دیسکوگرافی والا موزیک
 پانصد آلبوم برتر تمام دوران از نگاه مجله رولینگ استون
 مجموعه بسیار ارزشمند Deutsche Grammophon The Essentials
فول آلبوم گروه پان سونیک (Pan Sonic)
مختص کاربر ویژه لینک های دانلود 1397/03/22
فول آلبوم سالتیلو (Saltillo)
مختص کاربر ویژه لینک های دانلود 1397/03/20
فول آلبوم جان فروشانته (John Frusciante)
مختص کاربر ویژه لینک های دانلود 1397/03/10
فول آلبوم فلیکا (Flica)
مختص کاربر ویژه لینک های دانلود 1397/02/20
فول آلبوم گروه Coil
مختص کاربر ویژه لینک های دانلود 1397/02/02
فول آلبوم گروه Future Of Forestry
مختص کاربر ویژه لینک های دانلود 1397/01/22
فول آلبوم گروه Agent Fresco
مختص کاربر ویژه لینک های دانلود 1396/12/03
فول آلبوم گروه ولکینو کوایر (Volcano Choir)
مختص کاربر ویژه لینک های دانلود 1396/12/02
فول آلبوم گروه آش را تمپل (Ash Ra Tempel)
مختص کاربر ویژه لینک های دانلود 1396/12/01
فول آلبوم گروه Portugal. The Man
مختص کاربر ویژه لینک های دانلود 1396/11/01

والا موزیک در شبکه های اجتماعی
@vmusicir@v_music