دیسکوگرافی والا موزیک
 مجموعه BACH 333 نسخه جدید آثار کامل باخ
مجموعه موسیقی کلاسیک BTHVN 2020 – نسخه جدیدی از کامل ترین آثار لودویگ فان بتهوون
 مجموعه بسیار ارزشمند Deutsche Grammophon The Essentials
 پانصد آلبوم برتر تمام دوران از نگاه مجله رولینگ استون
آلبوم موسیقی The Art of Augustin Dumay اثری از اوگوستین دومای (Augustin Dumay) مختص کاربر ویژه

دانلود آلبوم موسیقی The Art of Augustin Dumay اثری از اوگوستین دومای (Augustin Dumay)

Artist: Augustin Dumay
Title: The Art of Augustin Dumay
Year Of Release: 2020
Label: UMG Recordings, Inc.
Genre: Classical
Quality: FLAC
Total Time: 13:31:39
WebSite: Album Preview

Tracklist:

01. Rondo for Violin and Orchestra in C, K.373
02. Adagio for Violin and Orchestra in E, K.261
03. Violin Concerto No.2 in D, K.211 : 1. Allegro moderato
04. Violin Concerto No.2 in D, K.211 : 2. Andante
05. Violin Concerto No.2 in D, K.211 : 3. Rondeau (Allegro)
06. Violin Sonata No. 1 in D Major, Op. 12, No. 1 : I. Allegro con brio
07. Violin Sonata No. 1 in D Major, Op. 12, No. 1 : II. Tema con variazioni (Andante con moto)
08. Violin Sonata No. 1 in D Major, Op. 12, No. 1 : III. Rondo (Allegro)
09. Violin Sonata No. 2 in A Major, Op. 12, No. 2 : I. Allegro vivace
10. Violin Sonata No. 2 in A Major, Op. 12, No. 2 : II. Andante più tosto allegretto
11. Violin Sonata No. 2 in A Major, Op. 12, No. 2 : III. Allegro piacevole
12. Violin Sonata No. 4 in A Minor, Op. 23 : I. Presto
13. Violin Sonata No. 4 in A Minor, Op. 23 : II. Andante scherzoso, più allegretto
14. Violin Sonata No. 4 in A Minor, Op. 23 : III. Allegro molto
15. Sonata For Violin And Piano No. 3 in E-Flat Major, Op. 12 No. 3 : I. Allegro con spirito
16. Sonata For Violin And Piano No. 3 in E-Flat Major, Op. 12 No. 3 : II. Adagio con molt’espressione
17. Sonata For Violin And Piano No. 3 in E-Flat Major, Op. 12 No. 3 : III. Rondo (Allegro molto)
18. Violin Sonata No. 8 in G Major, Op. 30, No. 3 : I. Allegro assai
19. Violin Sonata No. 8 in G Major, Op. 30, No. 3 : II. Tempo di minuetto, ma molto moderato e grazioso
20. Violin Sonata No. 8 in G Major, Op. 30, No. 3 : III. Allegro vivace
21. Violin Sonata No.5 in F Major, Op. 24 “Spring” : I. Allegro
22. Violin Sonata No. 5 in F Major, Op. 24 “Spring” : II. Adagio molto espressivo
23. Violin Sonata No. 5 in F Major, Op. 24 “Spring” : III. Scherzo (Allegro molto)
24. Violin Sonata No. 5 in F Major, Op. 24 “Spring” : IV. Rondo (Allegro ma non troppo)
25. Violin Sonata No. 9 in A Major, Op. 47 “Kreutzer” : I. Adagio sostenuto – Presto
26. Violin Sonata No. 9 in A Major, Op. 47 “Kreutzer” : II. Andante con variazioni
27. Violin Sonata No. 9 in A Major, Op. 47 “Kreutzer” : III. Finale (Presto)
28. Violin Sonata No. 10 in G Major, Op. 96 : I. Allegro moderato
29. Violin Sonata No. 10 in G Major, Op. 96 : II. Adagio espressivo
30. Violin Sonata No. 10 in G Major, Op. 96 : III. Scherzo. Allegro
31. Violin Sonata No. 10 in G Major, Op. 96 : IV. Poco allegretto
32. Violin Sonata No. 6 in A Major, Op. 30 No. 1 : I. Allegro
33. Violin Sonata No. 6 in A Major, Op. 30 No. 1 : II. Adagio
