دیسکوگرافی والا موزیک
 مجموعه BACH 333 نسخه جدید آثار کامل باخ
مجموعه موسیقی کلاسیک BTHVN 2020 – نسخه جدیدی از کامل ترین آثار لودویگ فان بتهوون
 مجموعه بسیار ارزشمند Deutsche Grammophon The Essentials
 پانصد آلبوم برتر تمام دوران از نگاه مجله رولینگ استون
آلبوم موسیقی Mozart Sonatas اثری از کارل سیمن (Carl Seemann) مختص کاربر ویژه

دانلود آلبوم موسیقی Mozart Sonatas اثری از کارل سیمن (Carl Seemann)

 

Artist: Carl Seemann
Title: Carl Seemann – Mozart Sonatas
Year Of Release: 2023
Label: UME – Global Clearing House
Genre: Classical Piano
Quality: MP3 / Flac
Total Time: 12:52:06
WebSite: Album Preview

Tracklist

01. Piano Sonata No. 1 in C major, K. 279: I. Allegro
02. Piano Sonata No. 1 in C major, K. 279: II. Andante
03. Piano Sonata No. 2 in F major, K. 280: I. Allegro assai
04. Piano Sonata No. 2 in F major, K. 280: II. Adagio
05. Piano Sonata No. 2 in F major, K. 280: III. Presto
06. Piano Sonata No. 3 in B flat major, K. 281: I. Allegro
07. Piano Sonata No. 3 in B flat major, K. 281: II. Andante amoroso
08. Piano Sonata No. 3 in B flat major, K. 281: III. Rondeau (Allegro)
09. Piano Sonata No. 4 in E flat major, K. 282: I. Adagio
10. Piano Sonata No. 4 in E flat major, K. 282: II. Menuetto I-II
11. Piano Sonata No. 4 in E flat major, K. 282: III. Allegro
12. Piano Sonata No. 5 in G major, K. 283: I. Allegro
13. Piano Sonata No. 5 in G major, K. 283: II. Andante
14. Piano Sonata No. 5 in G major, K. 283: III. Presto
15. Piano Sonata No. 6 in D Major, K. 284 “Dürnitz”: I. Allegro
16. Piano Sonata No. 6 in D Major, K. 284 “Dürnitz”: II. Rondeau en Polonaise (Andante)
17. Piano Sonata No. 6 in D Major, K. 284 “Dürnitz”: III. Tema con variazione
18. Piano Sonata No. 7 in C major, K. 309: I. Allegro con spirito
19. Piano Sonata No. 7 in C major, K. 309: II. Andante, un poco adagio
20. Piano Sonata No. 7 in C major, K. 309: III. Rondeau (Allegretto grazioso)
21. Piano Sonata No. 8 in A minor, K. 310: I. Allegro maestoso
22. Piano Sonata No. 8 in A minor, K. 310: II. Andante cantabile con espressione
23. Piano Sonata No. 8 in A minor, K. 310: III. Presto
24. Piano Sonata No. 9 in D major, K. 311: I. Allegro con spirito
25. Piano Sonata No. 9 in D major, K. 311: II. Andantino con espressione
26. Piano Sonata No. 9 in D major, K. 311: III. Rondeau (Allegro)
27. Piano Sonata No. 10 in C major, K. 330: I. Allegro moderato
28. Piano Sonata No. 10 in C major, K. 330: II. Andante cantabile
29. Piano Sonata No. 10 in C major, K. 330: III. Allegretto
30. Piano Sonata No. 11 in A Major, K. 331 – “Alla Turca”: I. Tema (Andante grazioso) con variazioni
31. Piano Sonata No. 11 in A Major, K. 331 – “Alla Turca”: II. Menuetto
32. Piano Sonata No. 11 in A Major, K. 331 – “Alla Turca”: III. Alla Turca (Allegretto)
33. Piano Sonata No. 12 in F major, K. 332: I. Allegro
34. Piano Sonata No. 12 in F major, K. 332: II. Adagio
35. Piano Sonata No. 12 in F major, K. 332: III. Allegro assai
36. Piano Sonata No. 13 in B flat major, K. 333: I. Allegro
37. Piano Sonata No. 13 in B flat major, K. 333: II. Andante cantabile
38. Piano Sonata No. 13 in B flat major, K. 333: III. Allegretto grazioso
39. Piano Sonata No. 14 in C minor, K. 457: I. Molto allegro
40. Piano Sonata No. 14 in C minor, K. 457: II. Adagio
41. Piano Sonata No. 14 in C minor, K. 457: III. Allegro assai
