنید!!!
نظرات کاربران
ما منتظر نظرات شما هستیم
این بخش صرفا برای بیان نظر شما در مورد مطالب سایت می باشد.
از ایجاد هرگونه بحث های سیاسی و مذهبی بپرهیزید. از توهین به دیگر کاربران و تبلیغ وب سایت های دیگر خودداری کنید.
برای ارسال نظر، لطفا ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید.
والا موزیک در شبکه های اجتماعی
@vmusicir@v_music