34. Violin Sonata No. 6 in A Major, Op. 30 No. 1 : III. Allegretto con variazioni
35. Violin Sonata No. 7 in C Minor, Op. 30 No. 2 : I. Allegro con brio
36. Violin Sonata No. 7 in C Minor, Op. 30 No. 2 : II. Adagio cantabile
37. Violin Sonata No. 7 in C Minor, Op. 30 No. 2 : III. Scherzo (Allegro)
38. Violin Sonata No. 7 in C Minor, Op. 30 No. 2 : IV. Finale (Allegro)
39. Piano Quintet in E-Flat Major, Op. 44 : I. Allegro brillante
40. Piano Quintet in E-Flat Major, Op. 44 : II. In modo d’una marcia (Un poco largamente)
41. Piano Quintet in E-Flat Major, Op. 44 : III. Scherzo (Molto vivace)
42. Piano Quintet in E-Flat Major, Op. 44 : IV. Allegro, ma non troppo
43. Sinfonia concertante for Violin, Viola and Orchestra in E flat, K.364 : 1. Allegro maestoso
44. Sinfonia concertante for Violin, Viola and Orchestra in E flat, K.364 : 2. Andante
45. Sinfonia concertante for Violin, Viola and Orchestra in E flat, K.364 : 3. Presto
46. Violin Concerto No.3 in G, K.216 – Cadenza: Eugène Ysaye : 1. Allegro
47. Violin Concerto No.3 in G, K.216 – Cadenzas: Arthur Grumiaux : 2. Adagio
48. Violin Concerto No.3 In G, K.216 – Cadenzas: Arthur Grumiaux : 3. Rondeau: Allegro
49. Violin Concerto No.4 in D, K.218 – Cadenzas: Joseph Joachim : 1. Allegro
50. Violin Concerto No.4 in D, K.218 – Cadenzas: Joseph Joachim : 2. Andante cantabile
51. Violin Concerto No.4 in D, K.218 : 3. Rondeau (Andante grazioso – Allegro ma non troppo)
52. Violin Concerto No.5 in A, K.219 : 1. Allegro aperto
53. Violin Concerto No.5 in A, K.219 – Cadenza: Joseph Joachim : 2. Adagio
54. Violin Concerto No.5 in A, K.219 : 3. Rondeau (Tempo di minuetto)
55. Piano Trio in B-Flat Major, K. 502 : I. Allegro
56. Piano Trio in B-Flat Major, K. 502 : II. Larghetto
57. Piano Trio in B-Flat Major, K. 502 : III. Allegretto
58. Piano Trio in G Major, K. 496 : I. Allegro
59. Piano Trio in G Major, K. 496 : II. Andante
60. Piano Trio in G Major, K. 496 : III. Allegretto (Thema mit 6 Variationen)
61. Divertimento in B-Flat Major, K. 254 : I. Allegro assai
62. Divertimento in B-Flat Major, K. 254 : II. Adagio
63. Divertimento in B-Flat Major, K. 254 : III. Rondeau (Tempo di menuetto)
64. Piano Trio No. 1 in B Major, Op. 8 : I. Allegro con brio
65. Piano Trio No. 1 in B Major, Op. 8 : II. Scherzo (Allegro molto)
66. Piano Trio No. 1 in B Major, Op. 8 : III. Adagio
67. Piano Trio No. 1 in B Major, Op. 8 : IV. Allegro
68. Piano Trio No. 2 in C Major, Op. 87 : I. Allegro
69. Piano Trio No. 2 in C Major, Op. 87 : II. Andante con moto
70. Piano Trio No. 2 in C Major, Op. 87 : III. Scherzo (Presto)
71. Piano Trio No. 2 in C Major, Op. 87 : IV. Finale (Allegro giocoso)
72. Sonata in A Major for Violin and Piano, FWV 8 : I. Allegretto ben moderato
73. Sonata in A Major for Violin and Piano, FWV 8 : II. Allegro- Quasi lento- Tempo 1 (Allegro)
74. Sonata in A Major for Violin and Piano, FWV 8 : III. Recitativo – Fantasia (Ben moderato – Largamente – Molto vivace)
75. Sonata in A Major for Violin and Piano, FWV 8 : IV. Allegretto poco mosso
76. Sonata for Violin and Piano in G Minor, L. 140 : I. Allegro vivo