42. Piano Sonata No. 16 in B Flat Major, K. 570: I. Allegro
43. Piano Sonata No. 16 in B Flat Major, K. 570: II. Adagio
44. Piano Sonata No. 16 in B Flat Major, K. 570: III. Allegretto
45. Piano Sonata No. 16 in C Major, K. 545 “Sonata facile”: I. Allegro
46. Piano Sonata No. 16 in C Major, K. 545 “Sonata facile”: II. Andante
47. Piano Sonata No. 16 in C Major, K. 545 “Sonata facile”: III. Rondo. Allegro
48. Piano Sonata No. 18 in D major, K. 576: I. Allegro
49. Piano Sonata No. 18 in D major, K. 576: II. Adagio
50. Piano Sonata No. 18 in D major, K. 576: III. Allegretto
51. Piano Sonata No. 18 in D major, K. 576: Mozart: 10 Variations in G Major, K. 455 on “Unser dummer Pöbel meint” by C.W. Gluck
52. Piano Sonata No. 18 in D major, K. 576: Mozart: 12 Variations in C Major, K. 265 on “Ah, vous dirai-je Maman”
53. Piano Sonata No. 18 in D major, K. 576: Mozart: Adagio in B Minor, K. 540
54. Piano Sonata No. 18 in D major, K. 576: Mozart: Allegro in G Minor, K. 312
55. Piano Sonata No. 18 in D major, K. 576: Mozart: Fantasia in D Minor, K. 97
56. Piano Sonata No. 18 in D major, K. 576: Mozart: Fantasie in C Minor, K. 396
57. Piano Sonata No. 18 in D major, K. 576: Mozart: Kleine Gigue in G Major, K. 574
58. Piano Sonata No. 18 in D major, K. 576: Mozart: Minuet in D Major, K. 355
59. Piano Sonata No. 18 in D major, K. 576: Mozart: Minuet in G Major, K. 1e
60. Piano Sonata No. 18 in D major, K. 576: Mozart: Rondo for Piano and Orchestra in A Major, K. 386
61. Piano Sonata No. 18 in D major, K. 576: Mozart: Rondo in A Minor, K. 511
62. Piano Sonata No. 18 in D major, K. 576: Mozart: Rondo in D Major, K. 485
63. Sonata for Piano and Violin in A Major, K. 305: I. Allegro di molto
64. Sonata for Piano and Violin in A Major, K. 305: II. Tema con variazioni: Tema – Var. I/VI
65. Sonata for Piano and Violin in A Major, K. 526: I. Allegro molto
66. Sonata for Piano and Violin in A Major, K. 526: II. Andante
67. Sonata for Piano and Violin in A Major, K.526: III. Presto
68. Sonata for Piano and Violin in B Flat Major, K. 378: I. Allegro moderato
69. Sonata for Piano and Violin in B Flat Major, K. 378: II. Andantino sostenuto e cantabile
70. Sonata for Piano and Violin in B Flat Major, K. 378: III. Rondo (Allegro)
71. Sonata for Piano and Violin in B Flat Major, K. 454: I. Largo – Allegro
72. Sonata for Piano and Violin in B Flat Major, K. 454: II. Andante
73. Sonata for Piano and Violin in B Flat Major, K. 454: III. Allegretto
74. Sonata for Piano and Violin in C Major, K. 296: I. Allegro vivace
75. Sonata for Piano and Violin in C Major, K. 296: II. Andante sostenuto
76. Sonata for Piano and Violin in C Major, K. 296: III. Rondo (Allegro)
77. Sonata for Piano and Violin in D Major, K. 306: I. Allegro con spirito
78. Sonata for Piano and Violin in D Major, K. 306: II. Andantino cantabile
79. Sonata for Piano and Violin in E Flat Major, K. 380: I. Allegro
80. Sonata for Piano and Violin in E Flat Major, K. 380: II. Andante con moto
81. Sonata for Piano and Violin in E Flat Major, K. 380: III. Rondeau (Allegro)
82. Sonata for Piano and Violin in E Flat Major, K. 481: I. Molto allegro
83. Sonata for Piano and Violin in E Flat Major, K. 481: II. Adagio
84. Sonata for Piano and Violin in E flat, K.481: III. Allegretto (con variazioni)
