دیسکوگرافی والا موزیک
 پانصد آلبوم برتر تمام دوران از نگاه مجله رولینگ استون
 مجموعه بسیار ارزشمند Deutsche Grammophon The Essentials
فول آلبوم گروه لید بک (Laid Back)
مختص کاربر ویژه لینک های دانلود 1399/02/13
Masterpiece Volume 1-14 (The Ultimate Disco Funk Collection)
مختص کاربر ویژه لینک های دانلود 1398/08/02
فول آلبوم بیلی اشن (Billy Ocean)
مختص کاربر ویژه لینک های دانلود 1398/06/25
فول آلبوم ادوین استار (Edwin Starr)
مختص کاربر ویژه لینک های دانلود 1397/12/29
فول آلبوم گروه The Gap Band
مختص کاربر ویژه لینک های دانلود 1397/05/27
فول آلبوم جورجو مورودر (Giorgio Moroder)
مختص کاربر ویژه لینک های دانلود 1397/04/23
فول آلبوم مارک مدلاک (Mark Medlock)
مختص کاربر ویژه لینک های دانلود 1397/04/03
فول آلبوم گروه The Temptations
مختص کاربر ویژه لینک های دانلود 1397/02/19
فول آلبوم گروه FM Attack
مختص کاربر ویژه لینک های دانلود 1396/12/28
فول آلبوم گروه Imagination
مختص کاربر ویژه لینک های دانلود 1396/03/20

والا موزیک در شبکه های اجتماعی
@vmusicir@v_music