77. Sonata for Violin and Piano in G Minor, L. 140 : II. Intermède (Fantasque et léger)
78. Sonata for Violin and Piano in G Minor, L. 140 : III. Finale (Très animé)
79. Berceuse sur le nom de Gabriel Fauré, M. 74
80. Vocalise-étude en forme de Habanera, M. 51 (Arr. For Violin And Piano)
81. Tzigane, M. 76
82. Sonata For Violin And Piano in F Major, Op. 8 : I. Allegro con brio
83. Sonata For Violin And Piano in F Major, Op. 8 : II. Allegretto quasi Andantino – Più vivo – Tempo I
84. Sonata For Violin And Piano in F Major, Op. 8 : III. Allegro molto vivace
85. Sonata For Violin And Piano in G Major, Op. 13 : I. Lento doloroso – Poco allegro – Allegro vivace
86. Sonata For Violin And Piano in G Major, Op. 13 : II. Allegretto tranquillo
87. Sonata For Violin And Piano in G Major, Op. 13 : III. Allegro animato
88. Violin Sonata No. 3, Op. 45 : I. Allegro molto ed appassionato
89. Violin Sonata No. 3, Op. 45 : II. Allegretto espressivo alla Romanza
90. Violin Sonata No. 3, Op. 45 : III. Allegro animato
91. Sonata For Violin & Piano No.1 in G Major, Op. 78 : I. Vivace ma non troppo
92. Sonata For Violin & Piano No.1 in G Major, Op. 78 : II. Adagio
93. Sonata For Violin & Piano No.1 in G Major, Op. 78 : III. Allegro molto moderato
94. Sonata For Violin And Piano No. 2 in A Major, Op. 100 : I. Allegro amabile
95. Sonata For Violin And Piano No. 2 in A Major, Op. 100 : II. Andante tranquillo – Vivace – Andante – Vivace di più – Andante vivace
96. Sonata For Violin And Piano No. 2 in A Major, Op. 100 : III. Allegretto grazioso (Quasi andante)
97. Sonata For Violin And Piano No. 3 in D Minor, Op. 108 : I. Allegro
98. Sonata For Violin And Piano No. 3 in D Minor, Op. 108 : II. Adagio
99. Sonata For Violin And Piano No. 3 in D Minor, Op. 108 : III. Un poco presto e con sentimento
100. Sonata For Violin And Piano No. 3 in D Minor, Op. 108 : IV. Presto agitato
101. Violin Sonata No. 18 in G Major, K. 301 : I. Allegro con spirito
102. Violin Sonata No. 18 in G Major, K. 301 : II. Allegro
103. Violin Sonata No. 21 in E Minor, K. 304 : I. Allegro
104. Violin Sonata No. 21 in E Minor, K. 304 : II. Tempo di minuetto
105. Violin Sonata No. 26 in B-Flat Major, K. 378 : I. Allegro moderato
106. Violin Sonata No. 26 in B-Flat Major, K. 378 : II. Andantino sostenuto e cantabile
107. Violin Sonata No. 26 in B-Flat Major, K. 378 : III. Rondo (Allegro)
108. Violin Sonata No. 27 in G Major, K. 379 : I. Adagio – Allegro
109. Violin Sonata No. 27 in G Major, K. 379 : II. Thema. Andantino cantabile – Var.I-V -Allegretto

لینک‌های دانلود فول آلبوم
در صورتی که برای ادامه دادن دانلود های نیمه تمام مشکل دارید، لینک جدید دانلود آن فایل را مجددا از سایت کپی کرده و در فیلد آدرس در IDM جایگزین نمایید.
قبل از دانلود حتما فیلتر شکن خود را غیر فعال کنید!!!
نظرات کاربران
ما منتظر نظرات شما هستیم
این بخش صرفا برای بیان نظر شما در مورد مطالب سایت می باشد.
از ایجاد هرگونه بحث های سیاسی و مذهبی بپرهیزید. از توهین به دیگر کاربران و تبلیغ وب سایت های دیگر خودداری کنید.
برای ارسال نظر، لطفا ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید.
والا موزیک در شبکه های اجتماعی
@vmusicir@v_music
پربازدیدترین