85. Sonata for Piano and Violin in E Minor, K. 304: I. Allegro
86. Sonata for Piano and Violin in E Minor, K. 304: II. Tempo di minuetto
87. Sonata for Piano and Violin in F Major, K. 376: I. Allegro
88. Sonata for Piano and Violin in F Major, K. 376: II. Andante
89. Sonata for Piano and Violin in F Major, K. 376: III. Rondo (Allegretto grazioso)
90. Sonata for Piano and Violin in F Major, K. 377: I. Allegro
91. Sonata for Piano and Violin in F Major, K. 377: II. Tema (Andante) con variazioni
92. Sonata for Piano and Violin in F Major, K. 377: III. Tempo di menuetto
93. Sonata for Piano and Violin in G Major, K. 301: I. Allegro con spirito
94. Sonata for Piano and Violin in G Major, K. 301: II. Allegro
95. Sonata for Piano and Violin in G Major, K. 379: I. Adagio – Allegro
96. Sonata for Piano and Violin in G Major, K. 379: II. Thema mit Variationen
97. Sonata in F Major, K. 547a: I. Allegro
98. Sonata in F Major, K. 547a: II. Allegretto
99. Sonata in F Major, K. 547a: Mozart: Variations on an own Theme, K. Anh. 137
100. Violin Sonata No. 23 in D major, K. 306: III. Allegretto
101. Violin Sonata No. 23 in D major, K. 306: Mozart: Concert Rondo in D Major K. 382
102. Violin Sonata No. 23 in D major, K. 306: Mozart: Fantasia in C Minor, K. 475
103. Violin Sonata No. 23 in D major, K. 306: Mozart: Nine Variations in C Major , K. 264 on “Lison dormait” by N. Dezède
104. Violin Sonata No. 23 in D major, K. 306: Mozart: Nine Variations in C Major, K. 264 on “Lison dormait” by N. Dezède
105. Violin Sonata No. 23 in D major, K. 306: Mozart: Nine Variations in D Major, K. 573 on a minuet by J.P. Duport
106. Piano Concerto No. 10 in E Flat Major, K. 365: I. Allegro
107. Piano Concerto No. 10 in E Flat Major, K. 365: II. Andante
108. Piano Concerto No. 10 in E Flat Major, K. 365: 3. Rondeau. Allegro
109. Piano Concerto No. 24 in C minor, K. 491: I. Allegro (Cadenza: Müller)
110. Piano Concerto No. 24 in C minor, K. 491: II. Larghetto (Cadenza: Müller)
111. Piano Concerto No. 24 in C minor, K. 491: III. Allegretto (Cadenza: Müller)
112. Piano Concerto No. 25 in C major, K. 503: I. Allegro maestoso (Cadenza: Hummel)
113. Piano Concerto No. 25 in C major, K. 503: II. Andante
114. Piano Concerto No. 25 in C major, K. 503: III. Allegretto
115. Piano Concerto No. 26 in D major, K. 537 “Coronation”: I. Allegro (Cadenza: Müller)
116. Piano Concerto No. 26 in D major, K. 537 “Coronation”: II. (Larghetto)
117. Piano Concerto No. 26 in D major, K. 537 “Coronation”: III. (Allegretto)
118. Piano Sonata “No.18” in F Major, K. 533 / K. 494: I. Allegro, K. 533
119. Piano Sonata “No.18” in F Major, K. 533 / K. 494: II. Andante, K. 533
120. Piano Sonata “No.18” in F Major, K. 533 / K. 494: III. Rondo (Allegretto), K. 494

لینک‌های دانلود فول آلبوم
در صورتی که برای ادامه دادن دانلود های نیمه تمام مشکل دارید، لینک جدید دانلود آن فایل را مجددا از سایت کپی کرده و در فیلد آدرس در IDM جایگزین نمایید.
قبل از دانلود حتما فیلتر شکن خود را غیر فعال کنید!!!
نظرات کاربران
ما منتظر نظرات شما هستیم
این بخش صرفا برای بیان نظر شما در مورد مطالب سایت می باشد.
از ایجاد هرگونه بحث های سیاسی و مذهبی بپرهیزید. از توهین به دیگر کاربران و تبلیغ وب سایت های دیگر خودداری کنید.
برای ارسال نظر، لطفا ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید.
والا موزیک در شبکه های اجتماعی
@vmusicir@v_music
پربازدیدترین